งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 รู้จักกับการออกแบบเว็บ ไซท์. รู้จักกับการออกแบบเว็บไซท์ ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซท์ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การออกแบบเว็บไซท์ที่ดี ออกแบบให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 รู้จักกับการออกแบบเว็บ ไซท์. รู้จักกับการออกแบบเว็บไซท์ ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซท์ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การออกแบบเว็บไซท์ที่ดี ออกแบบให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 รู้จักกับการออกแบบเว็บ ไซท์

2 รู้จักกับการออกแบบเว็บไซท์ ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซท์ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การออกแบบเว็บไซท์ที่ดี ออกแบบให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะ ของเว็บไซท์

3 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บ ไซท์อย่างมีประสิทธิภาพ – ความเรียบง่าย (Simplicity) – ความสม่ำเสมอ (Consistency) – ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) – เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) – ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User- Friendly Navigation) – มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) – การใช้งานอย่างไม่จำกัด (Compatibility) – คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) – ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability)

4 คุณจะเลือกใช้บริการของ ? 1

5 2

6

7

8

9 ออกแบบเพื่อความสำเร็จของเว็บ เริ่มต้นออกแบบเว็บ

10 ทีมงานพัฒนาเว็บไซท์ –Webmaster –Information Architect –Designer –HTML and JavaScript Coder –Developer / Programmer –System Administrator –Content Editor/Writer

11 โปรแกรมช่วยในการสร้างเว็บ Marcromedia Dreamweaver Microsoft FrontPage Allaire HomeSite Editplus

12 ความผิดพลาดในการออกแบบ เว็บไซท์ 10 อันดับแรก ใช้โครงสร้างหน้าเว็บเป็นระบบเฟรม ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงโดยไม่จำเป็น ใช้ตัวหนังสือหรือภาพที่เคลื่อนไหว ตลอดเวลา มีที่อยู่เว็บไซท์ที่ซับซ้อน (URL) ยากต่อ การจดจำและพิมพ์ ไม่มีการแสดงชื่อและที่อยู่ของเว็บไซท์ ในหน้าเว็บเพจ มีความยาวของหน้ามากเกินไป ขาดระบบเนวิเกชันที่มีประสิทธิภาพ ใช้สีของลิงค์ไม่เหมาะสม ข้อมูลเก่าไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เว็บเพจแสดงผลช้า

13

14 Homework1 Bookmark Browser Cache Common Gateway Interface Cookie Download FTP (File Transfer Protocol) Home Page Hyperlink / Hypertext Link / Link

15 Homework1( ต่อ ) Hypertext Markup Language (HTML) Navigation System Plug-ins Search Engine (Web) Server

16


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 รู้จักกับการออกแบบเว็บ ไซท์. รู้จักกับการออกแบบเว็บไซท์ ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซท์ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การออกแบบเว็บไซท์ที่ดี ออกแบบให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google