งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้เรื่อง หยุดโลกร้อนด้วยความ พอเพียง สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ 2.2 ตัวชี้วัดที่ป 6/4 อภิปรายแนวทางการ ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้เรื่อง หยุดโลกร้อนด้วยความ พอเพียง สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ 2.2 ตัวชี้วัดที่ป 6/4 อภิปรายแนวทางการ ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการเรียนรู้เรื่อง หยุดโลกร้อนด้วยความ พอเพียง สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ 2.2 ตัวชี้วัดที่ป 6/4 อภิปรายแนวทางการ ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3 นักเรียนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึก อย่างไร.... ครับ ?

4 โลกร้อนขึ้น ใคร ? เดือดร้อน

5 ทำไม ? โลกจึงร้อนขึ้นทุกปี

6

7 นักเรียนมีส่วนร่วมลดภาวะ โลกร้อนได้

8

9 ใช้กระดาษทิชชูเท่าที่จำเป็น เพราะเป็นการลดการตัด ไม้ทำลายป่า

10 ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ กระดาษทิชชู เพราะช่วยลดการตัด ไม้ทำลายป่า

11 ใช้กระดาษ 2 หน้าและแยก ขยะก่อนทิ้ง เพราะลดการตัดไม้ ทำลายป่าและกระดาษ สามารถรีไซเคิลกลับมา ใช้ใหม่ได้

12 เสื้อกางเกงขาด ปะ ชุน เย็บ ใส่ได้ เพราะเสื้อผ้าผลิตมาต้อง เสียทรัพยากร และพลังงานมากมาย

13 ใช้จักรยานแทนการใช้ รถยนต์ เพราะเป็นการประหยัด พลังงานและไม่เป็นพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม

14 เดินเท้าในระยะใกล้ๆแทน การใช้รถยนต์ เพราะจะเป็นการ ประหยัดพลังงาน ไม่เป็นพิษต่อ สิ่งแวดล้อม

15 ใช้รถโดยสารแทนการใช้ รถยนต์ส่วนตัว เพราะเป็นการลดใช้ พลังงานลดการปล่อย มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

16 ใช้อุปกรณ์การเรียนให้ คุ้มค่า เพราะเป็นการประหยัด พลังงานและ ทรัพยากรธรรมชาติ

17 ใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง แทนโฟม เพราะสามารถย่อย สลายได้ ตามธรรมชาติ

18 ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำ คลอง เพราะทำให้น้ำเน่าเสีย เกิดปัญหาน้ำท่วมได้

19 ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ ถุงพลาสติก เพราะลดขยะถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก ลดงบประมาณในการกำจัด ขยะพลาสติก

20 แยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง ขยะบางชนิดสามารถรี ไซเคิลกลับมา ใช้ใหม่ได้

21 ปลูกพืชผักสวนครัวแทนการ ซื้อจากตลาด เพราะประหยัด ค่าใช้จ่ายลดมลพิษ ในอากาศ

22 นำสิ่งของเหลือใช้ดัดแปลง กลับมาใช้ใหม่ เพราะเป็นการใช้ สิ่งของให้คุ้มค่าและ ประหยัด ทรัพยากรธรรมชาติ

23 เปิดเครื่องแอร์ที่ 27 องศา เซลเซียส เพราะทำให้แอร์ไม่ทำงาน หนัก ประหยัดไฟฟ้า

24 ปิดไฟก่อนหนอนทุกครั้ง เพราะจะช่วยประหยัด ไฟฟ้า

25 อย่าเปิดทีวีทิ้งไว้ขณะนอน หลับ เพราะจะสิ้นเปลืองไฟฟ้า

26 ปิดทีวีทุกครั้งให้ปิดที่เครื่อง เพราะการปิดที่รีโหมดทีวี ยังมีการใช้ พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา

27 วางตู้เย็นห่างจากผนังอย่าง น้อย 15 ซ. ม. เพราะตู้เย็นจะไม่ทำงาน หนักเนื่องจาก มีการระบายความร้อนได้

28 ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิด นานเกินไป เพราะตู้เย็นจะทำงาน หนัก สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

29 ไม่นำของร้อนๆนำมาแช่ใน ตู้เย็น เพราะตู้เย็นจะทำงาน หนักสิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้า

30 วันที่อากาศไม่ร้อนเปิดพัด ลมแทนแอร์ เครื่องปรับอากาศใช้ พลังงานไฟฟ้ามากกว่า พัดลมหลายเท่าตัว

31 ตากผ้าใช้แดดแทนการ อบแห้ง เพราะจะช่วยลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า

32 รีดผ้าครั้งละหลายๆตัวแทน การรีดทีละชุด เพราะการรีดทีละชุดและ รีดบ่อยๆสิ้นเปลืองไฟฟ้า

33 ปิดก๊อกน้ำให้สนิทใช้แก้ว ขณะแปรงฟัน เพราะการเปิดน้ำขณะ แปรงฟัน จะสิ้นเปลืองน้ำ

34 กดชักโครกเท่าที่จำเป็น เพราะการกดชักโครก หลายครั้งจะสิ้น เปลืองน้ำ

35 ช่วงกันปลูกและดูแลต้นไม้ที่ บ้าน เพราะจะทำให้ร่มเย็นลด ความร้อน ลดมลพิษประหยัดไฟฟ้า

36 ตักอาหารแต่พออิ่มอย่ากิน เหลือทิ้ง เพราะทำให้สูญเสีย ทรัพยากร พลังงาน

37 เพียงเท่านี้เราก็จะได้โลก สวยๆน่าอยู่คืนมา


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้เรื่อง หยุดโลกร้อนด้วยความ พอเพียง สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ 2.2 ตัวชี้วัดที่ป 6/4 อภิปรายแนวทางการ ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google