งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ่อแก้วแม่แก้ว คำว่า พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นคำ ประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ แม่ และ แก้ว. คำว่า แก้ว เมื่อใช้เป็นคำขยายคำอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ่อแก้วแม่แก้ว คำว่า พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นคำ ประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ แม่ และ แก้ว. คำว่า แก้ว เมื่อใช้เป็นคำขยายคำอื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พ่อแก้วแม่แก้ว

3 คำว่า พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นคำ ประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ แม่ และ แก้ว. คำว่า แก้ว เมื่อใช้เป็นคำขยายคำอื่น

4 จะมีความหมายว่า ประเสริฐ ดีเลิศ มี ลักษณะพิเศษยิ่ง หรือเป็นที่รักอย่าง ยิ่ง เช่น มีคำบรรยายถึงพระเจ้า จักรพรรดิ

5 ซึ่งเป็นผู้ปกครองของประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศซึ่งรวม เรียกว่า จักรวรรดิ ว่า เป็นผู้มีสิ่ง วิเศษ มหัศจรรย์กว่าสิ่งธรรมดา ทั่วไป

6 เช่น นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลัง แก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว จักรแก้ว. อย่างไรก็ตามคำ ว่า แก้ว เมื่อนำมาขยายคำ ว่า พ่อ และ แม่ เป็น พ่อแก้วแม่แก้ว

7 มีความหมายว่า พ่อแม่ที่ประเสริฐ ใช้กับพ่อแม่ที่ตายแล้ว เช่น เวลาที่ เราตกอยู่ในอันตราย มีภัยพิบัติ ปรากฏอยู่ต่อหน้า

8 เราจะเรียกร้องให้พ่อแก้วแม่แก้ว มาช่วย. พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นผู้ที่ ล่วงลับไปแล้ว

9 จึงอาจจะมาช่วยลูกในยามคับขันได้ ทันท่วงที. ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ จะไม่ เรียกว่า พ่อแก้วแม่แก้ว

10 ครูปริญาพร ขุนพรม


ดาวน์โหลด ppt พ่อแก้วแม่แก้ว คำว่า พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นคำ ประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ แม่ และ แก้ว. คำว่า แก้ว เมื่อใช้เป็นคำขยายคำอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google