งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดวงตราเหรียญ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ห้อย กับแพรแถบสวมคอแพร แถบลอดออกจากใต้ผ้า ผูกคอ ให้ดวงตราอยู่บน ผ้าผูกคอ เหรียญ ลูกเสือ สดุดีชั้น พิเศษ ประดับกับ เครื่องแบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดวงตราเหรียญ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ห้อย กับแพรแถบสวมคอแพร แถบลอดออกจากใต้ผ้า ผูกคอ ให้ดวงตราอยู่บน ผ้าผูกคอ เหรียญ ลูกเสือ สดุดีชั้น พิเศษ ประดับกับ เครื่องแบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดวงตราเหรียญ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ห้อย กับแพรแถบสวมคอแพร แถบลอดออกจากใต้ผ้า ผูกคอ ให้ดวงตราอยู่บน ผ้าผูกคอ เหรียญ ลูกเสือ สดุดีชั้น พิเศษ ประดับกับ เครื่องแบ บลูกเสือ บุรุ ษ สตรี

2 เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่ง รามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ

3 เมื่อแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ให้ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มแสดงวิทยฐานะ และ เครื่องหมายแสดง ความสามารถได้ ตาม กฎหมายและระเบียบแบบ แผน ว่าด้วยการนั้น

4 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบ ลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตน มีสิทธิ หรือ แต่งเลียน เครื่องแบบลูกเสือ เพื่อให้ ผู้อื่นหลงเชื่อว่าตนเป็น ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ หรือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ต้อง ระวางโทษ ปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท หรือ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ


ดาวน์โหลด ppt ดวงตราเหรียญ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ห้อย กับแพรแถบสวมคอแพร แถบลอดออกจากใต้ผ้า ผูกคอ ให้ดวงตราอยู่บน ผ้าผูกคอ เหรียญ ลูกเสือ สดุดีชั้น พิเศษ ประดับกับ เครื่องแบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google