งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิงหาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของ พระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย” (ลูกา 6,32)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิงหาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของ พระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย” (ลูกา 6,32)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สิงหาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต

3 “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของ พระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย” (ลูกา 6,32)

4 พระวาจาของ เดือนนี้นำมาจาก พระวรสาร นักบุญลูกา

5 พระวาจานี้เป็นตอนหนึ่งของคำกล่าวของพระเยซูเจ้า ซึ่งตรงกับพระวรสารของนักบุญมัทธิวคือ คำเทศนาบนภูเขา

6 คำกล่าวตอนนี้ของพระ เยซูเจ้าดังที่เราทราบว่า พระเยซูเจ้าบรรยายให้ เห็นข้อเรียกร้องแห่ง อาณาจักรสวรรค์ และ แนวทางปฏิบัติของผู้ที่มี ส่วนในอาณาจักรนั้น แนวทางนี้บันดาลใจและ แนะนำให้เลียนแบบ พระบิดาเจ้าสวรรค์

7 ในพระวาจาตอนนี้ พระเยซูเจ้าเรียกร้อง ให้บรรดาศิษย์ เลียนแบบพระบิดาเจ้า ในด้านความรัก หาก เราอยากเป็นลูกของ พระองค์ เราต้องรัก เพื่อนพี่น้องของเราใน แบบที่พระองค์ทรงรัก

8 “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัย ของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย”

9 คุณลักษณะประการแรกที่เราเห็นเด่นชัดในความรักของ พระบิดาเจ้า ก็คือ พระองค์ทรงรักเราเปล่าๆ ซึ่งตรงข้าม กับความรักประสาโลก

10 ความรักของโลกตั้งอยู่บนการแลกเปลี่ยนและความเอื้ออาทร (รักคนที่รักเรา หรือใจดีต่อเรา)

11 ความรักของพระบิดาเจ้าสวรรค์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ รักที่ให้กับมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นความรักที่ เป็นฝ่ายริเริ่มโดยแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่

12 ดังนั้น จึงเป็นความรักที่ส่งเสริม สร้างและพัฒนา

13 พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงรักเรามิใช่เพราะเราดี มีจิตใจงาม น่าเอาใจและปรารถนาดี ตรงข้าม เมื่อทรงรักเราทรงสร้าง ความดีขึ้นในเรา ทำให้จิตใจงามด้วยพระหรรษทานทำให้ เรากลายเป็นมิตร และเป็นบุตรของพระองค์

14 “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัย ของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย”

15 คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของความรักของพระบิดาเจ้าก็ คือ ความเป็นสากล พระเจ้าทรงรักทุกคนไม่เว้นใคร ความรัก ของพระองค์ไม่มีขอบเขต ไม่มีขีดกั้น

16 ยิ่งกว่านั้นความรักของพระองค์เป็นความรักแบบให้ เปล่าๆ และเสริมสร้างแผ่ไปถึงทุกแห่งที่มีความต้องการ หรือมีที่ว่างที่ต้องถมให้เต็ม

17 เราจึงเข้าใจได้ว่า พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงรักบุตรที่ อกตัญญู บุตรที่อยู่ห่างไกลหรือทรยศ ทรงมุ่งไปถึง พวกเขาเป็นพิเศษด้วย

18 “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัย ของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย”

19 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจาของเดือนนี้ได้อย่างไร

20 เราจงทำตัวเป็นลูกที่ดี ของพระบิดาเจ้าสวรรค์ นั่นคือ เลียนแบบอย่าง ความรักของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม คุณลักษณะที่กล่าวมา

21 คือให้เปล่าๆและรักทุกคน เราพยายามที่จะรักก่อน

22 เป็นความรักที่ใจกว้าง สร้างปึกแผ่น มุ่งถึงทุกคน โดยเฉพาะในที่ ว่างเปล่าที่เราพบได้รอบตัวเรา เราจะพยายามรักโดยไม่หวังผล

23 เราจะเป็นเครื่องมือ ของอิสรภาพแห่งพระ เจ้า ด้วยการนำผู้อื่น มามีส่วนร่วมในพระพร และพระหรรษทานที่ เราได้รับจากพระองค์

24 เราจะให้พระวาจาของพระเยซูเจ้านำทางเรา เราจง มองคนรอบข้างที่อยู่ใกล้เราด้วยสายตาใหม่และจิตใจ ใหม่ในทุกโอกาสในชีวิตประจำวันของเรา

25 และทุกแห่งที่เรามาพบกันเพื่อทำงานร่วมกัน (ในครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน โรงพยาบาล ฯลฯ) เราจงเป็นผู้แจกจ่ายความ รักนี้ ซึ่งเป็นความรักของพระและพระเยซูเจ้าทรงนำมาในโลก เป็นสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนโฉมโลกได้

26 คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1992 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของ พระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย” (ลูกา 6,32)


ดาวน์โหลด ppt สิงหาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของ พระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย” (ลูกา 6,32)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google