งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและ การอินเตอร์เฟซ TRANMISSION OF DIGITAL DATA AND INTERFACES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและ การอินเตอร์เฟซ TRANMISSION OF DIGITAL DATA AND INTERFACES."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและ การอินเตอร์เฟซ TRANMISSION OF DIGITAL DATA AND INTERFACES

2 วัตถุประสงค์ อธิบายหลักการส่งข้อมูลแบบขนานและ แบบอนุกรมได้ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอะ ซิงโครนัส ซิงโครนัส และไอโซโครนัสได้ บอกทิศทางการส่งผ่านข้อมูลได้ อธิบายการเชื่อมต่อความเร็วสูงระหว่าง Firewire และ USB อธิบายรายละเอียดของเทคโนโลยี DSL

3 การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ( DIGITAL DATA TRANSMISSION ) การเข้ารหัส ข้อมูลให้เป็นสัญญาณ ส่งสัญญาณผ่านสื่อกลาง เช่น สาย คลื่น ปลายทางถอดรหัสสัญญาณเป็นข้อมูลเดิม สัญญาณแต่ละชนิดคุณสมบัติต่างกัน

4 ข้อดีของการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล มีข้อผิดพลาดน้อยกว่า ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไบนารี ตรวจสอบแก้ไข ง่าย ทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดี การจัดการสัญญาณทำได้ง่าย มีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลสูง มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย

5 การส่งข้อมูลแบบขนาน ( PARALLEL TRANSMISSION ) ส่งทีละหลาย ๆ บิตพร้อมกัน แต่ละบิตจะถูกส่งไปยังแต่ละช่องทางขนาน กันไป

6 ข้อดีและข้อเสียการส่งข้อมูลแบบขนาน ( PARALLEL TRANSMISSION ) ข้อดี มีความรวดเร็ว เพราะส่งพร้อมกัน ข้อเสีย ต้นทุนสูง เพราะต้องมีหลายช่องทางถึง 8 ช่องทาง เหมาะสมกับระยะทางใกล้ ๆ ถ้าส่งไกลข้อมูลอาจมีความผิดพลาดเพราะมี การเหลื่อมล้ำกัน ไม่พร้อมกัน

7 การส่งข้อมูลแบบอนุกรม ( SERIAL TRANSMISSION ) ส่งด้วยช่องทางการสื่อสารเดียว ส่งทีละหนึ่งบิต ปลายทางทำการรวบรวมบิตเพื่อนำไปใช้ งาน ข้อดี ประหยัดสายสื่อสาร ส่งข้อมูลในระยะสั้นจนถึงระยะทางไกล ข้อเสีย ความล่าช้าในการส่งข้อมูล มีช่องทางเดียว

8

9 การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส ( ASYNCHRONOUS TRANSMISSION ) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านเวลาที่ฝั่งรับไม่ ทราบเวลาที่แน่นอน ไม่ต้องใช้สัญญาณรอบนาฬิกาเดียวกัน สภาวะนิ่งเฉย ไม่มีการส่งข้อมูลมีค่าเป็น 1 ถ้ากำลังส่งข้อมูลมีค่าเป็น 0 บิตเริ่มต้น (Start Bit) บิตจบ (Stop Bit)

10

11 ข้อดีของการส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส ( ASYNCHRONOUS TRANSMISSION ) ข้อดี ความคล่องตัวสูง ส่งข้อมูลโดยไม่ต้องรอจังหวะสัญญาณ นาฬิกา ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง กับอุปกรณ์ ความเร็วต่ำ ข้อเสีย ต้องมีบิตมากมายพ่วงไปกับข้อมูล ฝั่งรับต้องสูญเสียเวลาในการถอดบิต

12 การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส ( SYNCHRONOUS TRANSMISSION ) เป็นการส่งกลุ่มข้อมูลแบบต่อเนื่องกันไป การรวมกลุ่มข้อมูลให้มีขนาดใหญ่ เรียกว่า “ เฟรม ” มีจำนวนมากกว่า 1000 บิต ฝั่งรับมีหน้าที่นับจำนวนบิตแล้วแปลงเป็นจำนวน ไบต์เอง ไม่มีช่องว่าง ไม่มีบิตเริ่มต้น ไม่มีบิตจบ การควบคุมจังหวะจึงมีความสำคัญมาก ข้อดี มีความเร็วสูง เพราะส่งอย่างต่อเนื่อง เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูง เช่น ในระบบ เครือข่ายท้องถิ่น

13

14 ทิศทางการส่งข้อมูล ( TRANSMISSION MODE ) การสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) การสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half- Duplex) การสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full-Duplex)

15 การสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์ (S IMPLEX ) เป็นการสื่อสารทิศทางเดียว ฝ่ายหนึ่งส่งก็ส่งอย่างเดียว ฝ่ายหนึ่งมี หน้าที่รับอย่างเดียว คีย์บอร์ด จอภาพ การกระจายเสียง การแพร่ ภาพ การส่งข้อความเพจเจอร์

16 การสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (H ALF - D UPLEX ) เป็นได้ทั้งผู้ส่งแล้วผู้รับ แต่ไม่ใช่รับส่งข้อมูลในเวลาเดียวกัน แบบสองทิศทางสลับกัน สลับกันส่งและสลับกันรับ เช่น วิทยุสื่อสาร

17 การสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ (F ULL - D UPLEX ) แบบสองทิศทางในเวลาเดียวกัน สื่อสารพร้อมกันได้ เช่น โทรศัพท์

18 อินเตอร์เฟซ EIA-232 หรือ RS -232 EIA = Electronic Industries Association : EIA) ชื่อเดิม = RS-232 (Recommended standard) แบบ 25 เข็ม และ 25 ซ็อกเก็ต

19

20 อินเตอร์เฟซความเร็วสูง ( HIGH - SPEED INTERFACE PROTOCAL ) Firewire USB

21 FIREWIRE สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบอะซิงโครนัส และไอไซโครนัส ความเร็วมีอัตราคงที่ มีความเสถียร มาตรฐาน IEEE 1394 มีขนาด 4-pin และ 6-pin Firewire IEEE-1394a มีความเร็ว 400 Mbps Firewire IEEE-1394b มีความเร็ว 800 Mbps ความเร็วสูงสุด 3.2 Gbps สนับสนุน “Plug and Play” รวมถึง “Hot Plug”

22

23 F IREWIRE ภายใน สายสัญญาณพาวเวอร์จำนวน 2 เส้น กำลัง ไฟ 8-40 โวลต์ คู่ที่ 1 ส่งสัญญาณบวก ใช้ในการส่งข้อมูล คู้ที่ 2 ส่งสัญญาณลบ ใช้ส่งสัญญาณ นาฬิกาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ส่งขนานกันไป

24 USB ( UNIVERSAL SERIAL BUS ) เป็นอินเตอร์เฟซสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ มีความยืดหยุ่น สนับสนุนการทำงานแบบ Plug and Play Host End และ Device End มี Type A, Type B, Type Mini USB 1.1 ความเร็ว 12Mbps USB 2.0 ความเร็ว 480Mbps

25 องค์ประกอบภายในของสาย USB GND = สายกราวด์ VBUS = ส่งกำลังไฟฟ้าขนาด 5 โวลต์ไป ยังอุปกรณ์ D+ = สัญญาณบวก D- = สัญญาณลบ

26 โมเด็ม DSL ( DSL MODEM ) DSL (Digital Subscriber Line) การสื่อสาร ด้วยดิจิตอลความเร็วสูง ใช้ควบคู่กับโครงข่ายโทรศัพท์แบบเดิม ใช้เทคนิคการมอดูเลตในย่านความถี่สูง สามารถใช้งานได้ในขณะเดียวกัน

27 ADSL ( ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE ) คล้ายกับโมเด็ม 56 K มีความเร็วสูงกว่า Upstream และ Downstream มีความเร็วไม่เท่ากัน ใช้สายโทรศัพท์เดิม 1.5 – 6.1 Mbps

28 ADSL L ITE อนุญาตให้โมเด็ม ADSL Lite เสียบปลั๊ก กับพอร์ตโทรศัพท์โดยตรง เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ Splitter ความเร็ว 1.5 Mbps

29 HDSL ( HIGH - BIT - RATE DIGITAL SUBSCRIBER LINE ) ส่งข้อมูลผ่านสาย T-1 (1.544 Mbps) เข้ารหัสแบบ AMI (Alternate Mark Inversion) อ่อนไหวต่อการลดทอนสัญญาณ มี ข้อจำกัดทางระยะทาง ใช้สายคู่บิดเกลียว 2 คู่ ส่งข้อมูลแบบฟูลดูเพล็กซ์

30 VDSL ( VERY - HIGH - BIT - RATE DIGITAL SUBSCRIBER LINE ) ใช้สายโคแอกเชียล ไฟเบอร์ออปติก สายคู่บิดเกลียวในระยะสั้น ๆ ใช้การมอดูเลตแบบ DMT 25-55 Mbps ในระยะ 3000 – 10000 ฟุต ส่งข้อมูลความเร็วปกติ 3.2 Mbps

31


ดาวน์โหลด ppt การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและ การอินเตอร์เฟซ TRANMISSION OF DIGITAL DATA AND INTERFACES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google