งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Work Shop: Set Actor & Story. 2 ให้นักศึกษา ทำแฟ้ม Profile ประจำตัว เป็นแฟ้มกระดาษ ขนาด A4 แบบเจาะรู (ห้ามใช้แบบหนีบ) ที่หน้าปก เขียน ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Work Shop: Set Actor & Story. 2 ให้นักศึกษา ทำแฟ้ม Profile ประจำตัว เป็นแฟ้มกระดาษ ขนาด A4 แบบเจาะรู (ห้ามใช้แบบหนีบ) ที่หน้าปก เขียน ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Work Shop: Set Actor & Story

2 2 ให้นักศึกษา ทำแฟ้ม Profile ประจำตัว เป็นแฟ้มกระดาษ ขนาด A4 แบบเจาะรู (ห้ามใช้แบบหนีบ) ที่หน้าปก เขียน ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา วิชา นท.3304 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และติดรูปถ่าย Work Shop: Set Actor & Story

3 3 ปกแฟ้ม Profile นายสมชาย แสวงเพื่อน รหัส 531-05-0000 วิชา นท.3304 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ โทร. 08-9999-9999 facebook address รูป 2" ถ่ายไว้ไม่ เกิน 1 เดือน สวย เท่ห์ แต่สุภาพ ห้ามใส่หมวก ห้ามใส่แว่นดำ

4 4 ที่คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 1ให้เขียนบรรยาย10 ความใฝ่ฝันของตนเอง ว่า... –ฝันอยาก ได้ อะไร หรือ –ฝันอยาก เป็น อะไร หรือ –ฝันอยาก เห็น /ยิน /สัมผัส อะไร 11 มี ต้นทุนชีวิต (ความรู้ ทักษะ สามารถ) แค่ไหน เพียงไร 12 กลัวอะไร ไม่ชอบอะไร1313 What-U- Dream ? Can-U- Do? What's Your- Dark? Work Shop: Seek Desire

5 5 ที่คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 2ให้เขียนบรรยาย เมื่อต้องเผชิญหน้า หรือ ขัดแย้ง กับ สถานการณ์สมมุติ 2020 กำหนดสถานการณ์ดังกล่าว มีระดับความรุนแรง จาก เบาไปหาหนัก 3 ระดับ 21 ความรู้สึก เมื่อต้องเผชิญกับ สถานการณ์นั้น ระดับ 1 – 2 – 3 จนถึง จุดแตกหัก (climax) 22 สถานการณ์ แต่ละระดับ แก้ปัญหา อย่างไร23 Work Shop: Scene Conflict

6 6 นี่คือ สถานการณ์สมมุติ ที่ต้องเผชิญ (เลือก 1 ใน 3) (1) ถูกโจรจับเรียกค่าไถ่ (2) ถูกหวย รางวัลที่ 1 (3) ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ จนเข้าห้อง ICU เป็นตาย 50-50

7 7 ที่คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 3ให้บอกบทสรุป หรือ สิ่งที่ได้รับ หลังจาก ผ่าน จุดแตกหักนั้นมาแล้ว 30 –ได้อย่าง เสียอีกอย่าง (ได้อะไร เสียอะไร) –สูญเสีย (สูญเสีย ใคร หรือ อะไร) –สมหวัง (อะไร อย่างไร) 31 Work Shop: Ending – Resolution

8 8 ที่คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 4ให้นำสถานการณ์ ในข้อ 1. 2. 3. มาสรุป หา แนวคิด หรือ แก่นหลัก ของเรื่อง ความยาว 5 – 10 บรรทัด 4040 Work Shop: Concept – Theme

9 9 ที่คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 5ให้เขียนเรื่องย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 50 –จุดจบเรื่อง51 –เริ่มเรื่อง52 –กลางเรื่อง (เผชิญหน้า)53 –จบเรื่อง54 Work Shop: Synopsis

10 10 ที่คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 6ให้ขยายเรื่องย่อ ให้เป็นโครงเรื่อง ความยาวไม่ เกิน 4 หน้า A4 60 เริ่มเรื่อง ความยาว 10–20% ของเรื่อง –เปิดตัวละคร (อุปนิสัย ชอบ-ชัง ความใฝ่ฝัน) –จุดหักเห นำไปสู่การเผชิญหน้า 61 เดินเรื่อง ความยาว 70% ของเรื่อง –สถานการณ์ เผชิญหน้า ขัดแย้ง ระดับ 1-2-3 –จุดแตกหัก (climax) แล้วหักเห ไปสู่จุดจบ 62 จบเรื่อง คลี่คลาย ความยาว 10–20% ของเรื่อง63 Work Shop: Outline *ได้อย่าง เสียอีกอย่าง *สูญเสีย *สมหวัง

11 11 ที่คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 7ให้นำบทในข้อ 6. ไปขยาย (treatment) เป็น บททีวี/ภาพยนตร์ (1 หน้า = 1 นาที) มีส่วนประกอบดังนี้ –ฉาก: ภายนอก–ภายใน กลางวัน–กลางคืน –คำอธิบายฉาก (Mise-en-scene): ฉาก แสง แอ็คชั่น จังหวะ จุดยืน เสื้อผ้า หน้า ผม เสียง บรรยากาศ –ตัวละคร: บทแอ็คชั่น บทพูด –เปลี่ยนฉาก: Cut, Fade, Wipe, Dissolve 70 Work Shop: Screenplay

12 12 ที่คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 550 Work Shop: Concept – Theme


ดาวน์โหลด ppt 1 Work Shop: Set Actor & Story. 2 ให้นักศึกษา ทำแฟ้ม Profile ประจำตัว เป็นแฟ้มกระดาษ ขนาด A4 แบบเจาะรู (ห้ามใช้แบบหนีบ) ที่หน้าปก เขียน ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google