งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47. ด้านข้อมูล  1. ครอบคลุมเนื้อหา  2. ทันสมัย ทันเหตุการณ์  3. หลากหลายแหล่งข้อมูล สนม. 1/47.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47. ด้านข้อมูล  1. ครอบคลุมเนื้อหา  2. ทันสมัย ทันเหตุการณ์  3. หลากหลายแหล่งข้อมูล สนม. 1/47."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

2 ด้านข้อมูล  1. ครอบคลุมเนื้อหา  2. ทันสมัย ทันเหตุการณ์  3. หลากหลายแหล่งข้อมูล สนม. 1/47

3 ด้านความสะดวกในการใช้ ประกอบการเรียน  1. เรียงหัวข้อตามโครงการสอนของผู้สอน  2. มีแบบฝึกหัดทุกหน่วยการเรียน  3. มีใบงานอธิบายให้ชัดเจน  4. เป็นชุดการสอนที่สมบูรณ์ สนม. 1/47

4 ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

5 ขั้นตอนที่ 1  เปิด Web site โรงเรียน www.scc.ac.th ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ www.sc c.ac.th สนม. 1/47

6 ขั้นตอนที่ 2 ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ 2.1 Login 2.2 student login คลิก 1 ครั้ง 2.2 student login คลิก 1 ครั้ง สนม. 1/47

7 ขั้นตอนที่ 3 3.1 ใส่ รหัส นักเรียน - นักศึกษา คลิก 1 ครั้ง 3.1 ใส่ รหัส นักเรียน - นักศึกษา คลิก 1 ครั้ง 3.2 ใส่ Passwor d คลิก 1 ครั้ง 3.2 ใส่ Passwor d คลิก 1 ครั้ง ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

8  ขั้นตอนที่ 4 4.1 ไปที่ e- learning syste m คลิก 1 ครั้ง 4.1 ไปที่ e- learning syste m คลิก 1 ครั้ง ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ 4.2 เข้า ระบบ คลิก 1 ครั้ง 4.2 เข้า ระบบ คลิก 1 ครั้ง สนม. 1/47

9 ขั้นตอนที่ 5 เลือก ชื่อวิชา ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

10 ขั้นตอนที่ 6 ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ 6.1 ไป ที่ Menu bar  Pre test ( มีทั้ง ข้อเขียน และ เลือกตอบ ) 6.2 เลือก หัวข้อ pretest / posttest สนม. 1/47

11 ขั้นตอนที่ 7  อ่าน จนจบ ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ 7.1 เข้า menu bar 7.2 อ่าเนื้อหา ทั้งหมด และ web site อ้างอิง สนม. 1/47

12 ขั้นตอนที่ 8 จบ ขั้นตอน 8.1 เข้า menu bar 8.4 คลิ๊ก Do exam 1 ครั้ง 8.2 เลือกหน้า แบบฝึกหัด 8.3 เลือก หน่วย ทำแบบฝึกหัด 80 % สนม. 1/47

13 จบ บริบูร ณ์ ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ SCC สร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนากิจกรรมการสอน เพิ่มขั้นตอนสู่ความ มาตรฐาน สนม. 1/47


ดาวน์โหลด ppt ตั้งใจ เรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47. ด้านข้อมูล  1. ครอบคลุมเนื้อหา  2. ทันสมัย ทันเหตุการณ์  3. หลากหลายแหล่งข้อมูล สนม. 1/47.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google