งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมของโรงเรียนบ้านเขา แก้ววิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมของโรงเรียนบ้านเขา แก้ววิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมของโรงเรียนบ้านเขา แก้ววิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๒

2 กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์

3 กิจกร รม เลี้ยง ไข่ มด แดง

4 กิจกรรมเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

6 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน จรวดขวดน้ำ

7 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

8 กิจกรรมเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา

9 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

10 กิจกรรม To Be Number One

11 กิจกรรมค่ายศีลจาริณี ณ วัดคมบาง

12 กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยดินไทย

13 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันเข้าพรรษา

14 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

15 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด

16 กิจกรรมสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพมะม่วง หิมพานต์

17 กิจกรรมหน้าเสาธง

18 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร (Case Study)

19 กิจกรรมศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ด ในโรงเรือน โครงการส่งเสริมผลผลิต การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

20 กิจกรรมวิทยากรต่างชาติสอน ภาษาอังกฤษ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมของโรงเรียนบ้านเขา แก้ววิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google