งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

2 ตัวอย่างการกล่าวเปิด-ปิดงาน (กรณีเป็นพิธีกรคู่) กล่าวเปิดงาน สวัสดีค่ะ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ดิฉัน เกศมณี พรายงาม และ ดิฉัน ไอลดา อังอัจฉะริยะ รับหน้าที่เป็นพิธีกคู่ในวันนี้ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน KM-การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ซึ่งมีความสามารถเชี่ยวชาญในด้าน การพัฒนาบุคลิกภาพ ท่านศึกษาด้านนี้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ท่านได้รางวัลทางด้านบุคลิกภาพมากมาย ทั้งจาก การบินไทย จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภาครัฐ และเอกชน โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับ อาจารย์พรพิมล อดัมส์ จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ ค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ กล่าวปิดงาน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ในนามของ สำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมฟังงาน KM ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป ขอบคุณค่ะ

3 และการพัฒนาบุคลิกภาพ
พูด เทคนิคการเป็นพิธีกร และการพัฒนาบุคลิกภาพ ยืน ทาน ไหว้ เดิน นั่ง

4 การพูด หลักพื้นฐานของการทำหน้าที่บนเวที
1. ไมโครโฟน – ห้ามเคาะ – ห้ามเป่า – ห้ามฮัลโหล - ห้ามเล่นสาย – ไม่จับสองมือ – ปรับขาตั้งไมโครโฟน ให้พอดีกับปาก 2. เสียง จังหวะลีลาในการพูด - ชัดเจน ถูกอักขระ ดังพอดีเหมาะกับสถานที่ และเสียงมีชีวิตชีวา - ต้องมีจังหวะ ทำนอง รู้จักเน้นเสียง หนักเบา - เสียงต้องเหมาะกับบรรยากาศของการพูดและให้อารมณ์ในการฟัง 3. อากัปกิริยา ท่าทาง การยืน การเดิน การนั่ง การใช้สายตา ต้องสบตากับผู้ฟัง อย่ามองสูงหรือมองต่ำ การวางมือที่ดี คือ อยู่เหนือเอว ต่ำกว่าไหล่ การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เหมาะสม

5 การใช้คำ คำที่ใช้ในโอกาสเป็นทางการ -ในโอกาสนี้ -ขอนำท่านเข้าสู่ -ในนามของ -บัดนี้/ ณ บัดนี้ -ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ -โอกาสนี้ได้เวลาอันเป็นมงคล -โอกาสนี้ได้เวลาอันสมควร -สุดท้ายนี้ -หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำที่ไม่ควรใช้ -เริ่มต้นการพูดไม่ควรพูดว่า ครับ/ค่ะ -ลงท้ายประโยคไม่ควรพูดว่า นะครับ/นะคะ -ไม่ควรใช้คำว่า พวก, มัน กับบุคคล -ไม่ควรใช้คำว่า อะไรต่างๆ -ไม่ควรใช้คำว่า อะไรเล็กๆน้อยๆ -เลี่ยงการออกเสียง เอิ่ม เอ่อ

6 บุคลิกภาพ

7 การยืน : ยืนตรงเท้าชิด

8 การยืน : ยืนตรงเปิดปลายเท้า 45 องศา

9 การยืนกอดอก

10 การใส่รองเท้าส้นสูง ทำให้สง่างามยิ่งขึ้น
การใส่รองเท้าส้นสูง ทำให้สง่างามยิ่งขึ้น

11 การเดิน เดินขนานกับเส้นตรง เดินเป็นเส้นตรง เดินไขว้ขา

12 1. การเดินขนานกับเส้นตรง

13 2. เดินเป็นเส้นตรง

14 3. เดินไขว้ขา

15 การไหว้ การรับไหว้ ก้มหัวเล็กน้อย ไหว้ผู้ใหญ่ นิ้วชี้จรดปลายจมูก
ไหว้พระ นิ้วชี้โป้งปลายจมูกและให้นิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว ไหว้ผู้ใหญ่ นิ้วชี้จรดปลายจมูก การรับไหว้ ก้มหัวเล็กน้อย

16 การนั่ง

17 การดื่มชา / กาแฟ / ทานอาหารว่าง

18 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google