งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. องค์ประกอบของ E-R Diagram มีอะไรบ้าง ตอบ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. Entity 2. Attribute 3.Relation 2. Entity หมายถึงอะไร 2. Entity หมายถึงอะไร ตอบ สิ่งของหรือวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. องค์ประกอบของ E-R Diagram มีอะไรบ้าง ตอบ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. Entity 2. Attribute 3.Relation 2. Entity หมายถึงอะไร 2. Entity หมายถึงอะไร ตอบ สิ่งของหรือวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. องค์ประกอบของ E-R Diagram มีอะไรบ้าง ตอบ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. Entity 2. Attribute 3.Relation 2. Entity หมายถึงอะไร 2. Entity หมายถึงอะไร ตอบ สิ่งของหรือวัตถุ อาจจะเป็น บุคคล, สถานที่, หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ

3 3. Attribute หมายถึงอะไร ตอบ แอททริบิวต์ เป็นสิ่งที่ ใช้อธิบายถึงคุณลักษณะ ของ Entity 4. Relation มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ตอบ 3 ประเภท ดังนี้ 1. One To One 2. One To Many 3. Many To Many ตอบ 3 ประเภท ดังนี้ 1. One To One 2. One To Many 3. Many To Many

4 Microsoft Office Access 2003 เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้กัน อย่างแพร่หลาย Access 2003 เป็น โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้ง่าย โดยที่ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการเขียน โปรแกรมก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดในการ เขียนโปรแกรมให้ยุ่งยาก Microsoft Office Access 2003 เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้กัน อย่างแพร่หลาย Access 2003 เป็น โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้ง่าย โดยที่ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการเขียน โปรแกรมก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดในการ เขียนโปรแกรมให้ยุ่งยาก

5 1. คลิกที่ปุ่ม Start 2.All Program 3.Microsoft Office 4.Microsoft Office Access 2003

6 สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงาน ของนักเรียนทั้งหมด ที่ไดร์ฟ D: โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า DBM66_00 สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงาน ของนักเรียนทั้งหมด ที่ไดร์ฟ D: โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า DBM66_00 สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานที่ มีชื่อว่า Work1 สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานที่ มีชื่อว่า Work1

7 วิธีที่ 1 คลิกที่ แฟ้ม > สร้าง > ฐานข้อมูลเปล่า วิธีที่ 2 คลิกที่ปุ่ม Standard Toolbars > ฐานข้อมูลเปล่า วิธีที่ 3 คลิกที่ปุ่ม สร้างแฟ้มใหม่ > ฐานข้อมูลเปล่า วิธีที่ 4 กดปุ่ม + วิธีที่ 4 กดปุ่ม +

8 2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ จัดเก็บฐานข้อมูลใหม่ 3. พิมพ์ชื่อแฟ้มที่ต้องการ สร้างใหม่ในช่อง File name จากนั้นกด Create File name จากนั้นกด Create

9 มีส่วนประกอบ 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. แถบ Menu Bar 2. พื้นที่แสดงอ็อบเจกต์ (Object Design) 3. แถบ Object Bar

10 1. ตาราง ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ในรูปแบบของตาราง 2. แบบสอบถาม ใช้ในการเรียก ค้นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล 3. ฟอร์ม ใช้สำหรับป้อนข้อมูลของ ผู้ใช้งาน 4. รายงาน ใช้ในการนำเสนอ ข้อมูล หรือรายงานที่อยู่ใน ฐานข้อมูล

11 5. เพจ เป็นการนำเอาฟอร์ม, แบบสอบถาม และรายงานไป แสดงผลบนบราวเซอร์ 6. แมโคร ใช้บันทึกคำสั่งเก็บ รวมเอาไว้ แล้วเรียกใช้ได้ อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 7. โมดูล เก็บโปรแกรมย่อยที่ เขียนด้วยภาษา VBA เพื่อ รองรับการทำงานที่ซับซ้อน มากยิ่งขึ้น

12 ความยาวของชื่อต้องไม่เกิน 64 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร ตัวเลข หรือช่องว่างในการตั้ง ชื่อร่วมกันได้ ใช้สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ในการตั้งชื่อได้ ยกเว้น จุด (.) อัศเจรีย์ (!) วงเล็บก้ามปูทั้ง ปิดและเปิด ([ ]) กรณีที่ใช้ช่องว่าในการตั้งชื่อฟิลด์ เวลา อ้างอิงถึงชื่อดังกล่าวใน Query หรือ Form ต้องใส่ชื่อฟิลด์ไว้ในเครื่องหมาย [ ] เช่น [Order ID] ควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า ภาษาไทย ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมายกับคุณสมบัติ ของ Field นั้น

13 ชนิดข้อมูลใน MS Access

14

15 การกำหนดรูปแบบการ แสดงผลของฟิลด์ สัญลักษ ณ์ ความหมาย > แสดงตัวอักษรทุกตัวในฟิลด์เป็นตัว ใหญ่ทั้งหมด < แสดงตัวอักษรทุกตัวในฟิลด์เป็นตัว เล็กทั้งหมด

16 การกำหนดรูปแบบของ ค่าที่ป้อนให้ฟิลด์

17

18 ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรูปแบบข้อมูลใน ลักษณะ (055) 412-8965, ( ) 412-8965 เราต้องกำหนดรูปแบบการ ป้อนเป็น !\(999”)” 000\-0000 โดยสามารถอธิบาย การกำหนดคุณสมบัติได้ดังนี้ ! จัดเรียงข้อมูลชิดขอบขวา \( จะแสดงสัญลักษณ์ ( 999 ใส่ตัวเลข 3 ตัว จะใส่หรือไม่ ใส่ก็ได้ “) ” แสดงเป็นสัญลักษณ์ ) กับ เว้นวรรค (Space) 000 ใส่ตัวเลข 3 \ - แสดงสัญลักษณ์ – 0000 ใส่ตัวเลข 4 ตัว ต้องใส่ เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt 1. องค์ประกอบของ E-R Diagram มีอะไรบ้าง ตอบ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. Entity 2. Attribute 3.Relation 2. Entity หมายถึงอะไร 2. Entity หมายถึงอะไร ตอบ สิ่งของหรือวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google