งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES

3 หลายปีมาแล้ว เซอร์ไอแซค นิวตัน ได้สร้าง แบบจำลองระบบสุริยะจักรวาลของเรา โดยใช้ ลูกทรงกลมทองลูกใหญ่อยู่ตรงกลาง แทน ดวงอาทิตย์ และที่แกนกลาง ต่อด้วยก้านที่มี ความยาวต่างกัน ที่ปลายก้านก็ติดลูกทรงกลม ขนาดต่างๆเพื่อแทนดวงดาวพระเคราะห์ และ ที่แกนกลาง ก็ใส่กลไกให้ก้านที่ติดไว้ในระดับ ต่างกันสามารถหมุนได้ โดยไม่ทำให้ลูกทรง กลมทั้งหลายชนกัน

4 วันหนึ่ง เพื่อนคน หนึ่งซึ่งไม่เชื่อถึง เรื่องพระเจ้า ผู้สร้างโลก จักรวาลมาเยี่ยม เมื่อเขาเห็นแบบจำลอง ที่สวยงาม น่า ทึ่ง และทำงานได้อย่างประสาน สมบูรณ์แบบนั้น ถึงกับอุทานว่า “ โอ้ นิวตัน นี่ช่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ วิเศษอะไรอย่างนี้ ! ใครเป็นคนทำล่ะ ?” เซอร์นิวตัน ตอบโดยไม่มอง ว่า “ ไม่มีใครทำ ”

5 “ ไม่มีใครทำเหรอ ?” เพื่อนถามด้วย ความฉงน “ ถูกต้องแล้ว ไม่มีใครทำ ! ทั้งแกน ทั้ง ก้าน ทั้งกลไกทั้งหมดเหล่านี้ มันเกิด ขึ้นมาเอง แล้วก็มารวมตัวกัน แล้วโดย ความบังเอิญ มันก็ประสานกันอย่าง เหมาะเจาะลงตัว ” บัดนี้ ผู้ขาดความเชื่อเข้าใจแล้ว ! เป็นเรื่องโง่ที่ จะคิดว่าแบบจำลองนี้เกิดขึ้นมาเอง และเป็น ความเขลามากกว่าอีก หากจะยอมรับทฤษฎีที่ว่า โลกจักรวาลเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ —Richard W. de Haan

6 หากโลกที่ซับซ้อน สับสนเช่นนี้ของเรา เกิดขึ้นมาเองโดย บังเอิญจากความมืด ก็ คงเป็นเหมือนเรื่องที่ เช็คสเปียร์แต่งไว้ว่า เหมือนความอลหม่าน ของฝูงลิง ที่เข้าไปในร้านหนังสือ —Merrill C. Tenney

7 Lord Kelvin (1824-1907), ลอร์ดเคลวิน นัก ประดิษฐ์ชาวอังกฤษ กล่าวว่า : “ การ กำเนิดของชีวิตบน โลกนี้ ย่อมไม่มีทาง เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ทางเคมี หรือไฟฟ้า หรือการรวมตัวกัน ของโมเลกุล เรา ต้องหยุดและ เผชิญหน้ากับความ ลึกลับและอัศจรรย์ ของการสร้างสิ่งสร้าง ที่มีชีวิตทั้งหลาย ”

8 สำหรับผม ความเชื่อเริ่มต้น ด้วยความสำนึกว่า มีผู้มี ปัญญาอัฉริยะสูงสุดผู้หนึ่ง ก่อให้เกิดจักรวาลและสร้าง มนุษย์ เพราะเป็นสิ่งที่โต้แย้ง ไม่ได้ที่ว่า เมื่อมีแบบแผน ย่อมต้องมีผู้มีปัญญาวางแผน จักรวาลที่ปรากฏชัดแล้วว่ามี ระเบียบ ยืนยันความจริงของ ข้อความในพระคัมภีร์ที่กล่าว ว่า “ ในปฐมกาล พระเจ้าทรง เนรมิตสร้าง..” —Dr. Arthur Compton, (1892-1962, เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ สำหรับผม ความเชื่อเริ่มต้น ด้วยความสำนึกว่า มีผู้มี ปัญญาอัฉริยะสูงสุดผู้หนึ่ง ก่อให้เกิดจักรวาลและสร้าง มนุษย์ เพราะเป็นสิ่งที่โต้แย้ง ไม่ได้ที่ว่า เมื่อมีแบบแผน ย่อมต้องมีผู้มีปัญญาวางแผน จักรวาลที่ปรากฏชัดแล้วว่ามี ระเบียบ ยืนยันความจริงของ ข้อความในพระคัมภีร์ที่กล่าว ว่า “ ในปฐมกาล พระเจ้าทรง เนรมิตสร้าง..” —Dr. Arthur Compton, (1892-1962, เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์

9 www.tommyswindow.comFor more PowerPoint slideshows, visit: —Robert Millikan (1868-1953, นักฟิสิกส์ เจ้าของรางวัลโนเบล —Robert Millikan (1868-1953, นักฟิสิกส์ เจ้าของรางวัลโนเบล


ดาวน์โหลด ppt Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google