งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิทยาศาสตร์... จัดทำโดย... เด็กหญิงกัลยา แปงดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11... เสนอ... อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญ ดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิทยาศาสตร์... จัดทำโดย... เด็กหญิงกัลยา แปงดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11... เสนอ... อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญ ดิลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิทยาศาสตร์... จัดทำโดย... เด็กหญิงกัลยา แปงดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11... เสนอ... อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญ ดิลก

2 กาลิเลโอ โทมัส อัลวา เอดิสัน ลอร์ด เคลวิน อเล็กซานเดอร์ เซอร์ไอแซก นิวตัน ไมเคิล ฟรายเดย์ หลุยส์ ปาสเตอร์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

3 กาลิเลโอ พบกฎการแกว่งของลูกตุ้ม นาฬิกา ประดิษฐ์เครื่องมือจับการเต้นของชีพ จร พบเครื่องชั่งไฮโดรสแตติก พบว่า วัตถุ 2 ชนิดที่มีน้ำหนักต่างกัน แต่ขนาดและ รูปร่างเหมือนกัน เมื่อปล่อยลงมาจากที่สูงจะตก ลงมาถึงพื้นดินพร้อมกัน ประดิษฐ์ กล้องโทรทัศน์แบบหักเห

4 คิดทฤษฎีไบโนเมียลได้ คิดฟลักเซียลได้ สำเร็จ ซึ่งต่อมาเรียกใหม่ว่า กฎเกณฑ์ในวิชา อินทีกราลแคลคูลัส สร้างกล้องโทรทัศน์แบบ สะท้อนแสง พบแรงโน้มถ่วงของโลก และ ความโน้มถ่วงของจักรวาล และตั้งกฎของ ความโน้มถ่วง (Law of Gravitation) พบว่า ปริซึมสามารถแยกแสงจากดวงอาทิตย์ได้ เป็น 7 สี คือ แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำ เงิน คราม และม่วง พบกฎการเคลื่นที่

5 ประวัติ : นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน เกิด ค. ศ. 1847 ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ตาย ค. ศ. 1931 รวมอายุ 84 ปี ผลงานที่สำคัญ : คิดเครื่องเคาะโทรเลข อัตโนมัติ คิดเครื่องบันทึกคะแนนเสียง เลือกตั้ง คิดเครือ่งถ่ายภาพยนตร์ได้ คิด เครื่องเล่นจานเสียงได้ คิดหลอดไฟฟ้า ได้ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ รวม ทั้งสิ้น 1,100 ชิ้น

6 ประวัติ : นักเคมี และนักฟิสิกส์ชาว อังกฤษ เกิด ค. ศ. 1791 ที่เมืองเซอร์ เรย์ ตาย ค. ศ. 1867 รวมอายุ 76 ปี ผลงานที่สำคัญ : พิสูจน์ว่า กระแสไฟฟ้า สามารถผลิตได้จาก แม่เหล็กไฟฟ้า ประดิษฐ์ไดนาโม ศึกษากระบวนการที่ผ่านกระแสไฟฟ้า ลงไปในของเหลวเพื่อชุบโลหะ ค้นพบ กฎการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของฟารา เดย์ (Faraday's law of electrolysis) ค้นพบกฎเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าหลาย อย่าง

7 ประวัติ : นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ และนักประดิษฐ์ชาว อังกฤษ เกิด ค. ศ. 1824 ที่เมือง เบลฟาสต์ ตาย ค. ศ. 1907 รวม อายุ 83 ปี ผลงานที่สำคัญ : ประดิษฐ์เครื่อง หยั่งทะเลแบบใหม่ ประดิษฐ์กัลวานอ มิเตอร์ แบบกระจกสำหรับใช้ในการ โทรเลข ประดิษฐ์โทรเลขแบบไซ ฟอน สามารถใช้บันทึกข่าวสารลง ไปทันที ประดิษฐ์เข็มทิศเดินเรือ แบบใหม่ ค้นพบมาตราสัมบูรณ์ของ อุณหภูมิ


ดาวน์โหลด ppt นักวิทยาศาสตร์... จัดทำโดย... เด็กหญิงกัลยา แปงดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11... เสนอ... อาจารย์อรอุมา พงค์ธัญญ ดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google