งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งมะพร้าวจากประจวบฯ ประวัติ เทพผดุงพร มะพร้าว บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีประสบการณ์ในเรื่องมะพร้าว มากว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากการค้าขายมะพร้าวลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งมะพร้าวจากประจวบฯ ประวัติ เทพผดุงพร มะพร้าว บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีประสบการณ์ในเรื่องมะพร้าว มากว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากการค้าขายมะพร้าวลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่งมะพร้าวจากประจวบฯ ประวัติ เทพผดุงพร มะพร้าว บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีประสบการณ์ในเรื่องมะพร้าว มากว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากการค้าขายมะพร้าวลูก ภายในธุรกิจ “ ห้างหุ้นส่วน จำกัดอุดมมะพร้าว ” ต่อมาจึงใด้ก่อตั้งในรูปบริษัทจำกัด ในปี พ. ศ. 2519 ด้วย การสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนแห่งชาติ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีประสบการณ์ในเรื่องมะพร้าว มากว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากการค้าขายมะพร้าวลูก ภายในธุรกิจ “ ห้างหุ้นส่วน จำกัดอุดมมะพร้าว ” ต่อมาจึงใด้ก่อตั้งในรูปบริษัทจำกัด ในปี พ. ศ. 2519 ด้วย การสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนแห่งชาติโดยขนส่งผ่านทางเรือ ( ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ) อาคารแรก กะทิชาวเกาะ สำนักงานใหญ่ บริษัท เทพผดุงพร โรงงานแม่พลอย โรงงานกะทิชาวเกาะ พิธีบวงสรวงก่อตั้งบริษัทฯ

3 ผลิตภัณฑ์ ในเครือ TCC

4 TCC กับ ความสำเร็จ

5

6 1. ปัจจัยด้าน วัตถุดิบ

7 2. ปัจจัยด้านการผลิต และ ควบคุมคุณภาพ

8

9 มาตรฐานด้าน คุณภาพ

10 3. ปัจจัยด้าน การตลาด Thailan d AfricaEurope United State of America Canad a South Africa Ocea nia Asia

11 4. ปัจจัยด้าน บุคคลากร GMP&HACCP ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 TLS. 8001-2003 5 S Activity

12 4. ปัจจัยด้าน บุคคลากร To Be Number One ต่อต้านยาเสพติด Safety การรวมกันเป็นหนี่ง

13 5. ปัจจัยด้าน CSR มอบทุนการศึกษา / แว่นตา ให้แก่บุตรพนักงาน จัดตั้งชมรม To Be Number One รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน นำวิทยากรให้ความรู้ด้านยาเสพติด การศึกษานอกโรงเรียน เป็นศัตรูกับยาเสพติด

14 5. ปัจจัยด้าน CSR ปลูกป่าชายเลน มอบทุนยังชีพผู้ยากไร้ ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบทุนการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แจกทานผู้ยากไร้

15 รางวัลจาก หน่วยงานต่างๆ ด้านต่อต้านยาเสพติด โครงการ To Be Number One ด้านสวัสดิการแรงงาน ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพพนักงาน ด้านป้องกันโรคเอดส์และวัณโรค

16 คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงถึง ความปลอดภัย อร่อยแบบไทย เพื่อ ความพึงพอใจของ ผู้บริโภค


ดาวน์โหลด ppt ส่งมะพร้าวจากประจวบฯ ประวัติ เทพผดุงพร มะพร้าว บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีประสบการณ์ในเรื่องมะพร้าว มากว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากการค้าขายมะพร้าวลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google