งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับนโยบาย “ การบริหารคลังเดียว”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับนโยบาย “ การบริหารคลังเดียว”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับนโยบาย “ การบริหารคลังเดียว”
โรงพยาบาลชะอำ รับนโยบาย “ การบริหารคลังเดียว”

2 นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดย
ประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 3 ครั้ง

3 ผลลัพธ์จากการประชุม ครั้งที่ 1
กรรมการรับทราบนโยบาย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด 1. คณะกรรมการบริหารคลังพัสดุ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

4 ผลลัพธ์จากการประชุม ครั้งที่ 2
แนวทางการดำเนินงาน(ยังไม่ได้ผลสรุปชัดเจน) เตรียมจัดหาเจ้าหน้าปฏิบัติงาน คน เตรียมจัดหาโปรแกรม Drug

5 ผลลัพธ์จากการประชุม ครั้งที่ 3
กำหนดคลังและแนวทางปฏิบัติชัดเจน จาก 6 คลัง รวมเหลือ 2 คลัง คลังยา คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา คลังพัสดุ คลังเอกซเรย์ คลังชันสูตร คลังทันตกรรม 2 คลัง

6 คลังยา คลังทันตกรรม คลังชันสูตร คลังเอกซเรย์ 1. คลังควบคุมอุณหภูมิ
ใช้พื้นที่คลังยา คลังยา คลังทันตกรรม คลังชันสูตร คลังเอกซเรย์ ใช้โปรแกรม Drug

7 2. คลังไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิ
ใช้พื้นที่คลังพัสดุ *คลังพัสดุ *คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา (หน่วยจ่ายกลาง) ใช้โปรแกรมคลังพัสดุ(รพ.นภาลัย)

8 สิ่งที่คาดหวังและความท้าทาย
มีระบบการบริหารคลังทุกประเภทได้มาตรฐาน มีการบริหารข้อมูลแบบคลังเดียว มีระบบ โลจิสติกส์ ในการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ระดับ CUP

9 ในช่วงแรกของการดำเนินการ
ปัญหาและอุปสรรค ในช่วงแรกของการดำเนินการ

10 1. ด้านสถานที่ สถานที่ที่กำหนดเป็นคลังหลัก คับแคบ แออัด
จนท.ต้องทำงานในคลัง ไม่สามารถแยกได้ เนื่องจากบริษัทมาส่งของอยู่ตลอด

11 2. ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ
ต้องเปลี่ยนโปรแกรมคลังจาก INV เป็น Drug ต้องใช้เวลาในการลงฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ ชั้นวางของ เนื่องจากของเดิม แต่ละฝ่ายยังจำเป็นต้องใช้ต่อ

12 3. ด้านบุคลากร ขาดความรู้
(ชื่อยา เวชภัณฑ์มิ่ใช่ยา น้ำยาLAB เอกซเรย์ ทันตกรรม) ขาดความชำนาญ ความผิดพลาด& ล่าช้า

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt รับนโยบาย “ การบริหารคลังเดียว”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google