งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว โจทย์ปัญหา ชุดที่ 1. ครอบครัวสุขสันต์ พ่ อ ลูก 2 คน แม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว โจทย์ปัญหา ชุดที่ 1. ครอบครัวสุขสันต์ พ่ อ ลูก 2 คน แม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว โจทย์ปัญหา ชุดที่ 1

2 ครอบครัวสุขสันต์ พ่ อ ลูก 2 คน แม่

3 พ่อมีเงินอยู่จำนวน x บาท พ่อนำไปฝากธนาคารเป็น จำนวนเงิน 35,000 บาท เงิน ยังเหลือติดตัวอีก 28,000 บาท อยากทราบว่าพ่อมีเงิน ก่อนที่จะนำไปฝากธนาคาร อยู่เท่าไร

4 วิธีคิด X - 25,000 = 28,000 X - 35,000 + 35,000 = 28,000 + 35,000 X = 63,000

5 แม่ให้เงินพ่ออีก n บาท ทำให้พ่อ มีเงินเพิ่มขึ้นเป็น ทั้งหมด 32,000 อยากทราบว่าแม่ ให้เงินเท่าไร

6 วิธี คิด X + 28,000 = 32,000 X + 28,000 – 28,000 = 32,000 – 28,000 X = 4,000

7 พ่อกับแม่ได้พาลูกไป ห้างสรรพสินค้าไปซื้อพัดลมมา 2 ตัว ในราคาตัวละ x บาท ทำให้พ่อ เหลือเงิน 30,820 บาท อยากทราบ ว่าพ่อซื้อพัดลมมาตัวละกี่บาท

8 (32,000 – 32,000) - 2x = 30,820 – 32,000 -2x = -1180 - 2x ÷ 2 = 1180 ÷ 2 - x ÷ (-1) = - 590 (-1) X = 590 32,000 -2x = 30,820 วิธีคิด

9 ในขณะเดียวกันพ่อก็ได้ซื้อจาน มา y จำนวน 10 ใบ ราคารวม ทั้งหมด 1,500 อยากทราบว่าพ่อ ซื้อจานมาใบละเท่าไร

10 วิธี ทำ (y × 10) ÷ 10 = 1,500 ÷ 10 Y = 150

11 จากเดิมพ่อเหลือเงินอยู่ 30,820 ซื้อจานไปอีก 1,500 บาท เงินที่ เหลือทั้งหมดพ่อแบ่งให้ลูก 2 คน คนละเท่ากัน จะได้คนละเท่าไร

12 วิธีคิด (30,820 -1,500) ÷ 2 = 29,320 29,320 ÷ 2 = 14,660

13 ประเด็น อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว โจทย์ปัญหา ชุดที่ 1. ครอบครัวสุขสันต์ พ่ อ ลูก 2 คน แม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google