งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณภาพงานวิจัย ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 คุณภาพงานวิจัยมีหลายมิติ
คุณภาพงานวิจัยคืออะไร ทำวิจัยอย่างไรให้ได้คุณภาพ มิติของคุณภาพงานวิจัย

3 มิติของคุณภาพงานวิจัย
คุณภาพตามนิยามขององกรณ์มาตรฐาน(iso) มีเป้า วัดได้ ทำได้ตามเป้า นำไปประยุคต์ใช้งานได้จริง พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆได้ ตรงตามความต้องการของปัญหาในปัจจุบัน

4 มิติของคุณภาพงานวิจัย
มีประโยชน์ต่อประเทศ มีประโยชน์ต่อโลก ทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นไปคิดต่อ งานมีอายุยั่งยืน

5 มุมมองจากผู้ประเมิน โจทย์ชัดเจน มีประเด็น มีความสำคัญเพียงพอแก่การวิจัย วิธีการตอบคำถามได้ชัดเจน มีหลักฐาน เหมาะสม

6 มิติเปิดเวลา เดี๋ยวนี้ อนาคตอันใกล้ อนาคตอันไกล
(จะรู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่ อาจไม่รู้ในวันนี้)

7 ข้อคิด คุณภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จัก แต่นิยามยาก
คุณภาพงานวิจัยมีหลากหลายมิติ การคุณภาพต้องใจกว้างและต้องใช้การวินิจฉัย ทำวิจัยให้ได้คุณภาพ เป็นทั้ง งานปัจเจกบุคคล และงานชุมชน เพราะต้องพึ่งผู้อื่นด้วยแน่นอน

8 ข้อคิด ดังนั้นชุมชนจึงเป็นสิ่งทีสำคัญมาก ผู้วิจัยเองก็มีเส้นทางที่ฝึกฝน พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ จากความสนใจใคร่รู้ในตน ออกสู่ปัญหาสังคง ปัญหาโลก นำสู่การสร้างงานและสร้างคน


ดาวน์โหลด ppt ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google