งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพ. ตัวอย่างการกล่าวเปิด - ปิดงาน ( กรณีเป็นพิธีกรคู่ ) กล่าวเปิดงาน สวัสดีค่ะ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ดิฉัน เกศมณี พรายงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพ. ตัวอย่างการกล่าวเปิด - ปิดงาน ( กรณีเป็นพิธีกรคู่ ) กล่าวเปิดงาน สวัสดีค่ะ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ดิฉัน เกศมณี พรายงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพ

2 ตัวอย่างการกล่าวเปิด - ปิดงาน ( กรณีเป็นพิธีกรคู่ ) กล่าวเปิดงาน สวัสดีค่ะ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ดิฉัน เกศมณี พรายงาม และ ดิฉัน ไอลดา อังอัจฉะริยะ รับหน้าที่เป็นพิธีกคู่ในวันนี้ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน KM- การพัฒนาบุคลิกภาพ และการ เป็นพิธีกรมืออาชีพ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ซึ่งมีความสามารถ เชี่ยวชาญในด้าน การพัฒนาบุคลิกภาพ ท่านศึกษาด้านนี้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ท่านได้รางวัลทางด้าน บุคลิกภาพมากมาย ทั้งจาก การบินไทย จากสถาบันพัฒนา บุคลิกภาพ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภาครัฐ และเอกชน โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับ อาจารย์พรพิมล อดัมส์ จาก สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ ค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ กล่าวปิดงาน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ในนามของ สำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมฟังงาน KM ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาส ต่อไป ขอบคุณค่ะ

3 เดิน พูด ยืน ไหว้ ทาน นั่ง เทคนิคการเป็น พิธีกร และการพัฒนา บุคลิกภาพ

4 การพูด หลักพื้นฐานของการทำหน้าที่บนเวที 1. ไมโครโฟน 1. ไมโครโฟน – ห้ามเคาะ – ห้ามเป่า – ห้ามฮัลโหล - ห้ามเล่น สาย – ไม่จับสองมือ – ปรับขาตั้งไมโครโฟน ให้พอดีกับปาก 2. เสียง 2. เสียง จังหวะลีลาในการพูด - ชัดเจน ถูกอักขระ ดังพอดีเหมาะกับสถานที่ และเสียงมีชีวิตชีวา - ต้องมีจังหวะ ทำนอง รู้จักเน้นเสียง หนักเบา - เสียงต้องเหมาะกับบรรยากาศของการพูดและให้อารมณ์ในการ ฟัง 3. อากัปกิริยา ท่าทาง การยืน การเดิน การนั่ง การใช้สายตา ต้องสบตากับผู้ฟัง อย่ามองสูงหรือมองต่ำ การวางมือที่ดี คือ อยู่เหนือเอว ต่ำกว่าไหล่ การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เหมาะสม

5 การใช้คำ คำที่ใช้ในโอกาสเป็น ทางการ - ในโอกาสนี้ - ขอนำท่านเข้าสู่ - ในนามของ - บัดนี้ / ณ บัดนี้ - ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ - โอกาสนี้ได้เวลาอัน เป็นมงคล - โอกาสนี้ได้เวลาอัน สมควร - สุดท้ายนี้ - หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำที่ไม่ควรใช้ - เริ่มต้นการพูดไม่ควรพูดว่า ครับ / ค่ะ - ลงท้ายประโยคไม่ควรพูดว่า นะครับ / นะคะ - ไม่ควรใช้คำว่า พวก, มัน กับ บุคคล - ไม่ควรใช้คำว่า อะไรต่างๆ - ไม่ควรใช้คำว่า อะไร เล็กๆน้อยๆ - เลี่ยงการออกเสียง เอิ่ม เอ่อ

6 บุคลิกภาพ

7 การยืน : ยืนตรงเท้าชิด

8 การยืน : ยืนตรงเปิดปลาย เท้า 45 องศา

9 การยืนกอดอก

10 การใส่รองเท้า ส้นสูง ทำให้สง่างาม ยิ่งขึ้น

11 การเดิน 1. เดินขนานกับเส้นตรง 2. เดินเป็นเส้นตรง 3. เดินไขว้ขา

12 1. การเดินขนานกับเส้นตรง

13 2. เดินเป็นเส้นตรง

14 3. เดินไขว้ขา

15 การ ไหว้ ไหว้ผู้ใหญ่ นิ้วชี้จรด ปลายจมูก ไหว้พระ นิ้วชี้โป้งปลาย จมูกและให้นิ้วชี้ จรดระหว่างคิ้ว การ รับไหว้ ก้มหัว เล็กน้อย

16 การนั่ง

17 การดื่มชา / กาแฟ / ทานอาหาร ว่าง

18 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพ. ตัวอย่างการกล่าวเปิด - ปิดงาน ( กรณีเป็นพิธีกรคู่ ) กล่าวเปิดงาน สวัสดีค่ะ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ดิฉัน เกศมณี พรายงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google