งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนเก่งของเรา ระดับประเทศ. เด็กชายสมชนก ตันติ ยุทธ นักเรียนชั้น ป.6/1 นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนเก่งของเรา ระดับประเทศ. เด็กชายสมชนก ตันติ ยุทธ นักเรียนชั้น ป.6/1 นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนเก่งของเรา ระดับประเทศ

2 เด็กชายสมชนก ตันติ ยุทธ นักเรียนชั้น ป.6/1 นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ( สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2554

3 คนเก่งของเรา ระดับประเทศ เด็กชายตรีทเศศ วิวิธวร ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้น ป.6/1 ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง 1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest) และเป็นตัวแทน (Thailand Mathematics Contest) และเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงค์โปร์ เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงค์โปร์ 2. การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและ แก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

4 คนเก่งของเรา ระดับประเทศ เด็กชายเศรษฐพงศ์ ศศิพิกุล พงศ์ ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้น ป.4/2 EP ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้น ป.4/2 EP ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554 บริษัทเสริม ปัญญาจำกัด


ดาวน์โหลด ppt คนเก่งของเรา ระดับประเทศ. เด็กชายสมชนก ตันติ ยุทธ นักเรียนชั้น ป.6/1 นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google