งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยสำคัญของภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยสำคัญของภาพยนตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางโครงเรื่อง และการเขียนบทภาพยนตร์ (Structuring and Script Writing)

2 ปัจจัยสำคัญของภาพยนตร์
ความยาว (Length) แก่นเรื่อง (Theme) ความขัดแย้ง (Conflict) เหตุการณ์ (Event) ตัวละคร (Character) ความต้องการ (Need & Want) โครงสร้างของบท (Structure) ปูมหลัง (Backstory)

3 การเขียนบทภาพยนตร์ ปัจจัยสำคัญในการเล่าเรื่อง
แก่นเรื่อง (theme) - สาระที่อยากบอกคนดู โครงเรื่อง (plot) – กำหนด เวลา สถานที่ ฉาก การแสดง การแสดง (drama/show/display) ความขัดแย้ง (conflict) จุดวิกฤตสูงสุด (climax) บทสรุปของเรื่อง (resolution) บทพูด (dialogue)

4 บทภาพยนตร์ บทภาพยนตร์หรือแบบพิมพ์เขียวที่ใช้สร้างบ้าน การเขียนบทคือบทสรุปของ กระบวนการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมด ซึ่งเป็นการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วินาทีต่อวินาที ฉากต่อฉาก ซีเควนส์ต่อซีเควนซ์ ให้กับคนดู

5 รูปแบบของภาพยนตร์ Calligraphic style – หรูหรา หลุดขั้ว รวดเร็ว การตัดไม่ต่อเนื่อง ใช้ภาพแคบๆ กล้องเคลื่อนไหวแบบ Bravura Pictoriaslist style – ถ่ายระยะไกล มีองค์ประกอบที่ซ่อนเร้น การออกแบบ และจัดแต่งฉาก จัดแสงแบบธรรมชาติเป็นแบบนามธรรม Piecemeal style – การถ่ายที่พิถีพิถันมาก ตั้งกล้องนิ่ง มองไม่เห็นการตัดต่อ หลีกเลี่ยงการแสดงเกินจริง

6 การเตรีมการและเขียนบทภาพยนตร์

7 การเขียนบทภาพยนตร์ควรเริ่มต้นที่ไหนดี ?
ต้องมีเป้าหมายหลักหรือเนื้อหาเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียน เรียกว่าประเด็น(subject)ของ เรื่อง มีตัวละครและแอคชั่น โครงสร้างของบทภาพยนตร์ เริ่มต้นประเด็นที่เป็นสิ่งง่ายๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับความดีหรือความชั่วร้าย ความพยาบาท ของปีศาจสาวที่ถูกฆาตกรรม เริ่มต้นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุด สิ่งที่เรารู้มากที่สุด สิ่งที่เราชอบ ให้กรองความคิดจนเหลือจุดที่สำคัญสุดมุ่งไปที่ตัวละครและแอคชั่น แล้วเขียนให้ได้ 2-3 ประโยคก่อน

8 ขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์
การค้นคว้าหาข้อมูล (research) การกำหนดประโยคสำคัญ(premise) – ส่วนใหญ่ใช้การตั้งคำถาม “เกิดอะไรขึ้นถ้า….” เช่น เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ต่างบุกโลก เรื่อง The Indepence Day การเขียนเรื่องย่อ (synopsis)- เรื่องย่อขนาดสั้นจบได้ใน 3-4 บรรทัดหรือหนึ่งย่อหน้า การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) – การเขียนคำอธิบายของโครงเรื่อง เป็นเรื่องสั้น บทภาพยนตร์(screenplay) – บทภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่อง บทพูด บทถ่ายทำ(shooting script) – บทภาพยนตร์สุดท้าย มี ตำแหน่งกล้อง การเชื่อมภาพ เทคนิคพิเศษ บทภาพ(storyboard)

9 ความหมายของการเขียนบทและบทภาพ
การเขียนบท (Script writing) คือ กระบวนการหรือสื่อกลางสำหรับการแปลความหมาย การมีส่วนร่วม การนำเสนอเนื้อหาหรือความหมายของเรื่องราวสู่ผู้ฟัง บทภาพ(Storyboarding) คือ การแปลความหมายจากบทเขียนด้วยภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยภาพ จำนวนมากที่แสดงถึงภาพของการกระทำเรียงต่อกันในเชิงการเล่าเรื่อง อย่างมีตรรกะ

10 โครงสร้างแบบสามองก์ องก์ 1 เริ่มต้น องก์ 2 กลาง องก์ 3 จบ สร้างเรื่อง
ความขัดแย้ง ตัวละคร สถานที่ การเผชิญหน้า ความสลับซับซ้อน อุปสรรค คลีคลายเรื่อง จุด Climax คลีคลายปัญหา

11 ขั้นตอนการเขียนบท การเขียนเรื่องเล่าอย่างง่าย (Promise) การเขียนเรื่องย่อแบบสมบูรณ์ (Outline) การพัฒนาฉากย่อย (Story beats) การเขียนบทพูด (Script) การเขียนคำบรรยาย (Description) การเขียนบทสนทนา (Writing)


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยสำคัญของภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google