งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2002-0005 การเขียนเว็บเพ็จด้วย โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2002-0005 การเขียนเว็บเพ็จด้วย โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2002-0005 การเขียนเว็บเพ็จด้วย โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3

2 การให้คะแนน แบ่ง ออกเป็น 80 : 20 80 : เวลาเรียน 10 คะแนน พฤติกรรม 10 คะแนน งาน, ใบงาน 60 คะแนน 20 : สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน

3 การหักคะแนน การเข้าเรียนสาย เกิน 30 นาที หักครั้งละ 5 คะแนน การขาดเรียน 1 ครั้ง “ 2 คะแนน การนำอาหารเข้ามาทานในห้องคอม ฯ 5 คะแนน การทิ้งขยะ ในห้องคอมฯ ชิ้นละ 5 คะแนน ไม่ Turn off หลังเลิกเรียน 5 คะแนน ทำลาย ขีด - เขียนโต๊ะหรือเครื่อง คอมฯ ปรับตก พูดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว 10 คะแนน

4 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Internet

5 ทดสอบก่อนเรียน WWW. (World Wide Web) คืออะไร เว็บเพจ คืออะไร เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คืออะไร เว็บไซต์คืออะไร โฮมเพจ (Home Page) คืออะไร

6 WWW. (World Wide Web) คืออะไร World Wide Web หรือที่เรามักเรียก สั้นๆว่า Web หรือ W3 (WWW) คือ คอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต ที่ ถูกเชื่อมต่อกันในแบบพิเศษที่ทำให้ คอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเข้าถึง ข้อมูลเนื้อหาที่เก็บไว้ภายในของแต่ละ เครื่องได้ ( กลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาด ใหญ่ ) โดยผ่านทาง บราวเซอร์ (Browser) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้อ่านและตอบ โต้ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ใน World Wide Web โดยเฉพาะ บราวเซอร์ที่พบเห็นได้ มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ Internet Explorer ของ และ Firefox

7 เว็บเพจ คืออะไร เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้า เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือน หน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราว ต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่ แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใด ของโฮมเพจก็ได้

8 เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คืออะไร เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมดูเว็บ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดู ข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่ จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษา เฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บ เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือน เครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ

9 เว็บเบราว์เซอร์ ที่เป็นที่นิยม อย่างแพร่หลาย Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safar

10 เว็บไซต์คืออะไร เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของ เว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะ ประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่ และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆ ไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com, http://www.sanook.com, http://www.yahoo.com เป็นต้น

11 โฮมเพจ (Home Page) คือ อะไร โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรก ของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู ต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้าย กับหน้าปกนิตยสารบ้านเรา ดังนั้นหาก เราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงาม และน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้า มาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่ง มากตามไปด้วย

12 ภาษา HTML HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานสากลที่ ใช้นำเสนอข้อมูลแบบผสมผสานในการ สื่อสารแบบ World-Wide-Web :WWW ( Web) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่าย ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (Internet) รูปแบบหนึ่ง ข้อมูลใน รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ อื่นๆ จะถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน ด้วย ชุดคำสั่งต่างๆ เพื่อให้แสดงผลออกมา คล้ายกับ สิ่งพิมพ์ สไลด์ หรือ แบบ มัลติมีเดีย

13 โครงสร้างของ ภาษา HTML -- - TAG เปิดภาษา HTML --- …. ข้อความที่ต้องการแสดง …. -- - ส่วนหัวของ HTML --- --- ตรงนี้คือส่วนที่คุณจะใส่ รายละเอียดของโฮมเพจ --- --- TAG ปิด HTML ---

14 หน่วยที่ 2 การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver การเรียกใช้งาน Dreamweaver CS3 การสร้าง Site เพื่อเก็บงาน การบันทึกเอกสาร.html

15 การเรียกใช้งาน Dreamweaver CS3 เข้าที่ Start > All Programs> Adobe Master Collection CS3 >Adobe Dreamweaver CS3 หรือ คลิ๊กที่ Icon Adobe Dreamweaver CS3

16 การสร้าง Site เพื่อเก็บงาน คลิ๊กที่ เมนู Site > New Site..

17 การบันทึกเอกสาร.html


ดาวน์โหลด ppt 2002-0005 การเขียนเว็บเพ็จด้วย โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google