งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น Basic of Computer. 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. นักเรียนสามารถแยกองค์ประกอบหลักในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น Basic of Computer. 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. นักเรียนสามารถแยกองค์ประกอบหลักในการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น Basic of Computer

2 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. นักเรียนสามารถแยกองค์ประกอบหลักในการทำงาน ส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ได้

3 ค อมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับ คำสั่งและข้อมูล เพื่อ ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่ง ที่ป้อนให้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ

4 ปี 2542 ราชบัณฑิตยสถาน ระบุ ความหมายของ คอมพิวเตอร์ว่า “ เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์แบบ อัตโนมัติทำหน้าที่เสมือน สมองกลใช้สำหรับ แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่าย และซับซ้อน โดยวิธีทาง คณิตศาสตร์ ”

5 People ware Software Hardware

6 Hardware

7 คลิกซ้าย 1 ครั้ง (Click Mouse) เพื่อเลือกวัตถุนั้น คลิกซ้าย 2 ครั้ง (Double Click) เพื่อเรียกใช้งานวัตถุนั้น ๆ

8 คลิกขวา 1 ครั้ง (Click Right) เพื่อเปิดเมนูลัด แดรกเมาส์ (Drag Mouse) เป็นการกดแล้วลาก เมาส์ เพื่อ เคลื่อนย้ายวัตถุ

9 รูปแบบของตัวชี้เมาส์ Mouse Pointer Normal Select ตัวชี้ตำแหน่งการเลือก Text Select การเลือกตำแหน่งการพิมพ์ Busy โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ หรือ ให้รอ Precision Select การกำหนดจุด Link Select การเลือกการเชื่อมโยงข้อมูล Move การย้ายวัตถุ Diagonal Resize การกระทำแนวทแยงมุม Horizontal Resize การกระทำแนวนอน Vertical Resize การกระทำแนวตั้ง

10


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น Basic of Computer. 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. นักเรียนสามารถแยกองค์ประกอบหลักในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google