งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสคอมพิวเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสคอมพิวเตอร์

2 รหัสคอมพิวเตอร์ กลุ่มของเลขฐานสองที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์จะเรียกว่า รหัส แปลงตัวเลข ตัวอักษร หรืออัขระต่าง ๆ ไปเป็นเลขฐานสอง เรียกว่า “การเข้ารหัส” (encoding)

3 รหัสที่ใช้แทนตัวอักษร หรืออักขระ
รหัสที่ใช้แทนค่าตัวอักษรและอัขระต่าง ๆ จะใช้รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จะใช้บิตจำนวน 7 บิต

4 รหัสที่ใช้แทนตัวอักษร หรืออักขระ
สำหรับประเทศไทย ได้นำรหัส ASCII มาปรับปรุงให้มีรหัสภาษาไทย เรียกว่ารหัส สมอ. โดยมีการเพิ่มบิตตัวหน้าอีก 1 บิต ถูกกำหนดโดย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ชื่อจริงๆ คือ มอก.620 และที่รู้จักกันว่า TIS-620

5

6 รหัสที่ใช้แทนตัวอักษร หรืออักขระ
รหส Unicode เป็นรหัสแบบใหม่ล่าสุด ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากรหัสขนาด 8 บิตซึ่งมีรูปแบบเพียง 256 รูปแบบ ไม่สามารถแทนภาษาเขียนแบบต่าง ๆ ในโลกได้ครบหมด โดยเฉพาะภาษาที่เป็นภาษาภาพ เช่น ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นเพียงภาษาเดียวก็มีจำนวนรูปแบบเกินกว่า 256 ตัวแล้ว UniCode จะเป็นระบบรหัสที่เป็น 16 บิต จึงแทนตัวอักษรได้มากถึง 65,536 ตัว ซึ่งเพียงพอสำหรับตัวอักษรและสัญลักษณ์กราฟฟิกโดยทั่วไป รวมทั้งสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ

7 รหัสข้อมูล บิต ไบต์ เลข 0 และ 1ในระบบฐานสองแต่ละตัว เรียกว่าบิต (bit) ย่อมาจากคำว่า Binary Digit บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดในการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากบิตเดียวไม่สามารถเก็บข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ได้ครบ ดังนั้นจึงต้องรวมบิตหลายบิตเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่าไบต์ (byte) แต่ละไบต์จะแทนอักขระหนึ่งตัว โดยปกติแล้วใช้แปดบิตรวมกันเป็นหนึ่งไบต์

8 รหัสข้อมูล 1 บิต (bit)= เลขฐานสอง 1 ตัว มีค่า 0 หรือ 1 เท่านั้น
1 ไบต์ (byte) = 8 บิต 1 กิโลไบต์ (kilobyte) = 1024 ไบต์ 1 เมกะไบต์ (megabyte) = 1024 กิโลไบต์ 1 กิกะไบต์ (gigabyte) = 1024 เมกะไบต์ 1 เทอราไบต์ (terabyte) = 1024 กิกกะไบต์ …. นับวันจะยิ่งมีหน่วยให้จำมากขึ้น 1024 terabyte (TB) = 1 petabyte (PB) 1024 petabytes (PB) = 1 exabyte (EB) 1024 exabytes (EB) = 1 zettabyte (ZB) 1024 zettabyte (ZB) = 1 yottabyte (YB)

9 รหัสที่ใช้แทนตัวเลข รหัสที่ใช้แทนค่าตัวเลขและสามารถนำไปคำนวณได้ จะใช้รหัส BCD (binary coded decimal) และรหัสเลขฐานสอง(binary code)

10 รหัสที่ใช้แทนตัวเลข รหัส BCD (binary coded decimal)

11 รหัสที่ใช้แทนตัวเลข รหัสเลขฐานสอง(binary code)


ดาวน์โหลด ppt รหัสคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google