งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Excel Unit 2 1 231110 Software Packages in Business (Unit 5) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Excel Unit 2 1 231110 Software Packages in Business (Unit 5) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Excel Unit 2 1 231110 Software Packages in Business (Unit 5) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 Microsoft Excel Unit 22 การจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบู๊ค การตั้งชื่อเวิร์กชีตให้สื่อความหมาย การตั้งชื่อเวิร์กชีตให้สื่อความหมาย การสลับหน้าเวิร์กชีต การสลับหน้าเวิร์กชีต การเพิ่มเวิร์กชีตใหม่ การเพิ่มเวิร์กชีตใหม่ การลบเวิร์กชีต การลบเวิร์กชีต การสลับตำแหน่งเวิร์กชีต การสลับตำแหน่งเวิร์กชีต การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต การล็อคบางส่วนของเวิร์กชีตไม่ให้ขยับ การล็อคบางส่วนของเวิร์กชีตไม่ให้ขยับ การแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบู๊คพร้อม ๆ กัน การแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบู๊คพร้อม ๆ กัน

3 Microsoft Excel Unit 23 การตั้งชื่อเวิร์กชีตให้สื่อ ความหมาย คลิกเมาส์ขวา 1 1 ดับเบิ้ลคลิกเมาส์

4 Microsoft Excel Unit 24 การสลับหน้าเวิร์กชีต แถบเวิร์กชีต เลื่อนไปทางขวาทีละเวิร์กชีต เลื่อนไปทางซ้ายทีละเวิร์กชีต เลื่อนไปเวิร์กชีตสุดท้าย เลื่อนไปเวิร์กชีตแรกสุด

5 5 การเพิ่มเวิร์กชีตใหม่ 1 2 3 4 1

6 6 การลบเวิร์กชีต 1 2 2 1

7 7 การสลับตำแหน่งเวิร์กชีต 1 2 3 4

8 8 การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต ( แถว ) 1 2 3 4

9 Microsoft Excel Unit 29 การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต ( คอลัมน์ ) 1 2 3 4

10 Microsoft Excel Unit 210 การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต ออกเป็น 4 ส่วน 1 2 3 4

11 Microsoft Excel Unit 211 การยกเลิกการแบ่งวินโดว์ของ เวิร์กชีต Double Click 1

12 Microsoft Excel Unit 212 การล็อคบางส่วนของเวิร์กชีต ไม่ให้ขยับ 1 2 3 5 4 6

13 Microsoft Excel Unit 213 การแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบู๊ค พร้อม ๆ กัน 1 2 3 4

14 Microsoft Excel Unit 214 การจัดแต่งเวิร์กชีต การผสานเซล การผสานเซล ตกแต่งข้อมูลในเซล ตกแต่งข้อมูลในเซล กำหนดรูปแบบและลักษณะตัวอักษร กำหนดรูปแบบและลักษณะตัวอักษร จัดตำแหน่งข้อมูล จัดตำแหน่งข้อมูล จัดมุมเอียงข้อมูล จัดมุมเอียงข้อมูล ใส่กรอบให้เซล ใส่กรอบให้เซล ระบายสีพื้นและใส่ลวดลาย ระบายสีพื้นและใส่ลวดลาย ตกแต่งเซลอย่างมีเงื่อนไข ตกแต่งเซลอย่างมีเงื่อนไข การใช้ตัวคัดวางรูปแบบ การใช้ตัวคัดวางรูปแบบ จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข

15 Microsoft Excel Unit 215 การผสานเซล 1 2 3 4

16 Microsoft Excel Unit 216 กำหนดรูปแบบและลักษณะ ตัวอักษร 1 2 4 3

17 Microsoft Excel Unit 217 จัดตำแหน่งข้อมูล 1 2 3 4 5 6

18 Microsoft Excel Unit 218 จัดมุมเอียงข้อมูล 1 2 3 4 5

19 Microsoft Excel Unit 219 ใส่กรอบให้เซล 1 2 3 4 5 6 7

20 Microsoft Excel Unit 220 ระบายสีพื้นและใส่ลวดลาย 1 2 3 5 6 4

21 Microsoft Excel Unit 221 ตกแต่งเซลอย่างมีเงื่อนไข (1/2) 12 345 6 7 8

22 Microsoft Excel Unit 222 ตกแต่งเซลอย่างมีเงื่อนไข (2/2) 5 4 23 1

23 Microsoft Excel Unit 223 การใช้ตัวคัดวางรูปแบบ 1 2 3

24 Microsoft Excel Unit 224 จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข (1/2) หมวดรูปแบบลักษณะการแสดงผล ทั่วไป (General) รูปแบบจะขึ้นกับข้อมูลในเซล ถ้าเป็นตัวเลขชิด ขวา อักษรชิดซ้าย ตัวเลข (Number) รูปแบบสำหรับตัวเลขทั่ว ๆ ไป สกุลเงิน (Currency) รูปแบบสำหรับจำนวนเงิน สัญลักษณ์หน่วยเงิน และตัวเลขติดลบ บัญชี (Accounting) คล้าย Currency แต่สัญลักษณ์หน่วยเงินจะอยู่ ชิดซ้าย และตัวเลขชิดขวาเสมอ วันที่ (Date) แสดงวันที่ ทั้งแบบไทย และต่างประเทศ เวลา (Time) แสดงเวลา เปอร์เซ็นต์ (Percentage) ตัวเลขจะถูกคูณด้วย 100 เสมอ พร้อมแสดง เครื่องหมาย % เช่น 0.15 คือ 15%

25 Microsoft Excel Unit 225 จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข (2/2) หมวดรูปแบบลักษณะการแสดงผล เศษส่วน (Fraction) สามารถระบุตัวเลขเศษส่วนเช่น 6.5 สามารถ เขียนเป็น 6 1/2 เชิง วิทยาศาสตร์ (Scientific) แสดงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ เช่น 153 สามารถเขียนเป็น 1.53E+02 (1.53 คูณ 10 ยก กำลัง 2) ข้อความ (Text) ถ้าแสดงข้อมูลตัวเลขจะชิดซ้าย ละตัด เครื่องหมายจุลภาค (,) ออก พิเศษ (Special) แสดงข้อมูลพิเศษ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น โดยจะมีการใส่ เครื่องหมาย “-” คั่น กำหนดเอง (Custom) สามารถกำหนดรูปแบบตัวเลขได้ตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Excel Unit 2 1 231110 Software Packages in Business (Unit 5) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google