งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ พ.ศ.... คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด คณะกรรมการบริหาร เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ พ.ศ.... คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด คณะกรรมการบริหาร เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ พ.ศ.... คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด คณะกรรมการบริหาร เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ บัญชีรายการ ยา / เวชภัณฑ์ฯ แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อตาม ระเบียบพัสดุฯ กรรมการ หลักเกณฑ์ฯ รายงาน แผนจัดซื้อร่วม สำรองร่วม / คลังร่วม กรอบบัญชีรายการ ยา / เวชภัณฑ์ฯร่วม Utilization Evaluation จัดทำ อนุมัติ กำกับ รายงาน กำกับ ติดตาม

4 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2558 ลำดั บที่ โรงพยาบาล แผนจัดซื้อ ยา แผนจัดซื้อวัสดุ การแพทย์ทั่วไป แผนจัดซื้อ วัสดุ LAB แผนจัดซื้อวัสดุ ทันตกรรม 1 เลย /x xx 2 นาด้วง x x xx 3 เชียงคาน / / / / 4 ปากชม x x xx 5 ด่านซ้าย x x xx 6 นาแห้ว / /x x 7 ภูเรือ x x xx 8 ท่าลี่ /x x x 9 วังสะพุง xx x x 10 ภูกระดึง / / / / 11 ภูหลวง x x xx 12 ผาขาว x xx x 13 เอราวัณ x xx x 14 หนองหิน x x xx

5 5 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ พ.ศ.... คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด คณะกรรมการบริหาร เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google