งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิภาคเอเชียใต้ มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม มีลักษณะ เหมือนรวงผึ้งที่มีน้ำผึ้งกำลังหยด ประกอบด้วย 7 ประเทศ โดยตั้งอยู่บน ภาคพื้นทวีป 5 ประเทศ คือ อินเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิภาคเอเชียใต้ มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม มีลักษณะ เหมือนรวงผึ้งที่มีน้ำผึ้งกำลังหยด ประกอบด้วย 7 ประเทศ โดยตั้งอยู่บน ภาคพื้นทวีป 5 ประเทศ คือ อินเดีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิภาคเอเชียใต้ มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม มีลักษณะ เหมือนรวงผึ้งที่มีน้ำผึ้งกำลังหยด ประกอบด้วย 7 ประเทศ โดยตั้งอยู่บน ภาคพื้นทวีป 5 ประเทศ คือ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน ภาคพื้นสมุทร 2 ประเทศ คือ ศรีลังกา มัลดีฟส์ มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม มีลักษณะ เหมือนรวงผึ้งที่มีน้ำผึ้งกำลังหยด ประกอบด้วย 7 ประเทศ โดยตั้งอยู่บน ภาคพื้นทวีป 5 ประเทศ คือ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน ภาคพื้นสมุทร 2 ประเทศ คือ ศรีลังกา มัลดีฟส์ มีชนพื้นเมืองที่สืบเชื้อสาย มาถึงปัจจุบันคือ พวกดรา วิเดียน พวกทมิฬ แต่ถูก ชนเผ่าอารยันอพยพเข้า มาปกครองและตั้งถิ่นฐาน สืบมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง เส้นทางที่ชนต่างชาติใช้ เดินทางเข้ามายังภูมิภาคนี้ เรียกว่า ช่องเขาไคเบอร์ มีชนพื้นเมืองที่สืบเชื้อสาย มาถึงปัจจุบันคือ พวกดรา วิเดียน พวกทมิฬ แต่ถูก ชนเผ่าอารยันอพยพเข้า มาปกครองและตั้งถิ่นฐาน สืบมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง เส้นทางที่ชนต่างชาติใช้ เดินทางเข้ามายังภูมิภาคนี้ เรียกว่า ช่องเขาไคเบอร์

2 วรรณะจัณฑาล เป็น ชนชั้นต่ำสุด หรือ ไม่ มีวรรณะนั่นเอง ) พวกดราวิ เดียน

3 แม่น้ำคงคาที่ชาวอินเดียเชื่อกันว่า เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากพระพรหมทรงนำพระเสโท จากบาทพระวิษณุ แม่น้ำคงคาที่ชาวอินเดียเชื่อกันว่า เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากพระพรหมทรงนำพระเสโท จากบาทพระวิษณุ แม่น้ำสินธุ เชื่อว่า ไหลลงมาจาก สวรรค์

4 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผล ต่อพัฒนาการ ภูมิภาคเอเชียใต้ - เอเชียใต้มีชื่อเรียกกันว่า “ ชมพูทวีป ” เนื่องจากเป็นถิ่นกำเนิดของศาสนาพุทธ และ พราหมณ์ – ฮินดู - หนาวจัดในเขตเทือกเขาหิมาลัย - พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตมรสุมเกิดพายุ รุนแรง เช่น พายุไซโคลนที่ก่อตัวใน อ่าวเบงกอล พัดเข้าสู่บังคลาเทศ ส่วน ปากีสถานและอัฟกานิสถานแห้งแล้งมี ทะเลทราย

5 - ชาวบ้านมีอาชีพตามวรรณะ อาชีพ หลัก คือ เกษตรกรรมและช่างฝีมือ - ชาวฮินดูไม่สามารถเดินเรือได้เพราะถือ ว่าผิดกฎวรรณะ - อังกฤษเข้ามามีอิทธิพล ลงทุนกิจการใบ ชา ไร่ฝ่าย ไร่ฝิ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ ภูมิภาคเอเชียใต้

6 ประเทศส่วนใหญ่ประสบปัญหาความ ยากจนและด้อยการศึกษา มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง จนถึงปัจจุบัน เช่น ชาวมุสลิมกับชาวฮินดู รากฐานของสังคมอินเดีย คือระบบ วรรณะ เป็นสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตร พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ ภูมิภาคเอเชียใต้

7


ดาวน์โหลด ppt ภูมิภาคเอเชียใต้ มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม มีลักษณะ เหมือนรวงผึ้งที่มีน้ำผึ้งกำลังหยด ประกอบด้วย 7 ประเทศ โดยตั้งอยู่บน ภาคพื้นทวีป 5 ประเทศ คือ อินเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google