งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กัมพูชาประชาธิปไตย. ( Kampuchea démocratique ) คือชื่อของประเทศ กัมพูชาระหว่างปี พ. ศ. 2519 - พ. ศ. 2522 ซึ่งเกิดจากการ โค่นล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลนอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กัมพูชาประชาธิปไตย. ( Kampuchea démocratique ) คือชื่อของประเทศ กัมพูชาระหว่างปี พ. ศ. 2519 - พ. ศ. 2522 ซึ่งเกิดจากการ โค่นล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลนอล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กัมพูชาประชาธิปไตย

2 ( Kampuchea démocratique ) คือชื่อของประเทศ กัมพูชาระหว่างปี พ. ศ. 2519 - พ. ศ. 2522 ซึ่งเกิดจากการ โค่นล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลนอล และ ได้จัดปกครองในรูปแบบรัฐคอมมิวนิสต์โดยพรรค คอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือเขมรแดง ในสมัยนี้องค์กรของ รัฐบาลจะถูกอ้างถึงในชื่อ " อังการ์เลอ " ( องฺค์การลี - องค์การบน หรือ หน่วยเหนือ ) [1] ส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ กัมพูชานั้น แกนนำของพรรคให้เรียกชื่อว่า " อังการ์ปะเดะ วัด " ( องฺค์การปฏิวัติ - องค์การปฏิวัติ ) [2] โดยผู้นำสูงสุดของ ประเทศที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคือนายพล พต ซึ่งเป็น ผู้นำสูงสุดของเขมรแดงด้วยประเทศ กัมพูชาสาธารณรัฐเขมรรัฐคอมมิวนิสต์พรรค คอมมิวนิสต์กัมพูชาเขมรแดง [1] [2]พล พต

3 ในปี พ. ศ. 2522 กองกำลังพรรค คอมมิวนิสต์กัมพูชาภายใต้การนำของเฮง สัม ริน และกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ามาทาง ชายแดนตอนใต้ของกัมพูชาและสามารถโค่น ล้มรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยได้สำเร็จ พร้อมทั้งได้จัดการปกครองประเทศใหม่ในชื่อ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา กองทัพเขมร แดงจึงได้ถอยร่นไปตั้งมั่นในทางภาคเหนือ ของประเทศและยังคงจัดรูปแบบการปกครอง ตามระบบของกัมพูชาประชาธิปไตยเดิมต่อไป พ. ศ. 2522เฮง สัม รินกองทัพเวียดนาม


ดาวน์โหลด ppt กัมพูชาประชาธิปไตย. ( Kampuchea démocratique ) คือชื่อของประเทศ กัมพูชาระหว่างปี พ. ศ. 2519 - พ. ศ. 2522 ซึ่งเกิดจากการ โค่นล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลนอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google