งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Concept in Statistical Research I การกำหนด ปัญหาหรือ โจทย์วิจัย การวางแผน การ ดำเนินงาน วิจัย การวิเคราะห์ ค่าสถิติ เบื้องต้น การทดสอบ สมมุติฐาน ทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Concept in Statistical Research I การกำหนด ปัญหาหรือ โจทย์วิจัย การวางแผน การ ดำเนินงาน วิจัย การวิเคราะห์ ค่าสถิติ เบื้องต้น การทดสอบ สมมุติฐาน ทางสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Concept in Statistical Research I การกำหนด ปัญหาหรือ โจทย์วิจัย การวางแผน การ ดำเนินงาน วิจัย การวิเคราะห์ ค่าสถิติ เบื้องต้น การทดสอบ สมมุติฐาน ทางสถิติ การวางแผน การทดลอง ทาง การเกษตร การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ การนำเสนอ งานวิจัย การจับ ประเด็นจาก ผลงานวิจัย

2 STEP I STEP II เลือกหัวข้อที่ตน สนใจ กำหนดให้ชัดเจนว่า ต้องการข้อมูลอะไร จากการวิจัย Choose topic you are interested in Determine the information you want to find เลือกหัวข้อที่ จัดการได้ / เป็นไป ได้ เลือกหัวข้อที่ไม่ กว้างหรือแคบ จนเกินไป Choose a manageable topic Not too broad or too narrow การกำหนดปัญหา / โจทย์วิจัยเบื้องต้น

3 EXAMPLE แผนกลยุทธ์ ในทาง การตลาด ของบริษัท น้ำตาลมิตร ผลในอีก 10 ปีข้างหน้าจะ เป็นอย่างไร NOT RESEARCHABLE แผนต่างๆอาจะเป็นความลับ ภายใน 10 ปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ คำตอบที่ได้ไม่ชัดเจนว่าจะใช้ ประโยชน์อย่างไรต่อไป

4 EXAMPLE การทำนา ดีกว่าการ เลี้ยงสัตว์ จริงหรือไม่ NOT RESEARCHABLE คำว่า ดีกว่า ไม่สามารถให้ ความหมายอย่างชัดเจนได้ การกำหนดเครื่องมือวัดจะทำได้ยาก

5 EXAMPLE การศึกษา การการ เจริญเติบโ ตหลังหย่า นมของสุกร อายุ 21-28 วัน เมื่อให้ อาหาร สำเร็จ TOO NARROW การเจริญเติบโต 7 วันหลังหย่านมให้ ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างแคบ การตอบสนองของสุกรต่อการ เจริญเติบโตอาจยังไม่เต็มที่


ดาวน์โหลด ppt Concept in Statistical Research I การกำหนด ปัญหาหรือ โจทย์วิจัย การวางแผน การ ดำเนินงาน วิจัย การวิเคราะห์ ค่าสถิติ เบื้องต้น การทดสอบ สมมุติฐาน ทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google