งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากวันนั้น ถึง วันนี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากวันนั้น ถึง วันนี้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากวันนั้น ถึง วันนี้

2 ประวัติ เทพผดุงพรมะพร้าว
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีประสบการณ์ในเรื่องมะพร้าวมากว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากการค้าขายมะพร้าวลูก ภายในธุรกิจ “ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมมะพร้าว” ต่อมาจึงใด้ก่อตั้งในรูปบริษัทจำกัด ในปี พ.ศ ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนแห่งชาติ (ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ) ส่งมะพร้าวจากประจวบฯ พิธีบวงสรวงก่อตั้งบริษัทฯ โดยขนส่งผ่านทางเรือ อาคารแรก กะทิชาวเกาะ โรงงานกะทิชาวเกาะ สำนักงานใหญ่ บริษัท เทพผดุงพร โรงงานแม่พลอย

3 ผลิตภัณฑ์ ในเครือ TCC

4 TCC กับความสำเร็จ

5 ปัจจัยที่ทำให้ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด สู่ความสำเร็จ
ปัจจัยที่ทำให้ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด สู่ความสำเร็จ

6 1. ปัจจัยด้านวัตถุดิบ หาก Supplier อยู่ไม่ได้ โรงงานก็อยู่ไม่ได้

7 2. ปัจจัยด้านการผลิต และควบคุมคุณภาพ
มาตราฐานในการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต

8 2. ปัจจัยด้านการผลิต และควบคุมคุณภาพ
External Audit : USFDA Internal Audit

9 มาตรฐานด้านคุณภาพ GMP 2541-ปัจจุบัน HACCP 2543-ปัจจุบัน HALAL
2542-ปัจจุบัน ISO 9001:2000 2546-ปัจจุบัน ISO 14001:2004 2550-ปัจจุบัน BRC 2552 มรท 2550-ปัจจุบัน อย. 2552

10 United State of America
3. ปัจจัยด้านการตลาด Africa Europe United State of America Canada South Africa Oceania Asia Thailand สินค้าที่จำหน่ายในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกับสินค้าต่างประเทศ (One Standard for all)

11 4. ปัจจัยด้านบุคคลากร ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 GMP&HACCP
TLS 5 S Activity BRC

12 4. ปัจจัยด้านบุคคลากร To Be Number One ต่อต้านยาเสพติด
การรวมกันเป็นหนี่ง Safety

13 จัดตั้งชมรม To Be Number One มอบทุนการศึกษา/แว่นตา
5. ปัจจัยด้าน CSR นำวิทยากรให้ความรู้ด้านยาเสพติด จัดตั้งชมรม To Be Number One เป็นศัตรูกับยาเสพติด การศึกษานอกโรงเรียน มอบทุนการศึกษา/แว่นตา ให้แก่บุตรพนักงาน รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
5. ปัจจัยด้าน CSR แจกทานผู้ยากไร้ มอบทุนยังชีพผู้ยากไร้ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน มอบทุนการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปลูกป่าชายเลน

15 รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ
ด้านต่อต้านยาเสพติด ด้านสวัสดิการแรงงาน โครงการ To Be Number One ด้านอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ด้านป้องกันโรคเอดส์ และวัณโรค ด้านสุขภาพพนักงาน

16 คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงถึงความปลอดภัย
อร่อยแบบไทย เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค


ดาวน์โหลด ppt จากวันนั้น ถึง วันนี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google