งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิวัติ ฝรั่งเศส. การปฏิวัติฝรั่งเศส เป็น ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ยุโรป เกิดขึ้นระหว่างปีประวัติศาสตร์ ยุโรป พ. ศ. 2332พ. ศ. 2332 - 2342 เป็นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิวัติ ฝรั่งเศส. การปฏิวัติฝรั่งเศส เป็น ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ยุโรป เกิดขึ้นระหว่างปีประวัติศาสตร์ ยุโรป พ. ศ. 2332พ. ศ. 2332 - 2342 เป็นการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิวัติ ฝรั่งเศส

2 การปฏิวัติฝรั่งเศส เป็น ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ยุโรป เกิดขึ้นระหว่างปีประวัติศาสตร์ ยุโรป พ. ศ. 2332พ. ศ. 2332 - 2342 เป็นการ ปฏิวัติที่โค่นล้มสถาบัน กษัตริย์ฝรั่งเศส และสถาปนา สาธารณรัฐขึ้น การปฏิวัตินี้มี ความสำคัญ เพราะเป็นจุดหัก เหในประวัติศาสตร์การ ปกครองของยุโรป2342สถาบัน กษัตริย์ฝรั่งเศส สาธารณรัฐประวัติศาสตร์การ ปกครองของยุโรป

3 การบริหารประเทศที่ไม่ ทันสมัย ระบบการบริหารประเทศล้าหลัง ไม่เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น การเก็บภาษีอย่างไม่เป็น ระบบ ระบบกฎหมายยุ่งเหยิง เมื่อสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำสงครามสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่าย จึงทรงรีดเอากับ ประชาชน ทำให้มีความเป็นอยู่ แร้นแค้นยิ่งขึ้น อีกทั้งในยาม สงบราชสำนักยังใช้จ่ายอย่าง ฟุ่มเฟือย ทั้งการพนันบ้างภาษีพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

4 การเปลี่ยนแปลงทาง วัฒนธรรม ในยุคนั้นได้มีการตื่นตัวทาง ความคิดในเรื่องของ สิทธิ มนุษยชน เสรีภาพ การฟัง แล้วคิดวิเคราะห์ไม่ได้เชื่อ ใครง่ายเกินไป ซึ่งเมื่อก่อน ประชาชนในฝรั่งเศสต้องฟัง ข่าวสารจากพระ และขุนนาง และนักเขียนเช่นวอลแตร์ และรุสโซมีอิทธิพลต่อ ความคิดของปัญญาชนใน ยุคนั้น

5 ที่ได้รับแนวคิดจากหนังสือที่ชื่อ เดอะ ปริ๊นต์ ( เจ้าผู้ครองนคร ) โดย นิโคโล แมคเคียววี่ ซึ่ง เขียนใน ช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15 และผลของการศึกษา วรรณกรรมนี้เอง ทำให้ ประชาชนเริ่มมีการไม่เห็นด้วย กับระบบการปกครองระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพราะว่า มีแนวคิดที่ว่า อำนาจ การเมืองซึ่งเคยเป็นของพระ เจ้า ซึ่งส่งผ่านมาไว้ที่ พระ สันตปาปา ตามด้วย กษัตริย์ สุดท้ายก็ตกมาอยู่กับประชาชน

6 สาเหตุจากปัจจัยที่ส่งผล กระทบรวดเร็ว 1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และ การพยายามแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจนั้น 2. ภูมิอากาศในฝรั่งเศส ในช่วงนั้นได้หนาวมาก จนกระทั่งชาวนาได้เก็บเกี่ยว ผลผลิตได้น้อยมาก

7 3. พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ได้ส่งกองกำลัง ทหารไปที่ทวีปอเมริกา เพื่อไปทำ สงครามกับอังกฤษ เพื่อปลดปล่อย ชาวอาณานิคมในสมัยนั้นให้เป็นเอก ราช ทั้งนี้ก็เพราะว่าในสมัยพระหลุยส์ ที่ 15 ได้ถูกกษัตริย์จอร์จแห่งอังกฤษ ได้ขับไล่กองทัพฝรั่งเศสออกไปจาก อาณานิคมที่ทวีปอเมริกาจนหมดสิ้น ดังนั้นพอถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พระองค์จึงต้องการทำสงคราม ปลดปล่อยอาณานิคมที่ทวีปอเมริกา เพื่อเป็นการแก้แค้น และพระเจ้า หลุยส์ที่ 16 ต้องออกค่าใช้จ่าย ไป 2000 ล้านลีฟว์ ( ซึ่งเป็นเงินที่กู้มาจาก ต่างประเทศ ) ในปี พ. ศ. 2319 พ. ศ. 2319

8 4. การสร้างพระราชวังแวร์ ซายในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อันเนื่องมาจากความกลัว ว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อสู้ กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อีก ดังนั้น พระองค์จึงมีพระบรม ราชองค์การให้สร้าง พระราชวังแวร์ซาย ที่นอก เมืองปารีส 5. การทำสงครามขยาย ดินแดนฝรั่งเศสไปทางสเปน ในปลายสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

9 การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวคิด ของตูร์โกต์ เริ่มขึ้นเมื่อเขารับ ตำแหน่งเป็นเสนาบดีการคลังในปี พ. ศ. 2319 เขาเป็นผู้ที่นิยม นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี เขา ผลักดันให้มีการรวมศูนย์การเก็บ ภาษี เพื่อให้เป็นระบบและได้เม็ด เงิมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น และ ให้มีการเปิดเสรีการค้า แต่ด้วย นโยบายที่เสรีของเขาทำให้ฝ่าย อนุรักษ์นิยม ได้แก่ พระสงฆ์ ขุน นาง นำโดยพระมเหสีคือ พระนาง มารี อองตัวเนตไม่พอใจ และพา กันกดดันพระเจ้าหลุยส์ให้ปลดเขา ออกจากตำแหน่ง เขาจึงถูกปลด หลังจากดำรงตำแหน่งได้ 2 ปี คือ ในปี พ. ศ. 2321 พ. ศ. 2319เศรษฐกิจแบบเสรี พระนาง มารี อองตัวเนต พ. ศ. 2321

10 ความขัดแย้งระหว่างสภา ( ประกอบด้วยฐานันดรขุนนาง ) และรัฐบาลเลวร้ายลงจนกลายเป็น ความวุ่นวาย พวกขุนนางได้ขอให้ พระเจ้าหลุยส์เรียกประชุมสภา les états généraux ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนชนชั้นขุนนาง พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ก่อ ความวุ่นวายที่ทำให้ประเทศอยู่ใน ภาวะอนาธิปไตยเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ขึ้น เพื่อบีบบังคับพระเจ้าหลุยส์ให้ ทำตามความต้องการของพวกขุน นาง โดยใช้มติของสภานี้กดดัน พระองค์รัฐบาล พระสงฆ์อนาธิปไตย


ดาวน์โหลด ppt การปฏิวัติ ฝรั่งเศส. การปฏิวัติฝรั่งเศส เป็น ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ยุโรป เกิดขึ้นระหว่างปีประวัติศาสตร์ ยุโรป พ. ศ. 2332พ. ศ. 2332 - 2342 เป็นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google