งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อมูลระบบเครือข่าย วท. ระยอง. TOT Vec-Net Moe-net Switch Switch Server Gateway Web Server Switch 10 Pc Electronic Server Gateway Switch 192 Fiber.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อมูลระบบเครือข่าย วท. ระยอง. TOT Vec-Net Moe-net Switch Switch Server Gateway Web Server Switch 10 Pc Electronic Server Gateway Switch 192 Fiber."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อมูลระบบเครือข่าย วท. ระยอง

2

3 TOT Vec-Net Moe-net Switch Switch Server Gateway Web Server Switch 10 Pc Electronic Server Gateway Switch 192 Fiber ตึก ตึก อำนว ยการ 2 MB 4 MB ตึกแผนก ต่างๆ Router Router

4 สรุปข้อมูลระบบเครือข่าย วท. ระยอง จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใน วิทยาลัยเทคนิคระยองจำนวน 841 เครื่อง ( อ้างอิงจากข้อมูลงานพัสดุ ) จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใน วิทยาลัยเทคนิคระยองจำนวน 841 เครื่อง ( อ้างอิงจากข้อมูลงานพัสดุ )

5 สรุปข้อมูลระบบเครือข่าย วท. ระยอง Web Server -HP Proliant Ml150 -Os : Linux Fedora -Cpu : Intel Xeon 3.20 -Ram : 512 GB

6 สรุปข้อมูลระบบเครือข่าย วท. ระยอง Proxy Server 1(pc) CPU :Intel Pentium Dual-core 2.80 Ram : 2 GB Os : Linux Fedora

7 สรุปข้อมูลระบบเครือข่าย วท. ระยอง Proxy Server 2 -Hp Server TC2120 -CPU : Intel Pentium 4 2.66GHz -OS : Linux Fedora -Ram : 512 G

8 V-Cop.net v-cop.net คือระบบตลาดแรงงานของนักศึกษาในสาย อาชีพ ภายในระบบมีการประกาศหางานจากบริษัท และ ร้านค้าต่างๆมากมาย ทั่วประเทศ อีกทั้งนักศึกษาสามารถ แสดงความต้องการที่จะทำงานได้อีกด้วย เมื่อนักเรียนปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวแล้วจะได้รับ ประโยชน์ดังนี้ 1. เป็นแหล่งข้อมูลการหางานทำของนักศึกษาทุกระดับชั้น มี ทั้งงานประจำและนอกเวลา 2. เพื่อยืนยันการจบการศึกษาสำหรับ ปวช.3 และ ปวส.2 3. ถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาไปก็สามารถใช้ระบบนี้ได้

9 การใช้งาน V-Cop.net สำหรับ นักศึกษา เข้าไปที่ www.v-cop.net www.v-cop.net เข้าไปแล้วจะพบกับหน้าเว็ป คลิ๊กที่ นักศึกษา ปรับปรุง Resume

10 การใช้งาน V-Cop.net สำหรับนักศึกษา นำ Username และ Password ที่ได้รับใส่ลงใน ช่องเข้าระบบ

11 การใช้งาน V-Cop.net สำหรับนักศึกษา เมื่อเข้าสู่ระบบได้จะได้ดังรูปให้นักศึกษาทำการกำหนดข้อมูลดังรูป

12 การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เลือกแก้ไขประวัติ

13 หากต้องการพิมพ์ข้อมูล ให้เลือกที่ แสดงผล Resume

14 การใช้งาน V-Cop.net สำหรับนักศึกษา และจะปรากฏเป็นหน้าประวัติส่วนตัว และกดสั่ง พิมพ์ได้


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อมูลระบบเครือข่าย วท. ระยอง. TOT Vec-Net Moe-net Switch Switch Server Gateway Web Server Switch 10 Pc Electronic Server Gateway Switch 192 Fiber.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google