งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO อ. เมธี พิกุลทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลกระทบจากการใช้ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO อ. เมธี พิกุลทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลกระทบจากการใช้ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO อ. เมธี พิกุลทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลกระทบจากการใช้ คอมพิวเตอร์ http://www.edu.rmutt.ac.th /metee/ictedu

2 วัตถุประสงค์ของการเรียน  นักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่ามี ผลกระทบใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ คอมพิวเตอร์  นักศึกษาสามารถอธิบายการใช้งาน คอมพิวเตอร์ที่ถูกสุขลักษณะได้  นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีปฏิบัติตน เมื่อเกิดอาการที่เกิดขึ้นจากการใช้ คอมพิวเตอร์ได้

3 กลุ่มของผลกระทบ  ผลกระทบทางสุขภาพร่างกาย  ผลกระทบทางสุขภาพจิตใจ, อารมณ์  ผลกระทบทางสังคม

4 ผลกระทบทางสุขภาพ ร่างกาย  ปวดตามข้อ  กล้ามเนื้ออ่อนล้า  สายตาเสื่อม  เกิดโรคในช่องท้อง  พักผ่อนน้อยลง  ระบบขับถ่ายแปรปรวน  ภูมิคุ้มกันโรคถดถอย

5 โรคที่มักเกิดกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

6 โรคที่เกิดกับดวงตา Computer Vision Syndrome (CVS) อาการปวดตาและแสบตาเกิดขึ้นเพราะมี สมาธิกับข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์มาก เกินไป จนลืมกระพริบตา ปรับสภาพแสงภายในห้องทำงานไม่ให้ มีแสงสะท้อนมาที่ จอคอมพิวเตอร์ ปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป http://www.uniserv.buu.ac.th/

7 โรคที่เกิดกับดวงตา นั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 70 ซม. จากดวงตา นั่งกึ่งกลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์ http://www.uniserv.buu.ac.th/ Computer Vision Syndrome (CVS)

8 โรคภูมิแพ้  นักวิจัยในสวีเดนพบว่า สารเคมีที่ชื่อว่า Triphenyi Phosphate จาก จอคอมพิวเตอร์แบบ CRT ปล่อยออกมา วนเวียนรอบๆตัวเรา ก่อให้เกิดปฏิกิริยา ภูมิแพ้  ให้เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศ

9 โรคในช่องท้อง  โรคกระเพาะอาหาร  โรคลำไส้  โรคเกี่ยวกับระบบขับถ่าย

10 ผลกระทบทางสุขภาพจิตใจ, อารมณ์

11  พฤติกรรมทางอารมณ์เปลี่ยนไป  ความอดทนน้อยลง  ไม่มั่นใจในตนเองที่จะเผชิญกับปัญหา

12 ผลกระทบทางสังคม  สมาคมกับชาวบ้านน้อยลง  เขียนหนังสือน้อยลง  ภาษาวิบัติ  เก็บตัว

13 ผลกระทบทางสังคม  ขยายช่องว่างระหว่างวัยและสถานะทาง สังคม  อาชญากรรมเพิ่มขึ้นและหลากหลายวิธี  คนรุ่นใหม่มองว่าของผิดกฏหมายเป็น เรื่องธรรมดา

14 การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูก สุขลักษณะ

15 สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ ปลอดภัยในที่ทำงานเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม  อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมขณะใช้ งาน ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปและไม่ หนาวเย็นจนเกินไป  อุณหภูมิของผู้ใช้ไม่ควรเกิน 38 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิของอุปกรณ์ไม่ควรเกิน 55 องศาเซลเซียส

16 สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน  ความชื้นควรอยู่ในช่วง 30-60%  ปราศจากฝุ่นละออง กลิ่นที่ไม่พึง ประสงค์  มีแสงสว่างสม่ำเสมอทั่วห้อง ไม่น้อย กว่า 300 lux

17 การวางตำแหน่งร่างกาย พื้นที่วางบนโต๊ะ ควรมีเนื้อที่เพียง พอที่จะวาง จอคอมพิวเตอร์ ได้ ห่างจาก สายตา 70 ซม.

18 การวางตำแหน่งร่างกาย ความสูงของโต๊ะ จะต้องคำนึงด้วยว่า เมื่อวาง จอคอมพิวเตอร์ แล้ว จอคอมพิวเตอร์จะ อยู่ในระดับสายตา พอดี

19 การวางตำแหน่งร่างกาย ปรับความสูงของ เก้าอี้ให้เหมาะสม กับลักษณะการ เคลื่อนไหวของ แขนและเท้า โดย คำนึงถึง ความสามารถของ แขนในการทำงาน บนโต๊ะได้ สะดวกสบาย

20 การวางตำแหน่งร่างกาย เท้าควรแตะพื้น ไม่ ลอยห้อย

21 การวางตำแหน่งร่างกาย เก้าอี้ควรมีพนักพิง หลัง เพื่อให้รองรับ กับกระดูกสันหลัง อาจมีหมอนรอง หนุนหลังรองรับ ความโค้งงอของ โครงสร้างกระดูกสัน หลัง

22 การวางตำแหน่งร่างกาย หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ทำ งานต้องเอื้อมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อ แขน ไหล่ และหลัง

23 สภาพแสงในการทำงาน  แสงเข้าจากด้านบน ด้านหลังเยื้องข้าง ประมาณ 45 องศา

24 สภาพแสงในการทำงาน  หลีกเลี่ยงการหันจอภาพรับแสงจาก ด้านหลังโดยตรง

25 สภาพแสงในการทำงาน  หลีกเลี่ยงการหันหน้าผู้ใช้สวนทางกับแสง สว่าง

26 สภาพแสงในการทำงาน  ใช้แผ่นกรองแสงที่มีความเข้มพอประมาณ

27 การบำบัดอาการเบื้องต้น

28 อาการที่เกิดกับดวงตา 1. ถูมือให้เกิดความร้อน 2. หลับตา เอามือนาบหนังตา 1 นาที ลืมตา 3. กลอกตาจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย 4 ครั้ง 4. กลอกตาจากมุมซ้ายไปมุมขวา มุม ขวาไปมุมซ้าย 4 ครั้ง 5. ทำข้อ 1, 2 6. กวาดสายตาเป็นวงกลม 4 รอบ 7. กวาดลูกตาจากบนลงล่าง ล่างไปบน 4 ครั้ง

29 อาการที่เกิดกับหลัง  บิดตัว  นวดบริเวณหลัง  นั่งหลังตรง  พิงพนัก  จัดเก้าอี้ไม่ให้สูงเกินไป  เข่างอขนานพื้น

30 อาการของระบบขับถ่าย  ดื่มน้ำบริสุทธิ์  บิดร่างกาย  ลุกไปเข้าห้องน้ำ

31 อาการปวดหัว  หยุดพักการทำงาน  หาอากาศบริสุทธิ์  ทายาหม่องที่ขมับแล้วนวดเบา ๆ  หาเวลาพักผ่อน

32 หากอาการไม่ทุเลา รีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษา โดยด่วน

33 http://www.edu.rmutt.ac.th/mete e/ictedu


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO อ. เมธี พิกุลทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลกระทบจากการใช้ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google