งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนเก่งของเราระดับประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนเก่งของเราระดับประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนเก่งของเราระดับประเทศ

2 คนเก่งของเราระดับประเทศ
เด็กชายสมชนก ตันติยุทธ นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2554

3 คนเก่งของเราระดับประเทศ
เด็กชายตรีทเศศ วิวิธวร ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง 1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest) และเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงค์โปร์ 2. การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

4 คนเก่งของเราระดับประเทศ
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ศศิพิกุลพงศ์ ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้น ป.4/2 EP ได้รับรางวัล คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา บริษัทเสริมปัญญาจำกัด


ดาวน์โหลด ppt คนเก่งของเราระดับประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google