งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลข ฐาน V.2 ม.6. การแปลงเลข ฐาน ฐาน... เป็นฐาน 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลข ฐาน V.2 ม.6. การแปลงเลข ฐาน ฐาน... เป็นฐาน 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเลข ฐาน V.2 ม.6

2 การแปลงเลข ฐาน ฐาน... เป็นฐาน 10

3 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 - ใช้วิธีการคูณด้วยค่าประจำหลักของ ฐาน 2 - เริ่มจากน้อยที่สุดคือ 0 และเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ (  x 2 n-1 ) +…+(  x 2 2 ) + (  x 2 1 ) + (  x 2 0 ) ตัวอย่าง 1. แปลง 11 2 เป็นเลข ฐาน 10 2. แปลง 110 2 เป็นเลขฐาน 10 3. แปลง 1101 2 เป็นเลขฐาน 10

4 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นฐาน 10 - ใช้วิธีการคูณด้วยค่าประจำหลักของ ฐาน 8 - เริ่มจากน้อยที่สุดคือ 0 และเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ (  x 8 n-1 ) +…+(  x 8 2 ) + (  x 8 1 ) + (  x 8 0 ) ตัวอย่าง 1. แปลง 11 8 เป็นเลข ฐาน 10 2. แปลง 27 8 เป็นเลขฐาน 10 3. แปลง 154 8 เป็นเลขฐาน 10

5 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10 - ใช้วิธีการคูณด้วยค่าประจำหลักของ ฐาน 16 - เริ่มจากน้อยที่สุดคือ 0 และเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ (  x 16 n-1 ) +…+(  x 16 2 ) + (  x 16 1 ) + (  x 16 0 ) ตัวอย่าง 1. แปลง 1F 16 เป็นเลข ฐาน 10 2. แปลง A2 16 เป็นเลขฐาน 10 3. แปลง 1E5 16 เป็นเลขฐาน 10


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลข ฐาน V.2 ม.6. การแปลงเลข ฐาน ฐาน... เป็นฐาน 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google