งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนับเบื้องต้น Basic counting เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น เรื่อง การนับเบื้องต้น อ. สุวัฒน์ ศรีโยธี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนับเบื้องต้น Basic counting เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น เรื่อง การนับเบื้องต้น อ. สุวัฒน์ ศรีโยธี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนับเบื้องต้น Basic counting เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น เรื่อง การนับเบื้องต้น อ. สุวัฒน์ ศรีโยธี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์

2 ในการทำงานหนึ่งอย่าง ถ้ามีขั้นตอนในการ ทำงาน k ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 มีวิธีทำงาน n 1 วิธี และในแต่ละวิธีของการทำงานขั้นตอนที่ 1 จะสามารถทำงานขั้นตอนที่ 2 ได้ n 2 วิธี และในแต่ละวิธีของการทำงานขั้นตอนที่ 2 จะสามารถทำงานขั้นตอนที่ 3 ได้ n 3 วิธี. และในแต่ละวิธีของการทำงานขั้นตอนที่ k-1 จะสามารถทำงานขั้นตอนที่ k ได้ n k วิธี ดังนั้น จะมีวิธีทำงานได้ทั้งสิ้น n 1 xn 2 xn 3 x…xn k วิธี กฎการคูณ n 1 xn 2 xn 3 x…xn k =

3 ตัวอย่างที่ 1 สนามกีฬาแห่งหนึ่งมีประตู ทั้ง 4 ทิศ ทิศละประตู ถ้าจะเข้าไปในสนาม กีฬานี้แล้วออกมา จะมีวิธีเข้าแล้วออกทาง ประตูได้กี่วิธี – ถ้าเข้าและออกประตูใดก็ได้ 4x4 = 16 วิธี – ถ้าห้ามออกประตูเดิม 4x3 = 12 วิธี

4 ตัวอย่างที่ 2 นักท่องเที่ยว 3 คน ต้องการแยกกันเข้าพักในโรงแรม 4 แห่ง โดยไม่ซ้ำกันเลยได้กี่วิธี 4 x 3 x 2 = 24 วิธี

5 ตัวอย่างที่ 3 สมศรีมีเสื้อสีแดงลายต่างๆ 5 ตัว และมีเสื้อสีฟ้าลายต่างๆ 6 ตัว ถ้าสมศรี สวมเสื้อได้ครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น จะมีวิธีการ สวมเสื้อได้กี่วิธี วิธีทำ 5+6 = 11 วิธี

6 ในการทำงานหนึ่งอย่าง ถ้าแบ่งการทำงาน ออกเป็น k กรณี โดยแต่ละกรณี มีวิธีทำงานเป็น n 1, n 2, n 3 …, n k วิธี ตามลำดับ และการทำงานแต่ละขั้นตอนดังกล่าวไม่เกิด ร่วมกัน ดังนั้น จะมีวิธีทำงานได้ทั้งสิ้น n 1 +n 2 +n 3 +…+n k วิธี กฎการบวก

7 ตัวอย่างที่ 4 จงหาจำนวนคู่อันดับ (x, y) ซึ่ง x และ y เป็นจำนวนเต็มและ x 2 +y 2  5 วิธีทำ 21 คู่อันดับ

8 แบบฝึกหัด 1. ชาย 3 คน กับหญิง 3 คน มายืนสลับ ชาย - หญิง ต่อกันเป็นแถวยาวได้กี่วิธี 2. ในการทอดลูกเต๋า 4 ลูก สีแดง สีขาว สี เขียวและสีเหลือง พร้อมกัน จงหาว่า จะมี กี่วิธีที่ลูกเต๋าสีแดงขึ้นแต้มหกและลูกเต๋า ทั้ง 4 ลูกขึ้นแต้มต่างกัน 3. จงหาว่า มีเลขฐาน 8 ที่มี 10 หลัก ทั้งหมดกี่จำนวน 4. จงหาจำนวนตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวก ทั้งหมดของ 300 5. ให้ A = {1, 2, 3, …, 50} และให้ S = {(a, b, c)| a, b, c  A, a { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2088591/slides/slide_8.jpg", "name": "แบบฝึกหัด 1.ชาย 3 คน กับหญิง 3 คน มายืนสลับ ชาย - หญิง ต่อกันเป็นแถวยาวได้กี่วิธี 2.", "description": "ในการทอดลูกเต๋า 4 ลูก สีแดง สีขาว สี เขียวและสีเหลือง พร้อมกัน จงหาว่า จะมี กี่วิธีที่ลูกเต๋าสีแดงขึ้นแต้มหกและลูกเต๋า ทั้ง 4 ลูกขึ้นแต้มต่างกัน 3. จงหาว่า มีเลขฐาน 8 ที่มี 10 หลัก ทั้งหมดกี่จำนวน 4. จงหาจำนวนตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวก ทั้งหมดของ 300 5. ให้ A = {1, 2, 3, …, 50} และให้ S = {(a, b, c)| a, b, c  A, a

9 บทนิยาม 1. ให้ n เป็นจำนวนนับ n!=n(n-1)(n-2)…3.2.1 2.0! = 1 แฟคทอเรียล

10 การบ้าน 1. จงหาจำนวนคู่อันดับ (x, y) ซึ่ง x และ y เป็นจำนวนเต็มและ x 2 +y 2  4 2. จงเขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป แฟคทอเรียล  14 ∙12 ∙10 ∙8 ∙6 ∙4 ∙2  15∙13 ∙11 ∙9 ∙7 ∙5 ∙3 ∙1  จงหาตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวก ทั้งหมดของ 472


ดาวน์โหลด ppt การนับเบื้องต้น Basic counting เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น เรื่อง การนับเบื้องต้น อ. สุวัฒน์ ศรีโยธี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google