งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ลดโลก ร้อน จุดให้ความรู้ ตามหลัก GREEN & CLEAN จุดให้ความรู้ ตามหลัก GREEN & CLEAN สถานีที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสถานที่ทำงานน่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ลดโลก ร้อน จุดให้ความรู้ ตามหลัก GREEN & CLEAN จุดให้ความรู้ ตามหลัก GREEN & CLEAN สถานีที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสถานที่ทำงานน่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ลดโลก ร้อน จุดให้ความรู้ ตามหลัก GREEN & CLEAN จุดให้ความรู้ ตามหลัก GREEN & CLEAN สถานีที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสถานที่ทำงานน่า อยู่ น่าทำงาน

2 สถานีที่ 3 ลดการใช้พลังงาน จักรยานลดโลกร้อน สถานีที่ 4 ส้วมตามมาตรฐาน HAS ปรับปรุงส้วมตาม มาตรฐาน HAS

3 สถานีที่ 5 ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ สถานีที่ 6 คอกปุ๋ยหมัก สาธิตการทำปุ๋ยหมัก

4 สถานีที่ 7 คอนโดไส้เดือน การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อ ย่อยขยะอินทรีย์ สถานีที่ 8 การจัดการขยะ การคัดแยกขยะด้วย หลัก 3R

5 สถานีที่ 9 น้ำหมักชีวภาพ การจัดทำน้ำหมักชีวภาพ สารพัดประโยชน์ สถานีที่ 10 แก๊สชีวภาพ ผลิตแก๊สจากมวล ชีวภาพไว้ใช้เอง

6 แล้วแต่อาจารย์หมอบ้านดงจะพิจารณา ตกแต่งให้สวยงาม ครับ เนื้อหาตามแผ่นพับที่แนบมาพร้อมนี้ เพิ่มเติม เสริมแต่งได้ รูปตามไฟล์ที่แนบมา ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานีที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ลดโลก ร้อน จุดให้ความรู้ ตามหลัก GREEN & CLEAN จุดให้ความรู้ ตามหลัก GREEN & CLEAN สถานีที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสถานที่ทำงานน่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google