งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความยาว (Length) 2. แก่นเรื่อง (Theme) 3. ความขัดแย้ง (Conflict) 4. เหตุการณ์ (Event) 5. ตัวละคร (Character) 6. ความต้องการ (Need & Want) 7. โครงสร้างของบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความยาว (Length) 2. แก่นเรื่อง (Theme) 3. ความขัดแย้ง (Conflict) 4. เหตุการณ์ (Event) 5. ตัวละคร (Character) 6. ความต้องการ (Need & Want) 7. โครงสร้างของบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ความยาว (Length) 2. แก่นเรื่อง (Theme) 3. ความขัดแย้ง (Conflict) 4. เหตุการณ์ (Event) 5. ตัวละคร (Character) 6. ความต้องการ (Need & Want) 7. โครงสร้างของบท (Structure) 8. ปูมหลัง (Backstory)

3 ปัจจัยสำคัญในการเล่าเรื่อง  แก่นเรื่อง (theme) - สาระที่อยากบอกคนดู  โครงเรื่อง (plot) – กำหนด เวลา สถานที่ ฉาก การแสดง  การแสดง (drama/show/display)  ความขัดแย้ง (conflict)  จุดวิกฤตสูงสุด (climax)  บทสรุปของเรื่อง (resolution)  บทพูด (dialogue)

4 บทภาพยนตร์หรือแบบพิมพ์เขียวที่ใช้สร้าง บ้าน การเขียนบทคือบทสรุปของกระบวนการ ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมด ซึ่งเป็นการอธิบาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวินาทีต่อวินาที ฉากต่อฉาก ซีเควนส์ต่อซีเควนซ์ ให้กับคนดู

5 1. Calligraphic style – หรูหรา หลุดขั้ว รวดเร็ว การตัดไม่ ต่อเนื่อง ใช้ภาพแคบๆ กล้องเคลื่อนไหวแบบ Bravura 2. Pictoriaslist style – ถ่ายระยะไกล มีองค์ประกอบที่ซ่อน เร้น การออกแบบและจัดแต่งฉาก จัดแสงแบบธรรมชาติ เป็นแบบนามธรรม 3. Piecemeal style – การถ่ายที่พิถีพิถันมาก ตั้งกล้องนิ่ง มองไม่เห็นการตัดต่อ หลีกเลี่ยงการแสดงเกินจริง

6

7 การเขียนบทภาพยนตร์ควรเริ่มต้นที่ ไหนดี ?  ต้องมีเป้าหมายหลักหรือเนื้อหาเป็นจุดเริ่มต้นของการ เขียน เรียกว่าประเด็น (subject) ของเรื่อง  มีตัวละครและแอคชั่น  โครงสร้างของบทภาพยนตร์  เริ่มต้นประเด็นที่เป็นสิ่งง่ายๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับความดี หรือความชั่วร้าย ความพยาบาทของปีศาจสาวที่ถูก ฆาตกรรม  เริ่มต้นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุด สิ่งที่เรารู้มากที่สุด สิ่งที่เรา ชอบ  ให้กรองความคิดจนเหลือจุดที่สำคัญสุดมุ่งไปที่ตัว ละครและแอคชั่น แล้วเขียนให้ได้ 2-3 ประโยคก่อน

8 1. การค้นคว้าหาข้อมูล (research) 2. การกำหนดประโยคสำคัญ (premise) – ส่วนใหญ่ใช้การตั้ง คำถาม “ เกิดอะไรขึ้นถ้า ….” เช่น เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ต่าง บุกโลก เรื่อง The Indepence Day 3. การเขียนเรื่องย่อ (synopsis)- เรื่องย่อขนาดสั้นจบได้ใน 3-4 บรรทัดหรือหนึ่งย่อหน้า 4. การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) – การเขียนคำอธิบาย ของโครงเรื่อง เป็นเรื่องสั้น 5. บทภาพยนตร์ (screenplay) – บทภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่อง บท พูด 6. บทถ่ายทำ (shooting script) – บทภาพยนตร์สุดท้าย มี ตำแหน่งกล้อง การเชื่อมภาพ เทคนิคพิเศษ 7. บทภาพ (storyboard)

9 การเขียนบท (Script writing) คือ กระบวนการหรือสื่อกลางสำหรับการแปล ความหมาย การมีส่วนร่วม การนำเสนอเนื้อหา หรือความหมายของเรื่องราวสู่ผู้ฟัง บทภาพ (Storyboarding) คือ การแปลความหมายจากบทเขียนด้วยภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยภาพจำนวนมากที่แสดงถึง ภาพของการกระทำเรียงต่อกันในเชิงการเล่า เรื่องอย่างมีตรรกะ

10 องก์ 1 เริ่มต้น องก์ 2 กลาง องก์ 3 จบ สร้าง เรื่อง ความ ขัดแย้ง ตัวละคร สถานที่ การเผชิญหน้า ความ สลับซับซ้อน อุปสรรค คลีคลาย เรื่อง จุด Climax คลีคลาย ปัญหา

11 1. การเขียนเรื่องเล่าอย่างง่าย (Promise) 2. การเขียนเรื่องย่อแบบสมบูรณ์ (Outline) 3. การพัฒนาฉากย่อย (Story beats) 4. การเขียนบทพูด (Script) 5. การเขียนคำบรรยาย (Description) 6. การเขียนบทสนทนา (Writing)


ดาวน์โหลด ppt 1. ความยาว (Length) 2. แก่นเรื่อง (Theme) 3. ความขัดแย้ง (Conflict) 4. เหตุการณ์ (Event) 5. ตัวละคร (Character) 6. ความต้องการ (Need & Want) 7. โครงสร้างของบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google