งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดลักษณะ ของตัวอักษร. เป็นการคำสั่งเปลี่ยนสีตัวอักษร ฟอนต์ ของตัวอักษร และ ขนาดตัวอักษรโดย ใช้คำสั่ง และจากนั่นทำการกำหนด คุณสมบัติ ลักษณะพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดลักษณะ ของตัวอักษร. เป็นการคำสั่งเปลี่ยนสีตัวอักษร ฟอนต์ ของตัวอักษร และ ขนาดตัวอักษรโดย ใช้คำสั่ง และจากนั่นทำการกำหนด คุณสมบัติ ลักษณะพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดลักษณะ ของตัวอักษร

2 เป็นการคำสั่งเปลี่ยนสีตัวอักษร ฟอนต์ ของตัวอักษร และ ขนาดตัวอักษรโดย ใช้คำสั่ง และจากนั่นทำการกำหนด คุณสมบัติ ลักษณะพิเศษ ลงไปตรงป้ายระบุเปิดคำสั่ง ลงไปตรงป้ายระบุเปิดคำสั่ง

3 คำสั่งการกำหนดฟอนต์ของ ตัวอักษร เป็นรูปแบบคำสั่ง โดยเพิ่มคุณสมบัติ ลงระหว่าง เป็นรูปแบบคำสั่ง โดยเพิ่มคุณสมบัติ ลงระหว่าง คือ ………… คือ …………

4 รูปแบบการเขียน welcome GOD LIKE GOD LIKE

5 สีตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษร สามารถ ระบุบคำสั่งคุณสมบัติได้ ดังนี้ ตามด้วย ข้อความ ตามด้วย ข้อความ

6 welcome welcome GOD GOD

7 การกำหนดขนาดของตัวอักษร เพิ่มลักษณะพิเศษลง อยู่ใน ระหว่าง เขียนได้ดังนี้ GOD GOD

8 welcome

9 ขนาดอักษรมีอยู่ 7 ระดับค่ามาตรฐาน ของขนาดตัวอักษร จะอยู่ ที่ ระดับ 3 ส่วนระดับ 1 - 2 จะเป็นการลดขนาดลง ส่วนระดับ 4 - 7 นั้น จะเป็นการขยาย ขนาดอักษร

10 การใช้เครื่องหมายบวก และ เครื่องหมาย ลบ จะยังอยู่เป็นภายใต้คำสั่งของ อยู่ คราวนี้มาเปลี่ยน ให้เป็นเครื่องหมาย + และ – อยู่หน้า ตัวเลข เขียนได้โดย GOD เขียนได้โดย GOD GOD GOD

11 การเพิ่มอักษรโดยการ ใช้เครื่องหมาย + จะสูงสุดที่ +4 และ การใช้เครื่องหมาย - จะต่ำสุดที่ - 2

12 คำสั่งลดขนาดตัวอักษร 1 ระดับ โดยใช้คำสั่ง … โดยใช้คำสั่ง … welcome OK OK

13 คำสั่งเพิ่มขนาดตัวอักษร 1 ระดับ ….welcome OK OK


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดลักษณะ ของตัวอักษร. เป็นการคำสั่งเปลี่ยนสีตัวอักษร ฟอนต์ ของตัวอักษร และ ขนาดตัวอักษรโดย ใช้คำสั่ง และจากนั่นทำการกำหนด คุณสมบัติ ลักษณะพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google