งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖
งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖

2 งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖
งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ สพม. เขต ๑๖ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ไทย - ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ และเป็นการจัดกิจกรรมหลักสูตรเพิ่มทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งสร้างเสริมสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศเพื่อนบ้าน

3 งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖
งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดพิธีเปิดในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ *****โดยเชิญคณะลูกเสือจากประเทศกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือด้วย*****

4 งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖
งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ การจัดงานภาคกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. จะมีการแสดงประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแสดงประจำชาติ เช่น อินโดนีเซีย

5 กำหนดการ พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา ๐๘.๓๐ น. ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการการจัดงาน พร้อมเข้าแถวในสนามหน้าปะรำพิธี เวลา ๐๘.๔๕ น. ให้การรับรองประธานในพิธี ณ ห้องรับรองภายในบริเวณค่าย เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธี เข้าสู่ประรำพิธี - พิธีชักธงชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา - ผู้บังคับการค่ายชุมนุม ฯ กล่าวรายงาน - ประธานมอบของที่ระลึก - ผู้บังคับการสวนสนาม นำทบทวนคำปฏิญาณ - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานชุมนุม - พิธีสวนสนามเคารพประธาน - เสร็จพิธี - ประธานเยี่ยมค่ายย่อย การแต่งกาย : ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา แต่งเครื่องแบบ สวมผ้าผูกคอและหมวกงานชุมนุม ฯ


ดาวน์โหลด ppt งานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google