งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญ ดิลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญ ดิลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญ ดิลก
นักวิทยาศาสตร์ ...จัดทำโดย... เด็กหญิงกัลยา แปงดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ...เสนอ... อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญ ดิลก

2 นักวิทยาศาสตร์ กาลิเลโอ เซอร์ไอแซก นิวตัน โทมัส อัลวา เอดิสัน
เซอร์ไอแซก นิวตัน โทมัส อัลวา เอดิสัน ไมเคิล ฟรายเดย์ หลุยส์ ปาสเตอร์ ลอร์ด เคลวิน อเล็กซานเดอร์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

3 กาลิเลโอ กาลิเลโอ พบกฎการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา  ประดิษฐ์เครื่องมือจับการเต้นของชีพจร  พบเครื่องชั่งไฮโดรสแตติก  พบว่า วัตถุ  2  ชนิดที่มีน้ำหนักต่างกัน แต่ขนาดและรูปร่างเหมือนกัน  เมื่อปล่อยลงมาจากที่สูงจะตกลงมาถึงพื้นดินพร้อมกัน  ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แบบหักเห

4 เซอร์ไอแซก นิวตัน คิดทฤษฎีไบโนเมียลได้  คิดฟลักเซียลได้สำเร็จ  ซึ่งต่อมาเรียกใหม่ว่า กฎเกณฑ์ในวิชาอินทีกราลแคลคูลัส  สร้างกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสง  พบแรงโน้มถ่วงของโลก และความโน้มถ่วงของจักรวาล และตั้งกฎของความโน้มถ่วง (Law  of  Gravitation) พบว่า ปริซึมสามารถแยกแสงจากดวงอาทิตย์ได้เป็น  7  สี  คือ แดง  ส้ม  เหลือง  เขียว  น้ำเงิน  คราม  และม่วง  พบกฎการเคลื่นที่

5 โทมัส อัลวา เอดิสัน ประวัติ : นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน  เกิด  ค.ศ. 1847  ที่รัฐ โอไฮโอ  สหรัฐอเมริกา  ตาย ค.ศ. 1931  รวมอายุ  84  ปี ผลงานที่สำคัญ : คิดเครื่องเคาะโทรเลขอัตโนมัติ  คิดเครื่องบันทึกคะแนน เสียงเลือกตั้ง  คิดเครือ่งถ่ายภาพยนตร์ได้  คิดเครื่องเล่นจานเสียงได้  คิด หลอดไฟฟ้าได้  เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ  รวมทั้งสิ้น  1,100  ชิ้น

6 ไมเคิล ฟรายเดย์ ประวัติ : นักเคมี และนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ เกิด ค.ศ   ที่เมืองเซอร์เรย์  ตาย ค.ศ. 1867  รวมอายุ 76 ปี ผลงานที่สำคัญ : พิสูจน์ว่า กระแสไฟฟ้า สามารถผลิตได้ จากแม่เหล็กไฟฟ้า  ประดิษฐ์ไดนาโม ศึกษากระบวนการที่ ผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในของเหลวเพื่อชุบโลหะ  ค้นพบ กฎการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของฟาราเดย์ (Faraday's  law  of  electrolysis) ค้นพบกฎเกี่ยวกับ แม่เหล็กไฟฟ้าหลายอย่าง

7 ลอร์ด เคลวิน ประวัติ : นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ และนักประดิษฐ์ชาว อังกฤษ  เกิด  ค.ศ ที่เมืองเบลฟาสต์  ตาย ค.ศ   รวมอายุ  83  ปี ผลงานที่สำคัญ : ประดิษฐ์เครื่องหยั่งทะเลแบบใหม่ ประดิษฐ์กัลวานอมิเตอร์  แบบกระจกสำหรับใช้ในการโทร เลข  ประดิษฐ์โทรเลขแบบไซฟอน  สามารถใช้บันทึก ข่าวสารลงไปทันที  ประดิษฐ์เข็มทิศเดินเรือ แบบ ใหม่  ค้นพบมาตราสัมบูรณ์ของอุณหภูมิ


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญ ดิลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google