งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
(ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

2

3 เขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
(ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ พ.ศ.... 1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 10. 9. กรรมการ 2. 3. บัญชีรายการยา/เวชภัณฑ์ฯ แผนจัดซื้อประจำปี Utilization Evaluation จริยธรรม หลักเกณฑ์ฯ 6. 4. แผนจัดซื้อร่วม สำรองร่วม/คลังร่วม จัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ 5. กรอบบัญชีรายการยา/เวชภัณฑ์ฯร่วม อนุมัติ กำกับ จัดทำ 8. รายงาน กำกับ ติดตาม สสจ. จัดซื้อรวม 11. เขตสุขภาพ รายงาน ศูนย์ข้อมูลเวชภัณฑ์ กสธ. 7. กระทรวงสาธารณสุข กำกับ ติดตาม กำกับ ติดตาม

4 / x x แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี2558 เลย นาด้วง
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี2558 ลำดับที่ โรงพยาบาล แผนจัดซื้อยา แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป แผนจัดซื้อวัสดุ LAB แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 1 เลย  /  x 2 นาด้วง 3 เชียงคาน 4 ปากชม 5 ด่านซ้าย 6 นาแห้ว 7 ภูเรือ 8 ท่าลี่ 9 วังสะพุง 10 ภูกระดึง 11 ภูหลวง 12 ผาขาว 13 เอราวัณ 14 หนองหิน

5 ขอบคุณค่ะ 5


ดาวน์โหลด ppt ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google