งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1, 2, 3, 4, 5, 6, … จำนวนเต็มลบ-1, -2, -3, -4, -5, -6, … ศูนย์0 จำนวนเต็มบวก1, 2, 3, 4, 5, 6, … จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วน โดยที่และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1, 2, 3, 4, 5, 6, … จำนวนเต็มลบ-1, -2, -3, -4, -5, -6, … ศูนย์0 จำนวนเต็มบวก1, 2, 3, 4, 5, 6, … จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วน โดยที่และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, … จำนวนเต็มลบ-1, -2, -3, -4, -5, -6, … ศูนย์0 จำนวนเต็มบวก1, 2, 3, 4, 5, 6, … จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วน โดยที่และ

3 ทศนิยมไม่รู้จบ รากที่ถอดไม่ได้

4 ถ้า แล้ว ถ้า และ แล้ว ถ้า แล้ว ถ้า แล้ว

5 ถ้า แล้ว สมบัติสมมาตร ถ้า แล้ว

6 ถ้า และ แล้ว สมบัติการถ่ายทอด ถ้า และ แล้ว

7 ถ้า แล้ว สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า แล้ว

8 สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า แล้ว

9 กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ จงเติมสมบัติของการเท่ากันที่ใช้ ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ถ้า แล้ว ถ้า และ แล้ว ถ้า แล้ว สะท้อน สมมาตร ถ่ายทอด บวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน คูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน

10 จงเติมสมบัติการเท่ากันที่ใช้แก้สมการในแต่ละขั้นต่อไปนี้ บวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน คูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน กำหนดให้ และ จงหาค่า สมมาตร ถ่ายทอด

11 กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ จำนวนจริงใด ๆ บวกกันย่อมเป็นจำนวนจริงเสมอ การบวกสามารถสลับที่ได้ การบวกสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ หรือบวกคู่ไหนก่อนก็ได้

12 กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ เอกลักษณ์การบวกคือ 0 จำนวนที่บวกกับจำนวนนั้นแล้วได้ 0

13 กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ จำนวนจริงใด ๆ คูณกันย่อมเป็นจำนวนจริงเสมอ การคูณสามารถสลับที่ได้ การคูณสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ หรือคูณคู่ไหนก่อนก็ได้

14 กำหนด เป็นจำนวนจริงใด ๆ เอกลักษณ์การบวกคือ 1 จำนวนที่บวกกับจำนวนนั้นแล้วได้ 1

15


ดาวน์โหลด ppt 1, 2, 3, 4, 5, 6, … จำนวนเต็มลบ-1, -2, -3, -4, -5, -6, … ศูนย์0 จำนวนเต็มบวก1, 2, 3, 4, 5, 6, … จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วน โดยที่และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google