งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัส คอมพิวเตอร์. กลุ่มของเลขฐานสองที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า รหัส แปลงตัวเลข ตัวอักษร หรืออัขระต่าง ๆ ไปเป็น เลขฐานสอง เรียกว่า “ การเข้ารหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัส คอมพิวเตอร์. กลุ่มของเลขฐานสองที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า รหัส แปลงตัวเลข ตัวอักษร หรืออัขระต่าง ๆ ไปเป็น เลขฐานสอง เรียกว่า “ การเข้ารหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัส คอมพิวเตอร์

2 กลุ่มของเลขฐานสองที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า รหัส แปลงตัวเลข ตัวอักษร หรืออัขระต่าง ๆ ไปเป็น เลขฐานสอง เรียกว่า “ การเข้ารหัส ” (encoding)

3 รหัสที่ใช้แทนตัวอักษร หรืออักขระ รหัสที่ใช้แทนค่าตัวอักษรและอัขระต่าง ๆ จะ ใช้รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จะใช้บิตจำนวน 7 บิต

4 รหัสที่ใช้แทนตัวอักษร หรืออักขระ สำหรับประเทศไทย ได้นำรหัส ASCII มา ปรับปรุงให้มีรหัสภาษาไทย เรียกว่ารหัส สมอ. โดยมีการเพิ่มบิตตัวหน้าอีก 1 บิต ถูกกำหนดโดย สำนักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรม แต่ชื่อจริงๆ คือ มอก.620 และที่รู้จักกันว่า TIS-620

5

6 รหัสที่ใช้แทนตัวอักษร หรืออักขระ รหส Unicode เป็นรหัสแบบใหม่ล่าสุด ถูกสร้างขึ้นมา เนื่องจากรหัสขนาด 8 บิตซึ่งมีรูปแบบเพียง 256 รูปแบบ ไม่สามารถแทนภาษาเขียนแบบ ต่าง ๆ ในโลกได้ครบหมด โดยเฉพาะภาษาที่ เป็นภาษาภาพ เช่น ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น เพียงภาษาเดียวก็มีจำนวนรูปแบบเกินกว่า 256 ตัวแล้ว UniCode จะเป็นระบบรหัสที่เป็น 16 บิต จึง แทนตัวอักษรได้มากถึง 65,536 ตัว ซึ่ง เพียงพอสำหรับตัวอักษรและสัญลักษณ์ กราฟฟิกโดยทั่วไป รวมทั้งสัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์ต่าง ๆ

7 รหัสข้อมูล บิต ไบต์ เลข 0 และ 1 ในระบบฐานสองแต่ละตัว เรียกว่าบิต (bit) ย่อมาจากคำว่า Binary Digit บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดในการเก็บข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากบิตเดียวไม่ สามารถเก็บข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร และ สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ได้ครบ ดังนั้นจึงต้อง รวมบิตหลายบิตเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่าไบต์ (byte) แต่ละไบต์จะแทนอักขระหนึ่งตัว โดย ปกติแล้วใช้แปดบิตรวมกันเป็นหนึ่งไบต์

8 รหัสข้อมูล 1 บิต (bit)= เลขฐานสอง 1 ตัว มีค่า 0 หรือ 1 เท่านั้น 1 ไบต์ (byte) = 8 บิต 1 กิโลไบต์ (kilobyte) = 1024 ไบต์ 1 เมกะไบต์ (megabyte) = 1024 กิโลไบต์ 1 กิกะไบต์ (gigabyte) = 1024 เมกะไบต์ 1 เทอราไบต์ (terabyte) = 1024 กิกกะ ไบต์ …. นับวันจะยิ่งมีหน่วยให้จำมากขึ้น 1024 terabyte (TB) = 1 petabyte (PB) 1024 petabytes (PB) = 1 exabyte (EB) 1024 exabytes (EB) = 1 zettabyte (ZB) 1024 zettabyte (ZB) = 1 yottabyte (YB)

9 รหัสที่ใช้แทน ตัวเลข รหัสที่ใช้แทนค่าตัวเลขและสามารถนำไป คำนวณได้ จะใช้รหัส BCD (binary coded decimal) และรหัสเลขฐานสอง (binary code)

10 รหัสที่ใช้แทน ตัวเลข รหัส BCD (binary coded decimal)

11 รหัสที่ใช้แทน ตัวเลข รหัสเลขฐานสอง (binary code)


ดาวน์โหลด ppt รหัส คอมพิวเตอร์. กลุ่มของเลขฐานสองที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า รหัส แปลงตัวเลข ตัวอักษร หรืออัขระต่าง ๆ ไปเป็น เลขฐานสอง เรียกว่า “ การเข้ารหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google