งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคุ้มครองผู้บริโภค โดยประการอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคุ้มครองผู้บริโภค โดยประการอื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคุ้มครองผู้บริโภค โดยประการอื่น

2 สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สั่งห้ามขาย
“ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ”หรือ “ตัวดูดน้ำ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรงหรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์”หรือ “ลูกโป่งพลาสติก”หรือ “blowing balloon” เครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำ ในกระบอกสูบโดยตรง

3 สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สั่งห้ามขาย
“ลวดดัดฟันแฟชั่น” “สารที่ใช้ในวิธีการไบโอเทคนิค” เครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำ หรือท่อส่งน้ำ เครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ อินเดียน่า ล็อก (Indiana log) ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ

4 “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ”หรือ “ตัวดูดน้ำ”

5 เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้า เข้าไปในน้ำโดยตรงหรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย

6 “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์”หรือ “ลูกโป่งพลาสติก” หรือ “blowing balloon”

7 ปืนฉีดน้ำที่ใช้แรงดันในกระบอกสูบ

8 สินค้าสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น

9 สารที่ใช้ในวิธีการไบโอเทคนิค
ก่อนทำศัลยกรรม

10 หลังทำศัลยกรรม

11 เครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำ

12 ชื่อ อินเดียน่า ล็อก (Indiana log)
เครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ อินเดียน่า ล็อก (Indiana log)

13 ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่ว
เป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อเป็นการชั่วคราว

14 บทกำหนดโทษ ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
ตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาเพื่อขายในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท


ดาวน์โหลด ppt การคุ้มครองผู้บริโภค โดยประการอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google