งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB 1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word. หน้าต่างงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB 1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word. หน้าต่างงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB 1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

2 หน้าต่างงาน

3 หน้าต่างงาน 1. แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) แถบแสดงรายละเอียดและสถานการณ์การ ทำงาน 2. แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) ลักษณะเป็นเส้นกระพริบสีดำ ๆ 3. แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard) แสดงเมนูคำสั่งต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 4. กล่องควบคุมเมนู (Control Menu Box) บอกชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสารที่เปิดใช้งาน 5. แถบสถานะ (Status Bar) เลื่อนมุมของจอภาพ 6. แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting) แถบเครื่องมือสำหรับจัดการกับข้อความ ตัวอักษร 7. เคอร์เซอร์ (Cursor) กล่องควบคุมการทำงานของหน้าต่างงาน 8. แถบเลื่อน (Scroll bar) แถบเครื่องมือพื้นฐานสำหรับจัดการกับเรื่อง ทั่วไป

4 แถบเครื่องมือ

5 แถบเครื่องมือ

6 แถบเครื่องมือ

7 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003 การพิมพ์เอกสารทั่วไป

8 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003 การสร้าง ตาราง

9 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003 การพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์

10 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003 การทำนามบัตร 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2. ใช้ Textbox หรือกล่องข้อความ ในการสร้าง นามบัตรครั้งนี้ ให้คลิ้กที่เมนู Insert เลือก Text box เลือกแบบ Horizontal ซึ่งจะเป็นกล่องข้อความแบบ แนวนอน 3. เปิดหน้าต่าง Format Text Box ขึ้นมาให้เราเลือก ไปที่หน้าการปรับ Size ให้ใส่ขนาด Height เป็น 2 นิ้ว และ Width เป็น 3.5 นิ้ว 4. พิมพ์ข้อความเข้าไปด้านใน หรือว่าจะแทรกรูป ภาพ ก็ได้ วิธีการก็เหมือนกับการพิมพ์ข้อความปกติใน หน้าเอกสาร

11 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003 การทำแผ่นพับ 3 ส่วน 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2. กำหนดเอกสารเป็นแนวนอน ขอบกระดาษ 0.5 นิ้ว ทั้งหมด 3. แทรกรูปแบบคอลัมน์เป็น 3 ส่วน โดยองค์ประกอบ ของแผ่นพับตามลำดับคือ 1. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ( หน้าที่ 1) 2. ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ส่วนปก ( หน้าที่ 2) 4. พิมพ์ข้อความเข้าไปด้านใน หรือว่าจะแทรกรูป ภาพ ก็ได้ วิธีการก็เหมือนกับการพิมพ์ข้อความปกติในหน้า เอกสาร

12 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003 การทำจดหมายเวียน Mail Merge ( จดหมายเวียน ) จดหมายเวียน ก็คือการทำจดหมายหลาย ๆ ฉบับโดยมี เนื้อความเหมือนกัน แต่มีชื่อและที่อยู่ของผู้รับที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น ซึ่งแทนที่จะต้องพิมพ์จดหมายแต่ละฉบับสำหรับผู้รับแต่ละราย ก็ เพียงแต่สร้างไฟล์ที่เก็บชื่อและที่อยู่ไว้ก่อน

13 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003 การสร้างไดอะแกรม / กราฟ


ดาวน์โหลด ppt LAB 1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word. หน้าต่างงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google