งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
แบบทดสอบ ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

2 1. องค์ประกอบของการสื่อสารคือข้อใด
1. องค์ประกอบของการสื่อสารคือข้อใด ก. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ข. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สื่อและสาร ค. หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล ง. ถูกทุกข้อ

3 2. ข้อใดคือรูปแบบของการสื่อสารสองทาง
ก. สถานีวิทยุได้รายงานข่าวเกี่ยวกับไข้หวัดนก ข. สนทยาอ่านข่าวความเสียหายจากผู้ประสบภัยสึนามิ ค. อารีส่งเอสเอ็มเอสต่อกระทู้เรื่องไข้หวัดนก ง. ข่าวจากไอเอ็นเอ็นรายงานเรื่องพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาร์ล

4 3. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกปัจจุบันนิยมใช้พอร์ตแบบใด
ก. พอร์ตแบบขนาน ข. พอร์ตแบบอนุกรม ค. พอร์ตอนุกรมแบบอเนกประสงค์ ง. พอร์ตความเร็วสูง

5 4. ข้อใดไม่ใช่ตัวกลางในการสื่อสารแบบไร้สาย
ก. สัญญาณแบบใยแก้วนำแสง ข. คลื่นวิทยุ ค. คลื่นไมโครเวฟ ง. คลื่นแสง

6 5. ระบบเครือข่ายที่ใช้เฉพาะในองค์กรไม่เชื่อมต่อ ภายนอกองค์กร เรียกเครือข่ายนี้ว่า
ก. LAN ข. MAN ค. INTRANET ง. INTERNET

7 6. การใช้โทรศัพท์เป็นการสื่อสารแบบสองทาง
ใช่ ไม่ใช่

8 7. ให้นักเรียนจับคู่ชื่อกับอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
7. ให้นักเรียนจับคู่ชื่อกับอุปกรณ์ให้ถูกต้อง พอร์ตแบบอนุกรม พอร์ตแบบขนาน พอร์ตความเร็วสูง พอร์ต USB

9 7. ให้นักเรียนขีดเส้นโยงรูปแบบของการสื่อสารให้ถูกต้อง
7. ให้นักเรียนขีดเส้นโยงรูปแบบของการสื่อสารให้ถูกต้อง แบบทิศทางเดียว (Simplex) แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) แบบสองทิศทาง (Full Duplex)

10 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google