งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน
สถานีที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน จุดให้ความรู้ ตามหลัก GREEN & CLEAN สถานีที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

2 ปรับปรุงส้วมตามมาตรฐาน HAS
สถานีที่ 3 ลดการใช้พลังงาน จักรยานลดโลกร้อน สถานีที่ 4 ส้วมตามมาตรฐาน HAS ปรับปรุงส้วมตามมาตรฐาน HAS

3 ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
สถานีที่ 5 ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ สถานีที่ 6 คอกปุ๋ยหมัก สาธิตการทำปุ๋ยหมัก

4 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยขยะอินทรีย์ การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R
สถานีที่ 7 คอนโดไส้เดือน การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยขยะอินทรีย์ สถานีที่ 8 การจัดการขยะ การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R

5 การจัดทำน้ำหมักชีวภาพสารพัดประโยชน์ ผลิตแก๊สจากมวลชีวภาพไว้ใช้เอง
สถานีที่ 9 น้ำหมักชีวภาพ การจัดทำน้ำหมักชีวภาพสารพัดประโยชน์ สถานีที่ 10 แก๊สชีวภาพ ผลิตแก๊สจากมวลชีวภาพไว้ใช้เอง

6 แล้วแต่อาจารย์หมอบ้านดงจะพิจารณาตกแต่งให้สวยงาม ครับ เนื้อหาตามแผ่นพับที่แนบมาพร้อมนี้ เพิ่มเติมเสริมแต่งได้ รูปตามไฟล์ที่แนบมา ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google