งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้เรื่อง หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้เรื่อง หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้เรื่อง หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง
สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ ตัวชี้วัดที่ป6/4 อภิปรายแนวทางการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 นักเรียนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไร....ครับ ?

3 โลกร้อนขึ้น ใคร ? เดือดร้อน
โลกร้อนขึ้น ใคร ? เดือดร้อน

4 ทำไม? โลกจึงร้อนขึ้นทุกปี
ทำไม? โลกจึงร้อนขึ้นทุกปี

5

6 นักเรียนมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนได้

7

8 ใช้กระดาษทิชชูเท่าที่จำเป็น
เพราะเป็นการลดการตัดไม้ทำลายป่า

9 ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู
เพราะช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า

10 ใช้กระดาษ 2 หน้าและแยกขยะก่อนทิ้ง
เพราะลดการตัดไม้ทำลายป่าและกระดาษ สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้

11 เสื้อกางเกงขาด ปะ ชุน เย็บ ใส่ได้
เสื้อกางเกงขาด ปะ ชุน เย็บ ใส่ได้ เพราะเสื้อผ้าผลิตมาต้องเสียทรัพยากร และพลังงานมากมาย

12 ใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์
เพราะเป็นการประหยัดพลังงานและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

13 เดินเท้าในระยะใกล้ๆแทนการใช้รถยนต์
เพราะจะเป็นการประหยัดพลังงาน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

14 ใช้รถโดยสารแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
เพราะเป็นการลดใช้พลังงานลดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

15 ใช้อุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่า
เพราะเป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

16 ใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทงแทนโฟม
เพราะสามารถย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ

17 ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
เพราะทำให้น้ำเน่าเสียเกิดปัญหาน้ำท่วมได้

18 ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
เพราะลดขยะถุงพลาสติกย่อยสลายยาก ลดงบประมาณในการกำจัดขยะพลาสติก

19 แยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง
ขยะบางชนิดสามารถรีไซเคิลกลับมา ใช้ใหม่ได้

20 ปลูกพืชผักสวนครัวแทนการซื้อจากตลาด
เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายลดมลพิษ ในอากาศ

21 นำสิ่งของเหลือใช้ดัดแปลงกลับมาใช้ใหม่
เพราะเป็นการใช้สิ่งของให้คุ้มค่าและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

22 เปิดเครื่องแอร์ที่ 27 องศาเซลเซียส
เปิดเครื่องแอร์ที่ 27 องศาเซลเซียส เพราะทำให้แอร์ไม่ทำงานหนัก ประหยัดไฟฟ้า

23 ปิดไฟก่อนหนอนทุกครั้ง
เพราะจะช่วยประหยัดไฟฟ้า

24 อย่าเปิดทีวีทิ้งไว้ขณะนอนหลับ
เพราะจะสิ้นเปลืองไฟฟ้า

25 ปิดทีวีทุกครั้งให้ปิดที่เครื่อง
เพราะการปิดที่รีโหมดทีวียังมีการใช้ พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา

26 วางตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซ.ม.
วางตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซ.ม. เพราะตู้เย็นจะไม่ทำงานหนักเนื่องจาก มีการระบายความร้อนได้

27 ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดนานเกินไป
เพราะตู้เย็นจะทำงานหนัก สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

28 ไม่นำของร้อนๆนำมาแช่ในตู้เย็น
เพราะตู้เย็นจะทำงานหนักสิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้า

29 วันที่อากาศไม่ร้อนเปิดพัดลมแทนแอร์
เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าพัดลมหลายเท่าตัว

30 ตากผ้าใช้แดดแทนการอบแห้ง
เพราะจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

31 รีดผ้าครั้งละหลายๆตัวแทนการรีดทีละชุด
เพราะการรีดทีละชุดและรีดบ่อยๆสิ้นเปลืองไฟฟ้า

32 ปิดก๊อกน้ำให้สนิทใช้แก้วขณะแปรงฟัน
เพราะการเปิดน้ำขณะแปรงฟัน จะสิ้นเปลืองน้ำ

33 กดชักโครกเท่าที่จำเป็น
เพราะการกดชักโครกหลายครั้งจะสิ้น เปลืองน้ำ

34 ช่วงกันปลูกและดูแลต้นไม้ที่บ้าน
เพราะจะทำให้ร่มเย็นลดความร้อน ลดมลพิษประหยัดไฟฟ้า

35 ตักอาหารแต่พออิ่มอย่ากินเหลือทิ้ง
เพราะทำให้สูญเสียทรัพยากร พลังงาน

36 เพียงเท่านี้เราก็จะได้โลกสวยๆน่าอยู่คืนมา


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้เรื่อง หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google