งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำนานชาวเลือด ฟ้า - ขาว นำเสนอโดย นางสาวสุรตา น้ำใจดี ม. ๖ / ๑ เลขที่ ๒๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำนานชาวเลือด ฟ้า - ขาว นำเสนอโดย นางสาวสุรตา น้ำใจดี ม. ๖ / ๑ เลขที่ ๒๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตำนานชาวเลือด ฟ้า - ขาว

3 นำเสนอโดย นางสาวสุรตา น้ำใจดี ม. ๖ / ๑ เลขที่ ๒๗

4 อันฟ้า - ขาวเป็นสี เลือดของเรา สุขหรือทุกข์ไม่ทำเนา อยู่ได้ ยามเรียนมานะเราไม่ หวั่น ยามกีฬาเราฝึกไว้ ไม่ให้อายใคร ลูกฟ้า - ขาวเราต้อง สามัคคี ร่วมแรงกายใจพลีชั่ว ชีวัน รักเกียรติวินัยดีทุกเมื่อ ซื่อสัตย์ฟ้า - ขาวนั้นมั่น ไว้จนตาย

5

6 ตราประจำโรงเรียนเป็นคบเพลิง เปล่งแสงประทีปให้ความสว่างมีรัศมีกระจาย ออกโดยรอบ ปลายรัศมีมีลักษณะ แหลมคมมีความหมายโดยนัยคือมีความรู้ มี แสงสว่างนำทางชีวิตที่ค่อยขจัดปัญหาและ อุปสรรคให้ชีวิตดำเนินไปเพื่อการเป็นคนที่ดี ของสังคม ด้านล่างคบเพลิงเป็นอักษรย่อ บ. ร. ว. สีฟ้ารวมกันเป็นวงกลมมีความหมาย โดยนัยคือนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามี ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน ถัดมาลงมาเป็นป้ายประกาศโดยมี ชื่อโรงเรียนอยู่ภายในป้ายประกาศมี ความหมายโดยนัยคือโรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีชื่อเสียงที่ดีมีเกียรติ

7 การศึก ษาเพื่อ ชีวิต และ สังคม

8 มานะ ซื่อสัต ย์ สามัค คี มีวินัย

9 ฟ้า ขา ว สีฟ้า หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าในอนาคต ความมีเกียรติ สีขาว หมายถึง ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และหมายถึง ผู้มีศีลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จัก ช่วยเหลือสังคม

10 “ ต้นเฟื่องฟ้า ”

11 คณะผู้บริหาร

12 นายวิชัย ยุชัง กูล ผู้อำนวยการ โรงเรียน

13 คณะผู้บริหาร นางรุ่งนภา ธีฆะ พร รองฯฝ่าย วิชาการ

14 คณะผู้บริหาร นายเศวต ชัย มณีเศวต รองฯฝ่าย งบประมาณ

15 คณะผู้บริหาร นางวชิรา ภรณ์ รัตนะวงษ์ ไชย รองฯฝ่ายบุคคล

16 คณะผู้บริหาร นายมนต์ อิศวร รัตนะวงษ์ ไชย รองฯฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

17 บรรยากาศในโรงเรียน

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt ตำนานชาวเลือด ฟ้า - ขาว นำเสนอโดย นางสาวสุรตา น้ำใจดี ม. ๖ / ๑ เลขที่ ๒๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google