งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Packages in Business (Unit 5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Packages in Business (Unit 5)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231110 Software Packages in Business (Unit 5)
อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา Microsoft Excel Unit 2

2 การจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบู๊ค
การตั้งชื่อเวิร์กชีตให้สื่อความหมาย การสลับหน้าเวิร์กชีต การเพิ่มเวิร์กชีตใหม่ การลบเวิร์กชีต การสลับตำแหน่งเวิร์กชีต การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต การล็อคบางส่วนของเวิร์กชีตไม่ให้ขยับ การแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบู๊คพร้อม ๆ กัน Microsoft Excel Unit 2

3 การตั้งชื่อเวิร์กชีตให้สื่อความหมาย
ดับเบิ้ลคลิกเมาส์ 1 คลิกเมาส์ขวา 1 Microsoft Excel Unit 2

4 การสลับหน้าเวิร์กชีต
แถบเวิร์กชีต เลื่อนไปเวิร์กชีตแรกสุด เลื่อนไปทางซ้ายทีละเวิร์กชีต เลื่อนไปเวิร์กชีตสุดท้าย เลื่อนไปทางขวาทีละเวิร์กชีต Microsoft Excel Unit 2

5 การเพิ่มเวิร์กชีตใหม่
2 3 1 4 1 Microsoft Excel Unit 2

6 การลบเวิร์กชีต 2 1 2 1 Microsoft Excel Unit 2

7 การสลับตำแหน่งเวิร์กชีต
2 1 3 4 Microsoft Excel Unit 2

8 การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต (แถว)
1 2 3 4 Microsoft Excel Unit 2

9 การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต (คอลัมน์)
1 2 4 3 Microsoft Excel Unit 2

10 การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต ออกเป็น 4 ส่วน
1 2 3 4 Microsoft Excel Unit 2

11 การยกเลิกการแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต
Double Click 1 Microsoft Excel Unit 2

12 การล็อคบางส่วนของเวิร์กชีตไม่ให้ขยับ
2 1 6 4 3 Microsoft Excel Unit 2 5

13 การแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบู๊คพร้อม ๆ กัน
1 2 3 Microsoft Excel Unit 2 4

14 การจัดแต่งเวิร์กชีต การผสานเซล ตกแต่งข้อมูลในเซล การใช้ตัวคัดวางรูปแบบ
กำหนดรูปแบบและลักษณะตัวอักษร จัดตำแหน่งข้อมูล จัดมุมเอียงข้อมูล ใส่กรอบให้เซล ระบายสีพื้นและใส่ลวดลาย ตกแต่งเซลอย่างมีเงื่อนไข การใช้ตัวคัดวางรูปแบบ จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข Microsoft Excel Unit 2

15 การผสานเซล 1 4 2 3 Microsoft Excel Unit 2

16 กำหนดรูปแบบและลักษณะตัวอักษร
3 1 2 4 Microsoft Excel Unit 2

17 จัดตำแหน่งข้อมูล 3 1 2 5 4 6 Microsoft Excel Unit 2

18 จัดมุมเอียงข้อมูล 1 3 2 4 5 Microsoft Excel Unit 2

19 ใส่กรอบให้เซล 1 3 2 6 5 4 7 Microsoft Excel Unit 2

20 ระบายสีพื้นและใส่ลวดลาย
4 1 2 3 5 6 Microsoft Excel Unit 2

21 ตกแต่งเซลอย่างมีเงื่อนไข (1/2)
3 4 5 6 7 8 Microsoft Excel Unit 2

22 ตกแต่งเซลอย่างมีเงื่อนไข (2/2)
1 2 3 4 5 Microsoft Excel Unit 2

23 การใช้ตัวคัดวางรูปแบบ
2 1 3 Microsoft Excel Unit 2

24 จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข (1/2)
หมวดรูปแบบ ลักษณะการแสดงผล ทั่วไป (General) รูปแบบจะขึ้นกับข้อมูลในเซล ถ้าเป็นตัวเลขชิดขวา อักษรชิดซ้าย ตัวเลข (Number) รูปแบบสำหรับตัวเลขทั่ว ๆ ไป สกุลเงิน (Currency) รูปแบบสำหรับจำนวนเงิน สัญลักษณ์หน่วยเงิน และตัวเลขติดลบ บัญชี (Accounting) คล้าย Currency แต่สัญลักษณ์หน่วยเงินจะอยู่ชิดซ้าย และตัวเลขชิดขวาเสมอ วันที่ (Date) แสดงวันที่ ทั้งแบบไทย และต่างประเทศ เวลา (Time) แสดงเวลา เปอร์เซ็นต์ (Percentage) ตัวเลขจะถูกคูณด้วย 100 เสมอ พร้อมแสดง เครื่องหมาย % เช่น 0.15 คือ 15% Microsoft Excel Unit 2

25 จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข (2/2)
หมวดรูปแบบ ลักษณะการแสดงผล เศษส่วน (Fraction) สามารถระบุตัวเลขเศษส่วนเช่น 6.5 สามารถเขียนเป็น 6 1/2 เชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific) แสดงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ เช่น 153 สามารถเขียนเป็น 1.53E+02 (1.53 คูณ 10 ยกกำลัง 2) ข้อความ (Text) ถ้าแสดงข้อมูลตัวเลขจะชิดซ้าย ละตัดเครื่องหมายจุลภาค (,) ออก พิเศษ (Special) แสดงข้อมูลพิเศษ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น โดยจะมีการใส่เครื่องหมาย “-” คั่น กำหนดเอง (Custom) สามารถกำหนดรูปแบบตัวเลขได้ตามต้องการ Microsoft Excel Unit 2


ดาวน์โหลด ppt Software Packages in Business (Unit 5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google