งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มรูปภาพสีแสดงการ เปรียบเทียบ ระหว่างยาเดิมและยาใหม่ ** รูปภาพที่ใช้ต้องถ่ายให้เห็นชัดสามารถอ่านได้ทุกตัวอักษร ** ติดต่อส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มรูปภาพสีแสดงการ เปรียบเทียบ ระหว่างยาเดิมและยาใหม่ ** รูปภาพที่ใช้ต้องถ่ายให้เห็นชัดสามารถอ่านได้ทุกตัวอักษร ** ติดต่อส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มรูปภาพสีแสดงการ เปรียบเทียบ ระหว่างยาเดิมและยาใหม่ ** รูปภาพที่ใช้ต้องถ่ายให้เห็นชัดสามารถอ่านได้ทุกตัวอักษร ** ติดต่อส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ คุณสุภาภรณ์ โฉมศรี ( หญิง ) โทร 02- 419-9490, 8707 งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริ ราช และไฟล์สำเนาเอกสารทั้งหมดส่ง e-mail ที่ inventory.siriraj@gmail.com

2 สไลด์ที่ 3-8 สำหรับ ยาเม็ด / แคปซูล

3 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ แผงด้านหน้า รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

4 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ แผงด้านหลัง รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

5 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ ขวดและกล่องด้านหน้า รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

6 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ ขวดและกล่องด้านหลัง รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

7 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ ด้านข้าง ( เฉพาะกล่อง ) รูปแบบเดิมรูปแบบใหม่ ซ้า ย ขว า ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

8 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเม็ดยา รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ด้านห น้า ด้านห ลัง ด้านข้ าง ด้านห น้า ด้านห ลัง ด้านข้ าง ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเม็ดยา ให้เทียบกับไม้บรรทัด โดยเริ่มต้นที่เลข 0 บนสเกลไม้บรรทัด และ ใช้สีพื้นหลังตัดกับเม็ดยา

9 สไลด์ที่ 10-13 สำหรับ ยาน้ำ รับประทาน

10 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ กล่องและขวด ด้านหน้า รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

11 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ กล่องและขวด ด้านหลัง รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

12 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ ด้านข้าง ( เฉพาะกล่อง ) รูปแบบเดิมรูปแบบใหม่ ซ้า ย ขว า ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

13 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ สำหรับยาที่มีเซตอุปกรณ์ภายในกล่อง รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

14 สไลด์ที่ 15-19 สำหรับ ยาใช้ ภายนอก

15 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ ขวด / หลอด / แผง และกล่องด้านหน้า รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

16 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ ขวด / หลอด / แผง และกล่องด้านหลัง รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

17 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ ด้านข้าง ( เฉพาะกล่อง ) รูปแบบเดิมรูปแบบใหม่ ซ้า ย ขว า ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

18 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ สำหรับยาที่มีเซตอุปกรณ์ภายในกล่อง รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

19 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเม็ดยา รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ด้านห น้า ด้านห ลัง ด้านข้ าง ด้านห น้า ด้านห ลัง ด้านข้ าง ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเม็ดยา ให้เทียบกับไม้บรรทัด โดยเริ่มต้นที่เลข 0 บนสเกลไม้บรรทัด และ ใช้สีพื้นหลังตัดกับเม็ดยา

20 สไลด์ที่ 21-24 สำหรับ ยาฉีด

21 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ กล่องและขวดด้านหน้า รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

22 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ กล่องและขวดด้านหน้า รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

23 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ ด้านข้าง ( เฉพาะกล่อง ) รูปแบบเดิมรูปแบบใหม่ ซ้า ย ขว า ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร

24 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ สำหรับยาที่มีเซตอุปกรณ์ภายในกล่อง รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ ชื่อการค้า ( ชื่อสามัญ ) / รูปแบบ / ขนาด หรือ ความแรง / ปริมาตร


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มรูปภาพสีแสดงการ เปรียบเทียบ ระหว่างยาเดิมและยาใหม่ ** รูปภาพที่ใช้ต้องถ่ายให้เห็นชัดสามารถอ่านได้ทุกตัวอักษร ** ติดต่อส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google