งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
Microsoft Word 2013 อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

2 Microsoft Word 2013 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย หนังสือเวียน รายงาน บันทึก

3 มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2013
มุมมองใหม่ในการอ่านเรียกว่า Read Mode รองรับการใช้งานจอสัมผัส เช่น การขยายหน้าจอโดยการใช้ 2 นิ้วแตะพร้อมกันแล้วกางออก สามารถใส่วิดีโอในเอกสารและแสดงผลผ่านหน้าจอได้ สามารถใช้งานได้หลายคนในไฟล์เดียวกัน สามารถเปิด และแก้ไขไฟล์ pdf ได้ แต่ต้องไม่ใช่ pdf ประเภทรูปภาพ

4 ส่วนประกอบของ Word 2013 เคอร์เซอร์ (Cursor) ไม้บรรทัด (Ruler)
ปุ่มสกรอล์ (Scroll) หน้า (Page Number) นับคำ (Word Count) ภาษา (Language) ปุ่มวิว (View) ย่อ-ชยาย (Zoom Slider) ตรวจสอบไวยกรณ์ (Grammar Check)

5 เนื้อหาภาคปฏิบัติ การเปิดไฟล์ใหม่ การใช้ autocorrect การเปลี่ยนมุมมอง
การสร้างเอกสารด้วย Template การย่อขยายการแสดงผล การใส่สัญลักษณ์พิเศษในเอกสาร การเลื่อนไปดูเอกสารหน้าต่างๆ การกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้กับเอกสาร การพิมพ์และแก้ไขข้อความ การเลือกข้อมูลด้วยเมาส์และจอสัมผัส การใช้แท็บ (Tab) เพื่อความเป็นระเบียบของเอกสาร การเลือกข้อความด้วยคีย์บอร์ด การเคลื่อนย้ายและการทำสำเนา การกำหนดขอบเอกสาร (Margin) การใส่ข้อความอย่างรวดเร็วด้วย Quick parts การสร้างตาราง (table)

6 เนื้อหาภาคปฏิบัติ การใส่กรอบ (border) ให้ข้อความ
การใช้คำสั่ง find และ replace การทำลายน้ำ (watermark) การจัดเอกสารเป็นคอลัมน์ การเปรียบเทียบเอกสาร การใส่ Header และ footer การป้องกันการแก้ไขเอกสาร การใส่หมายเลขหน้า (Page number) การป้องกันการแก้ไขข้อมูลชนกัน การกำหนดขนาดกระดาษ การใส่ข้อคิดเห็น (Comment) การพิมพ์ซองจดหมาย การใส่เชิงอรรถ (footnote และ endnote) การสั่งพิมพ์เอกสาร word การแนบไฟล์วิดีโอจาก youtube


ดาวน์โหลด ppt อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google