งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. ณัฐวิภา อิสริโย ดม ม.2/2 เลขที่ 24 เสนอ อ. จริญญา ม่วงจีน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. ณัฐวิภา อิสริโย ดม ม.2/2 เลขที่ 24 เสนอ อ. จริญญา ม่วงจีน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. ณัฐวิภา อิสริโย ดม ม.2/2 เลขที่ 24 เสนอ อ. จริญญา ม่วงจีน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

2 ประวัติของผม คือ ผลงานของผม คือ รางวัลที่ผมได้รับ คือ

3 วันที่ 14 มีนาคม ค. ศ.1879 ที่เมืองอูล์ม (Ulm) ประเทศ เยอรมนี (Germany) อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ( เยอรมัน : Albert Einstein - อัลแบร์ท ไอน์ชไตน์ ) (14 มีนาคม พ. ศ. 2422 - 18 เมษายน พ. ศ. 2498) เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวที่มี สัญชาติสวิสและอเมริกัน ( ตามลำดับ ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่าง กว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษ ที่ 20 เขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ และมีส่วนร่วมในการ พัฒนากลศาสตร์ควอนตัม สถิติกลศาสตร์ และจักรวาลวิทยา เขา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ. ศ. 2464 จากการอธิบาย ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจาก " การทำประโยชน์แก่ ฟิสิกส์ทฤษฎี " หลังจากที่ไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ในปี พ. ศ. 2458 เขาก็กลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อย ธรรมดานักสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ในปีต่อ ๆ มา ชื่อเสียง ของเขาได้ขยายออกไปมากกว่านักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ใน ประวัติศาสตร์ ไอน์สไตน์ ได้กลายมาเป็นแบบอย่างของความ ฉลาดหรืออัจฉริยะ

4 ความนิยมในตัวของเขาทำให้มีการใช้ชื่อไอน์สไตน์ในการ โฆษณา หรือแม้แต่การจดทะเบียนชื่อ " อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ " ให้ เป็นเครื่องหมายการค้า ตัวไอน์สไตน์เองมีความระลึกถึงผลกระทบทางสังคม ซึ่งมี ผลมาจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ในฐานะที่เขา ได้เป็นปูชนียบุคคลแห่งความบรรลุทางปัญญา เขายังคงถูกยก ย่องให้เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ที่สุดใน ยุคปัจจุบัน ทุกการสร้างสรรค์ของเขายังคงเป็นที่เคารพนับถือ ทั้งในความเชื่อในความสง่า ความงาม และความรู้แจ้งเห็นจริงใน จักรวาล ( คือแหล่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิทยาศาสตร์ให้แก่ นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ ) เป็นสูงสุด ความชาญฉลาดเชิง โครงสร้างของเขาแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของจักรวาล ซึ่ง งานเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านผลงานและหลักปรัชญาของเขา ใน ทุกวันนี้ ไอน์สไตน์ยังคงเป็นที่รู้จักดีในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ โด่งดังที่สุด ทั้งในวงการวิทยาศาสตร์และนอกวงการ ไอน์สไตน์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ. ศ. 2498 ด้วย โรคหัวใจ

5 ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) ค้นพบทฤษฎีการแผ่รังสี (Photoelectric Effect Theory) ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ซึ่งนำกลศาสตร์มาประยุกต์รวมกับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง ซึ่ง เป็นไปตาม equivalence principle วางรากฐานของจักรวาลเชิงสัมพัทธ์ และค่าคงที่จักรวาล ขยายแนวความคิดยุคหลังนิวตัน สามารถอธิบายจุดใกล้ดวง อาทิตย์ที่สุดของดาวพุธได้อย่างลึกซึ้ง ทำนายการหักเหของแสงอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงและเลนส์ ความโน้มถ่วง อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ของแรงยกตัว ริเริ่มทฤษฎีการแกว่งตัวอย่างกระจายซึ่งอธิบายการเคลื่อนที่ ของบราวน์ของโมเลกุล ทฤษฎีโฟตอนกับความเกี่ยวพันระหว่างคลื่น - อนุภาค ซึ่งพัฒนา จากคุณสมบัติอุณหพลศาสตร์ของแสง ทฤษฎีควอนตัมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอะตอมในของแข็ง

6 อธิบายรูปแบบย่อยของสมการของชเรอดิงเงอร์ ริเริ่มโครงการทฤษฎีแรงเอกภาพ ไอน์สไตน์ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 300 ชิ้น และงานอื่นที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อีกกว่า 150 ชิ้น ปี พ. ศ. 2542 นิตยสารไทมส์ ยกย่องให้เขาเป็น " บุรุษแห่ง ศตวรรษ " ผู้เขียนชีวประวัติของเขาเอ่ยถึงเขาว่า " สำหรับ ความหมายในทางวิทยาศาสตร์ และต่อมาเป็นความหมายต่อ สาธารณะ ไอน์สไตน์ มีความหมายเดียวกันกับ อัจฉริยะ “

7 รางวัลโนเบล ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ในปี ค. ศ.1921 พ. ศ. 2465 ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2464 ในฐานะที่ " ได้อุทิศตนแก่ฟิสิกส์ทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้นพบกฎที่อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก " ซึ่งเป็นการ อ้างอิงถึงงานเขียนของเขาในปี 2448 " โดยใช้มุมมองจาก จิตสำนึกเกี่ยวกับการเกิดและการแปรรูปของแสง " แนวคิดของ เขาได้รับการพิสูจน์อย่างหนักแน่นจากผลการทดลองมากมายใน ยุคนั้น สุนทรพจน์ในการมอบรางวัลยังระบุไว้ว่า " ทฤษฎีสัมพัทธ ภาพของเขาเป็นหัวข้อถกเถียงที่น่าสนใจที่สุดในวงวิชาการ ( และ ) มีความหมายในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ซึ่งประยุกต์ใช้อย่าง ชัดเจนในปัจจุบัน “

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. ณัฐวิภา อิสริโย ดม ม.2/2 เลขที่ 24 เสนอ อ. จริญญา ม่วงจีน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google