งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต สิงหาคม 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต สิงหาคม 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต สิงหาคม 2013

2 “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย” (ลูกา 6,32)

3 พระวาจาของเดือนนี้นำมาจากพระวรสารนักบุญลูกา

4 พระวาจานี้เป็นตอนหนึ่งของคำกล่าวของพระเยซูเจ้า
ซึ่งตรงกับพระวรสารของนักบุญมัทธิวคือ คำเทศนาบนภูเขา

5 คำกล่าวตอนนี้ของพระเยซูเจ้าดังที่เราทราบว่า พระเยซูเจ้าบรรยายให้เห็นข้อเรียกร้องแห่งอาณาจักรสวรรค์ และแนวทางปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนในอาณาจักรนั้น แนวทางนี้บันดาลใจและแนะนำให้เลียนแบบ พระบิดาเจ้าสวรรค์

6 ในพระวาจาตอนนี้ พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้บรรดาศิษย์เลียนแบบพระบิดาเจ้าในด้านความรัก หากเราอยากเป็นลูกของพระองค์ เราต้องรักเพื่อนพี่น้องของเราในแบบที่พระองค์ทรงรัก

7 “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย”

8 คุณลักษณะประการแรกที่เราเห็นเด่นชัดในความรักของพระบิดาเจ้า ก็คือ พระองค์ทรงรักเราเปล่าๆ ซึ่งตรงข้ามกับความรักประสาโลก

9 ความรักของโลกตั้งอยู่บนการแลกเปลี่ยนและความเอื้ออาทร (รักคนที่รักเรา หรือใจดีต่อเรา)

10 ความรักของพระบิดาเจ้าสวรรค์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ รักที่ให้กับมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นความรักที่เป็นฝ่ายริเริ่มโดยแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่

11 ดังนั้น จึงเป็นความรักที่ส่งเสริม สร้างและพัฒนา

12 พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงรักเรามิใช่เพราะเราดี มีจิตใจงาม น่าเอาใจและปรารถนาดี ตรงข้าม เมื่อทรงรักเราทรงสร้างความดีขึ้นในเรา ทำให้จิตใจงามด้วยพระหรรษทานทำให้เรากลายเป็นมิตร และเป็นบุตรของพระองค์

13 “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย”

14 คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของความรักของพระบิดาเจ้าก็คือ ความเป็นสากล พระเจ้าทรงรักทุกคนไม่เว้นใคร ความรักของพระองค์ไม่มีขอบเขต ไม่มีขีดกั้น

15 ยิ่งกว่านั้นความรักของพระองค์เป็นความรักแบบให้เปล่าๆ และเสริมสร้างแผ่ไปถึงทุกแห่งที่มีความต้องการ หรือมีที่ว่างที่ต้องถมให้เต็ม

16 เราจึงเข้าใจได้ว่า พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงรักบุตรที่อกตัญญู บุตรที่อยู่ห่างไกลหรือทรยศ ทรงมุ่งไปถึงพวกเขาเป็นพิเศษด้วย

17 “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย”

18 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจาของเดือนนี้ได้อย่างไร

19 เราจงทำตัวเป็นลูกที่ดีของพระบิดาเจ้าสวรรค์ นั่นคือ เลียนแบบอย่างความรักของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามคุณลักษณะที่กล่าวมา

20 คือให้เปล่าๆและรักทุกคน เราพยายามที่จะรักก่อน

21 เป็นความรักที่ใจกว้าง สร้างปึกแผ่น มุ่งถึงทุกคน โดยเฉพาะในที่ว่างเปล่าที่เราพบได้รอบตัวเรา เราจะพยายามรักโดยไม่หวังผล

22 เราจะเป็นเครื่องมือของอิสรภาพแห่งพระเจ้า ด้วยการนำผู้อื่นมามีส่วนร่วมในพระพร และพระหรรษทานที่เราได้รับจากพระองค์

23 เราจะให้พระวาจาของพระเยซูเจ้านำทางเรา เราจงมองคนรอบข้างที่อยู่ใกล้เราด้วยสายตาใหม่และจิตใจใหม่ในทุกโอกาสในชีวิตประจำวันของเรา

24 และทุกแห่งที่เรามาพบกันเพื่อทำงานร่วมกัน (ในครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน โรงพยาบาล ฯลฯ) เราจงเป็นผู้แจกจ่ายความรักนี้ ซึ่งเป็นความรักของพระและพระเยซูเจ้าทรงนำมาในโลก เป็นสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนโฉมโลกได้

25 “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย” (ลูกา 6,32) คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1992 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต สิงหาคม 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google