งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คุณภาพงานวิจัยมีหลายมิติ คุณภาพงานวิจัยคืออะไร ทำวิจัยอย่างไรให้ได้คุณภาพ มิติของคุณภาพงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คุณภาพงานวิจัยมีหลายมิติ คุณภาพงานวิจัยคืออะไร ทำวิจัยอย่างไรให้ได้คุณภาพ มิติของคุณภาพงานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 คุณภาพงานวิจัยมีหลายมิติ คุณภาพงานวิจัยคืออะไร ทำวิจัยอย่างไรให้ได้คุณภาพ มิติของคุณภาพงานวิจัย

3 คุณภาพตามนิยามขององ กรณ์มาตรฐาน (iso) มีเป้า วัดได้ ทำได้ตามเป้า นำไปประยุคต์ใช้งานได้จริง พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆได้ ตรงตามความต้องการของ ปัญหาในปัจจุบัน

4 มีประโยชน์ต่อประเทศ มีประโยชน์ต่อโลก ทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้ ผู้อื่นไปคิดต่อ งานมีอายุยั่งยืน

5 โจทย์ชัดเจน มีประเด็น มีความสำคัญ เพียงพอแก่การวิจัย วิธีการตอบคำถามได้ ชัดเจน มีหลักฐาน เหมาะสม

6 เดี๋ยวนี้ อนาคตอันใกล้ อนาคตอันไกล ( จะรู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่ อาจไม่รู้ในวันนี้ )

7 คุณภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จัก แต่นิยาม ยาก คุณภาพงานวิจัยมีหลากหลายมิติ การคุณภาพต้องใจกว้างและต้องใช้ การวินิจฉัย ทำวิจัยให้ได้คุณภาพ เป็นทั้ง งานปัจเจกบุคคล และงานชุมชน เพราะต้องพึ่งผู้อื่นด้วยแน่นอน

8 ดังนั้นชุมชนจึงเป็นสิ่งทีสำคัญ มาก ผู้วิจัยเองก็มีเส้นทางที่ฝึกฝน พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ จากความสนใจใคร่รู้ในตน ออกสู่ปัญหาสังคง ปัญหาโลก นำสู่การสร้างงานและสร้างคน


ดาวน์โหลด ppt ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คุณภาพงานวิจัยมีหลายมิติ คุณภาพงานวิจัยคืออะไร ทำวิจัยอย่างไรให้ได้คุณภาพ มิติของคุณภาพงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google