งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝนหลวง โดย ด. ช. เติมยศ ธีร ประเทืองกุล ม.2/7 เสนอ อ. มุทิตา หวังคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝนหลวง โดย ด. ช. เติมยศ ธีร ประเทืองกุล ม.2/7 เสนอ อ. มุทิตา หวังคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝนหลวง โดย ด. ช. เติมยศ ธีร ประเทืองกุล ม.2/7 เสนอ อ. มุทิตา หวังคิด

2 ว่าฝนไม่ตกมา นานแล้ว ทำ ยังไงดี ไปขอโครงการ ฝนหลวงดีกว่า

3 เย้ !

4 เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร เมื่อปี พ. ศ. 2498 ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความ เดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้มีพระมหา กรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ " ฝน หลวง "(Artificial rain) ให้กับ ม. ร. ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ไป ดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลอง ปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ. ศ. 2512 ด้วย ความสำเร็จของ โครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปี พ. ศ. 2518 ใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงาน รองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกรการเกษตร ม. ร. ว. เทพฤทธิ์ เทวกุลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำ น้ำจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยใน ท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลม ประกอบกัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้น ปะทะความเย็น และมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพใน ปริมาณที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อมวลอากาศร้อนชื้นที่ ระดับผิวพื้นขึ้นสู่อากาศเบื้องบน อุณหภูมิของมวลอากาศ จะลดต่ำลงจนถึงความสูงที่ระดับหนึ่ง หากอุณหภูมิที่ลด ต่ำลงนั้นมากพอก็จะทำให้ไอน้ำในมวลอากาศอิ่มตัว จะ เกิดขบวนการกลั่นตัวเองของไอน้ำในมวลอากาศขึ้นบน แกนกลั่นตัว เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะนั้นสารเคมีที่ใช้จึง ประกอบด้วย " สูตรร้อน " ใช้เพื่อกระตุ้นเร่งเร้ากลไกการ หมุนเวียนของบรรยากาศ, " สูตรเย็น " ใช้เพื่อกระตุ้น กลไกการรวมตัวของละอองเมฆให้โตขึ้นเป็นเม็ดฝน และ สูตรที่ใช้เป็นแกนดูดซับความชื้น เพื่อใช้กระตุ้นกลไก ระบบการกลั่นตัวให้มีประสิทธิภาพสูง เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร เมื่อปี พ. ศ. 2498 ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความ เดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้มีพระมหา กรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ " ฝน หลวง "(Artificial rain) ให้กับ ม. ร. ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ไป ดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลอง ปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ. ศ. 2512 ด้วย ความสำเร็จของ โครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปี พ. ศ. 2518 ใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงาน รองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกรการเกษตร ม. ร. ว. เทพฤทธิ์ เทวกุลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำ น้ำจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยใน ท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลม ประกอบกัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้น ปะทะความเย็น และมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพใน ปริมาณที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อมวลอากาศร้อนชื้นที่ ระดับผิวพื้นขึ้นสู่อากาศเบื้องบน อุณหภูมิของมวลอากาศ จะลดต่ำลงจนถึงความสูงที่ระดับหนึ่ง หากอุณหภูมิที่ลด ต่ำลงนั้นมากพอก็จะทำให้ไอน้ำในมวลอากาศอิ่มตัว จะ เกิดขบวนการกลั่นตัวเองของไอน้ำในมวลอากาศขึ้นบน แกนกลั่นตัว เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะนั้นสารเคมีที่ใช้จึง ประกอบด้วย " สูตรร้อน " ใช้เพื่อกระตุ้นเร่งเร้ากลไกการ หมุนเวียนของบรรยากาศ, " สูตรเย็น " ใช้เพื่อกระตุ้น กลไกการรวมตัวของละอองเมฆให้โตขึ้นเป็นเม็ดฝน และ สูตรที่ใช้เป็นแกนดูดซับความชื้น เพื่อใช้กระตุ้นกลไก ระบบการกลั่นตัวให้มีประสิทธิภาพสูง

5 อ้าง อิง -http://www.thairath.co.th - http://atcloud.com/stories/38091

6 วิธีสร้างรูปด้วย Photoshop การทำรูปในหลวงในหน้า 4 1. ใช้เครื่องมือ Polygonal Lasso ทำกรอบ รอบส่วนของรูปที่ต้องการจนกลับมาจดกันที่ จุดเริ่มต้น 2. กดไอคอน select กด Inverse กดลบ 3. ใช้เครื่องมือ Blur Tool กดไปรอบๆรูปเพื่อให้ รูปดูเบลอเล็กน้อย 4.Save เสร็จ


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝนหลวง โดย ด. ช. เติมยศ ธีร ประเทืองกุล ม.2/7 เสนอ อ. มุทิตา หวังคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google