งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer&Technology Mahidol Wittayanusorn School 1 รหัสแทนข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer&Technology Mahidol Wittayanusorn School 1 รหัสแทนข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer&Technology Mahidol Wittayanusorn School 1 รหัสแทนข้อมูล

2 2 รหัส ASCII ASCII ย่อมาจาก American Standard Code for Information Interchange รหัสแอสกี เป็นรหัสที่นิยมใช้กันมาก จนสามมารถ นับได้ว่าเป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้ใน การสื่อสารข้อมูล ( Data Communications) ซึ่งจำเป็นต้องใช้รหัสการ แทนข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถรับ - ส่ง ข้อมูลได้ในความหมายเดียวกัน รหัสแอสกีใช้ เลขฐานสอง 8 หลักแทนข้อมูลหนึ่งตัว นั่นคือ 1 ไบต์มีความยาวเท่ากับ 8 บิต รวมทั้งมีการ แบ่งรหัสออกเป็นสองส่วน คือโซนบิต (Zone bits) ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมีจำนวน 4 บิตและนิวเมอริกบิต (Numeric bits) ในอีก 4 บิตที่เหลือ

3 Computer&Technology Mahidol Wittayanusorn School 3 รหัส ASCII ตารางรหัส ASCII วิธีอ่าน อ่านตาม column แล้วจึงอ่าน ตาม row ตัวอย่าง M = 4D 16 = 01001101 2 w = 77 16 = 011101112 i = 69 16 t = 74 16

4 Computer&Technology Mahidol Wittayanusorn School 4 รหัส EBCDIC EBCDIC ย่อมาจาก Extended Binary Coded Decimal Interchange Code รหัส EBCDIC พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็มใช้แทน ข้อมูลที่แตกต่างกันได้ทั้งหมด 2 8 หรือ 256 ชนิด การเก็บข้อมูลโดยใช้รหัสเอบซีดิกจะแบ่งรหัส ออกเป็นสองส่วน คือโซนบิต (Zone bits) และนิ วเมอริกบิต (Numeric bits) เช่นเดียวกับ ASCII

5 Computer&Technology Mahidol Wittayanusorn School 5 รหัส UniCode เป็นรหัสแบบใหม่ล่าสุด ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากรหัส ขนาด 8 บิตซึ่งมีรูปแบบเพียง 256 รูปแบบ ไม่สามารถ แทนภาษาเขียนแบบต่าง ๆ ในโลกได้ครบหมด โดยเฉพาะภาษาที่เป็นภาษาภาพ เช่น ภาษาจีนหรือ ภาษาญี่ปุ่นเพียงภาษาเดียวก็มีจำนวนรูปแบบเกินกว่า 256 ตัวแล้ว UniCode จะเป็นระบบรหัสที่เป็น 16 บิต จึงแทน ตัวอักษรได้มากถึง 65,536 ตัว ซึ่งเพียงพอสำหรับ ตัวอักษรและสัญลักษณ์กราฟฟิกโดยทั่วไป รวมทั้ง สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ในปัจจุบันระบบ UniCode มีใช้ในระบบปฏิบัติการ Window NT ระบบปฏิบัติการ UNIX บางรุ่น รวมทั้งมีการสนับสนุน ชนิดข้อมูลแบบ UniCode ในภาษา JAVA ด้วย

6 Computer&Technology Mahidol Wittayanusorn School 6 Parity bit ในระบบคอมพิวเตอร์บางระบบใช้เลขฐาน 2 จำนวน 9 บิต แทนหนึ่งอักษร บิตที่ 9 เพิ่มมานั้นเรียกว่า parity bit parity bit มีไว้สำหรับตรวจสอบความผิดพลาดจาก สื่อสารหรือส่งข้อมูล ซึ่งอาจมีสาเหตุต่าง ๆ ทำให้ คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผิดจาก 0 เป็น 1 ก็ได้ หาก ต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผิดพลาด หรือไม่ก็สามารถดูได้จากพาริตี้บิตนี้ มี 2 ระบบ Odd Parity Even Parity

7 Computer&Technology Mahidol Wittayanusorn School 7 Parity bit Even Parity 01000001 สมมติ ข้อมูล คือ A Odd Parity 001000001 ผลรวมของ bit 1 คือ 2 101000001 เติม 0 ในบิตที่ 9 เนื่องจากผลรวม ของ bit 1 เป็น เลขคู่อยู่แล้ว เติม 1 ในบิตที่ 9 เนื่องจากผลรวม ของ bit 1 เป็น เลขคู่ จึงต้องทำ ให้ผลรวม กลายเป็นเลขคี่ (Odd)


ดาวน์โหลด ppt Computer&Technology Mahidol Wittayanusorn School 1 รหัสแทนข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google