งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MICROSOFT WORD 2013 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MICROSOFT WORD 2013 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MICROSOFT WORD 2013 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

2 MICROSOFT WORD 2013  เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย หนังสือเวียน รายงาน บันทึก

3 มีอะไรใหม่ใน MICROSOFT WORD 2013  มุมมองใหม่ในการอ่านเรียกว่า READ MODE  รองรับการใช้งานจอสัมผัส เช่น การขยาย หน้าจอโดยการใช้ 2 นิ้วแตะพร้อมกันแล้ว กางออก  สามารถใส่วิดีโอในเอกสารและแสดงผลผ่าน หน้าจอได้  สามารถใช้งานได้หลายคนในไฟล์เดียวกัน  สามารถเปิด และแก้ไขไฟล์ PDF ได้ แต่ ต้องไม่ใช่ PDF ประเภทรูปภาพ

4 ส่วนประกอบของ WORD 2013 ไม้บรรทัด (Ruler) เคอร์เซอร์ (Cursor) ปุ่มสกรอล์ (Scroll) ย่อ - ชยาย (Zoom Slider) ปุ่มวิว (View) ภาษา (Language) ตรวจสอบไวยกรณ์ (Grammar Check) นับคำ (Word Count) หน้า (Page Number)

5 เนื้อหาภาคปฏิบัติ  การเปิดไฟล์ใหม่  การเปลี่ยนมุมมอง  การย่อขยายการแสดงผล  การเลื่อนไปดูเอกสาร หน้าต่างๆ  การพิมพ์และแก้ไข ข้อความ  การเลือกข้อมูลด้วยเมาส์ และจอสัมผัส  การเลือกข้อความด้วย คีย์บอร์ด  การเคลื่อนย้ายและการทำ สำเนา  การใส่ข้อความอย่าง รวดเร็วด้วย QUICK PARTS  การใช้ AUTOCORRECT  การสร้างเอกสารด้วย TEMPLATE  การใส่สัญลักษณ์พิเศษใน เอกสาร  การกำหนดรูปแบบ ตัวอักษรให้กับเอกสาร  การใช้แท็บ (TAB) เพื่อ ความเป็นระเบียบของ เอกสาร  การกำหนดขอบเอกสาร (MARGIN)  การสร้างตาราง (TABLE)

6 เนื้อหาภาคปฏิบัติ  การใส่กรอบ (BORDER) ให้ข้อความ  การจัดเอกสารเป็น คอลัมน์  การใส่ HEADER และ FOOTER  การใส่หมายเลขหน้า (PAGE NUMBER)  การใส่ข้อคิดเห็น (COMMENT)  การใส่เชิงอรรถ (FOOTNOTE และ ENDNOTE)  การใช้คำสั่ง FIND และ REPLACE  การทำลายน้ำ (WATERMARK)  การเปรียบเทียบเอกสาร  การป้องกันการแก้ไข เอกสาร  การป้องกันการแก้ไข ข้อมูลชนกัน  การกำหนดขนาด กระดาษ  การพิมพ์ซองจดหมาย  การสั่งพิมพ์เอกสาร WORD  การแนบไฟล์วิดีโอจาก YOUTUBE


ดาวน์โหลด ppt MICROSOFT WORD 2013 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google