งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จัดทำโดย ด.ญ.ณัฐวิภา อิสริโยดม ม.2/2 เลขที่ 24

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จัดทำโดย ด.ญ.ณัฐวิภา อิสริโยดม ม.2/2 เลขที่ 24"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จัดทำโดย ด.ญ.ณัฐวิภา อิสริโยดม ม.2/2 เลขที่ 24
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จัดทำโดย ด.ญ.ณัฐวิภา อิสริโยดม ม.2/2 เลขที่ 24 เสนอ อ.จริญญา ม่วงจีน

2 รางวัลที่ผมได้รับ คือ
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ประวัติของผม คือ ผลงานของผม คือ รางวัลที่ผมได้รับ คือ

3 ประวัติ ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ประวัติ ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1879 ที่เมืองอูล์ม (Ulm) ประเทศเยอรมนี (Germany) อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (เยอรมัน: Albert Einstein - อัลแบร์ท ไอน์ชไตน์) (14 มีนาคม พ.ศ เมษายน พ.ศ. 2498) เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวที่มีสัญชาติสวิส และอเมริกัน (ตามลำดับ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา กลศาสตร์ควอนตัม สถิติกลศาสตร์ และจักรวาลวิทยา เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจาก "การทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ ทฤษฎี" หลังจากที่ไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ในปี พ.ศ เขาก็กลายเป็นผู้ที่มี ชื่อเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยธรรมดานักสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ในปีต่อ ๆ มา ชื่อเสียง ของเขาได้ขยายออกไปมากกว่านักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ ไอน์สไตน์ ได้กลาย มาเป็นแบบอย่างของความฉลาดหรืออัจฉริยะ

4 ประวัติ ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ต่อ
ประวัติ ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ต่อ ความนิยมในตัวของเขาทำให้มีการใช้ชื่อไอน์สไตน์ในการโฆษณา หรือแม้แต่การจดทะเบียนชื่อ "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์" ให้เป็นเครื่องหมายการค้า ตัวไอน์สไตน์เองมีความระลึกถึงผลกระทบทางสังคม ซึ่งมีผลมาจากการค้นพบทาง วิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ในฐานะที่เขาได้เป็นปูชนียบุคคลแห่งความบรรลุทางปัญญา เขายังคง ถูกยกย่องให้เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ที่สุดในยุคปัจจุบัน ทุกการ สร้างสรรค์ของเขายังคงเป็นที่เคารพนับถือ ทั้งในความเชื่อในความสง่า ความงาม และความรู้ แจ้งเห็นจริงในจักรวาล (คือแหล่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิทยาศาสตร์ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่) เป็นสูงสุด ความชาญฉลาดเชิงโครงสร้างของเขาแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของ จักรวาล ซึ่งงานเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านผลงานและหลักปรัชญาของเขา ในทุกวันนี้ ไอน์สไตน์ ยังคงเป็นที่รู้จักดีในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุด ทั้งในวงการวิทยาศาสตร์และนอกวงการ ไอน์สไตน์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ ด้วยโรคหัวใจ

5 ผลงาน ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ผลงาน ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) ค้นพบทฤษฎีการแผ่รังสี (Photoelectric Effect Theory) ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ซึ่งนำกลศาสตร์มาประยุกต์รวมกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง ซึ่งเป็นไปตาม equivalence principle วางรากฐานของจักรวาลเชิงสัมพัทธ์ และค่าคงที่จักรวาล ขยายแนวความคิดยุคหลังนิวตัน สามารถอธิบายจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดของดาวพุธได้อย่าง ลึกซึ้ง ทำนายการหักเหของแสงอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงและเลนส์ความโน้มถ่วง อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ของแรงยกตัว ริเริ่มทฤษฎีการแกว่งตัวอย่างกระจายซึ่งอธิบายการเคลื่อนที่ของบราวน์ของโมเลกุล ทฤษฎีโฟตอนกับความเกี่ยวพันระหว่างคลื่น-อนุภาค ซึ่งพัฒนาจากคุณสมบัติอุณหพลศาสตร์ ของแสง ทฤษฎีควอนตัมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอะตอมในของแข็ง

6 ผลงาน ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ต่อ
ผลงาน ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ต่อ อธิบายรูปแบบย่อยของสมการของชเรอดิงเงอร์ ริเริ่มโครงการทฤษฎีแรงเอกภาพ ไอน์สไตน์ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 300 ชิ้น และงานอื่นที่ไม่ใช่ วิทยาศาสตร์อีกกว่า 150 ชิ้น ปี พ.ศ นิตยสารไทมส์ ยกย่องให้เขาเป็น "บุรุษแห่ง ศตวรรษ" ผู้เขียนชีวประวัติของเขาเอ่ยถึงเขาว่า "สำหรับความหมายในทางวิทยาศาสตร์ และต่อมาเป็นความหมายต่อสาธารณะ ไอน์สไตน์ มีความหมายเดียวกันกับ อัจฉริยะ“

7 รางวัล ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
รางวัล ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ รางวัลโนเบล ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ในปี ค.ศ.1921 พ.ศ ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2464ในฐานะที่ "ได้อุทิศตนแก่ ฟิสิกส์ทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบกฎที่อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก" ซึ่งเป็นการ อ้างอิงถึงงานเขียนของเขาในปี 2448 "โดยใช้มุมมองจากจิตสำนึกเกี่ยวกับการเกิดและการแปร รูปของแสง" แนวคิดของเขาได้รับการพิสูจน์อย่างหนักแน่นจากผลการทดลองมากมายในยุคนั้น สุนทรพจน์ในการมอบรางวัลยังระบุไว้ว่า "ทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาเป็นหัวข้อถกเถียงที่ น่าสนใจที่สุดในวงวิชาการ (และ) มีความหมายในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ซึ่งประยุกต์ใช้อย่าง ชัดเจนในปัจจุบัน“

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จัดทำโดย ด.ญ.ณัฐวิภา อิสริโยดม ม.2/2 เลขที่ 24

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google