งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Board.  งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น  ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ  วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Board.  งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น  ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ  วัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 board

2  งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น  ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ  วัฒนธรรม การกินของไทยที่สืบทอดมายาวนาน งานชิ้นนี้ได้นำเสนอ  เกี่ยวกับแมลง

3  หน้าปก  คำนำ  แมลงกินได้  แมลงที่นิยมนำมาบริโภคในประเทศไทย  คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้  การปรุงอาหารแมลงกินได้  ข้อควรระวังในการบริโภคแมลง  การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้  ธุรกิจเกี่ยวกับแมลงกินได้

4  ในสังคมไทยนิยมรับประทานแมลงสืบทอด กัน มายาวนานทั้งภาคเหนือ  และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเป็นที่ ยอมรับว่าแมลงเป็นอาหาร  โปรตีนของชาวชาวชนไทย จากรายงาน การศึกษาของ ดอกเตอร์ องุ่น  ลิ่ววานิช และคณะ พบว่า มีแมลงกินได้ใน ภาคเหนือและภาคตะวันออก  ของประเทศไทยประมาณ 200 ชนิด

5  แมลงจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนการมีสารอาหาร  ประเภทโปรตีนสูง สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีน สูง สามรถใช้เป็นแหล่ง  โปรตีนปัจจุบันสามารถเลี้ยงแมลงบางชนิดเป็น อาชีพ และใช้เป็นอาหาร  เสริมให้แก่ชาวบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสีย เงินมาก

6  การบริโภคแมลงมีวิธีการปรุงเป็นอาหารได้ หลากหลายตามวัฒนธรรม  การบริโภคและความนิยมส่วนตัว การปรุงแต่ง รสชาติเป็นศิลปะการ  ประกอบอาหารที่ง่ายใช้เวลาไม่มากในการ จัดเตรียม การปรุงอาหาร  จากแมลงที่ชาวบ้านมิยมรับประทาน

7  การบริโภคแมลงมีทั้งการบริโภคสด และ การบริโภคที่สุก  การบริโภคสดเป็นการบริโภคที่แมลงขณะที่ยัง เป็นตัวเป็นๆ  โดยไม่ผ่านความร้อน ซึ่งอาจส่งผลให้พยาธิใน ตัวแมลงบางชนิดอาจมีสารพิษก่ออันตรายต่อ มนุษย์ได้

8  จากการที่ประชากรโลกเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และมีผู้นิยม บริโภคแมลงบางชนิดมากขึ้น เนื่องจากมีการวิจัยว่า แมลงมีคุณค่าทางโภชนา  การและอร่อย หลายหน่วยงานมีความห่วงใยว่า แมลงบางชนิด จะสูญพันธุ์ ถ้าบริโภคแมลง จากธรรมชาติเท่านั้น นอกจากนี้เห็นว่า การ เพาะ  เลี้ยงแมลงกินได้จะช่วยเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้าน ได้


ดาวน์โหลด ppt Board.  งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น  ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ  วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google