งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวพรรณาวดี ชาติ ทอง รหัส 50102010419 SC1HA B03.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวพรรณาวดี ชาติ ทอง รหัส 50102010419 SC1HA B03."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวพรรณาวดี ชาติ ทอง รหัส 50102010419 SC1HA B03

2 ซอฟต์แวร์ที่ น่าสนใจ

3 ความสามารถ ของ Illustrator โปรแกรม Illustrator คือ โปรแกรมวาดเขียน จุดเด่นหลักๆ ของโปรแกรมนี้คือ สามารถสร้าง ภาพลายเส้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังสามารถนำลายเส้นที่ วาดมาตกแต่ง ตัดโค้ง แก้ไข ตัด แปะ ได้อย่างง่ายดาย เหมาะ สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ สูง

4 ความแตกต่างของโปรแกรม Photoshop และ Illustrator บางคนสงสัยว่า ในเมื่อมีโปรแกรม Photoshop อยู่แล้ว ทำไมต้องใช้ โปรแกรม Illustrator ด้วย คำตอบคือ โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มี ความโดดเด่นด้านการตกแต่งแก้ไขรูปภาพ แต่ความสามารถด้านวาดเขียน สร้าง ลายเส้น ยังไม่ดี หากท่านต้องการสร้าง ลายเส้น โปรแกรม Illustrator จะ เหมาะสมกว่า

5 เหตุผลที่ สนใจ โปรแกรม Illustrator เป็น โปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ หลากหลาย เช่น สามารถ วาดรุปลายเส้นด้วยปากกา ดินสอ หรือพู่กันได้ สามารถ ทำงานเกี่ยวกับตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ โลโก้ การ สร้างกราฟ และงานมิติต่างๆ เป็นต้น

6 ประโยชน์ของโปรแกรม Illustrator สร้างภาพลายเส้น ปรับแต่ง แก้ไข ลายเส้นที่วาด สร้างงานสัญลักษณ์ ( โลโก้ ) ต่างๆ งานเกี่ยวกับตัวอักษร งานทำภาพประกอบหนังสือ (Clip art) สร้างลายเส้นสำหรับใช้ในงานโปรแกรมสามมิติ ปรับแต่งภาพ สี แสงเงา สร้างกราฟ

7 ประเภทของ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

8 เปิดโปรแกรม Start > All Programs > Adobe Illustrator

9 หน้าตาของ โปรแกรม 2 3 1 4 5 6

10 องค์ประกอ บ คำอธิบาย 1. แถบเมนูใช้สำหรับเรียกใช้คำสั่งต่างๆ ของ โปรแกรม 2. กล่อง เครื่องมือ เรียกใช้เครื่องมือสร้างภาพ และ แก้ไขภาพ 3. พาเลทหน้าต่างย่อยๆ ใช้กำหนดค่าการใช้ งานต่างๆ 4. หน้าต่าง ทำงาน ใช้สำหรับวาดภาพ และสร้างงาน 5. เส้นขอบ แสดงผลงาน เป็นเส้นขอบใช้สำหรับแสดง ขอบเขตของการแสดงผลออกทาง เครื่องพิมพ์ 6. แถบ แสดงสถานะ เป็นแถบใช้สำหรับแสดงขนาดการ ย่อขยายของการแสดงผลหน้าจอ และแสดงชื่อของเครื่องมือที่ เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน

11 ดาวน์โหลด โปรแกรม http://www.ndesign-studio.com/resources/tutorials/

12 ตัวอย่างงานที่วาด ด้วยพู่กัน

13 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวพรรณาวดี ชาติ ทอง รหัส 50102010419 SC1HA B03.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google