งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยประการ อื่น. สินค้าอันตรายที่ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สั่งห้ามขาย “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยประการ อื่น. สินค้าอันตรายที่ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สั่งห้ามขาย “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยประการ อื่น

2 สินค้าอันตรายที่ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สั่งห้ามขาย “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่าน กระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรงหรือเครื่อง ต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย “ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ” หรือ “ ลูกโป่ง พลาสติก ” หรือ “blowing balloon” เครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำ ในกระบอกสูบโดยตรง

3 สินค้าอันตรายที่ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สั่งห้ามขาย “ ลวดดัดฟัน แฟชั่น ” “ สารที่ใช้ในวิธีการไบ โอเทคนิค ” เครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสาน รอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำ หรือท่อส่งน้ำ เครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ อินเดียน่า ล็อก (Indiana log) ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่ว เป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ

4 “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ”

5 เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดย ผ่านกระแสไฟฟ้า เข้าไปในน้ำโดยตรงหรือเครื่องต้มน้ำ ไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย

6 “ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ” หรือ “ ลูกโป่งพลาสติก ” หรือ “blowing balloon”

7 ปืนฉีดน้ำที่ใช้แรงดัน ในกระบอกสูบ

8 สินค้าสินค้าลวดดัด ฟันแฟชั่น

9 สารที่ใช้ใน วิธีการไบโอเทคนิค ก่อน ทำศัลยกร รม

10 หลัง ทำศัลยกรรม

11 เครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัว ประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บ ถังน้ำหรือท่อส่งน้ำ

12 เครื่องเล่น ล่องแก่ง ชื่อ อินเดีย น่า ล็อก (Indian a log)

13 ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุ อาหารที่ใช้ตะกั่ว เป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ เป็นการชั่วคราว

14 ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าซึ่งอาจเป็น อันตรายแก่ผู้บริโภค ตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือ เป็นผู้สั่งหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาเพื่อขาย ในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่ เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ บทกำหนดโทษ


ดาวน์โหลด ppt การคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยประการ อื่น. สินค้าอันตรายที่ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สั่งห้ามขาย “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google