งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียน เว็บไซต์ ง 30205 การเขียนเว็บไซต์ เบื้องต้น ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียน เว็บไซต์ ง 30205 การเขียนเว็บไซต์ เบื้องต้น ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียน เว็บไซต์ ง 30205 การเขียนเว็บไซต์ เบื้องต้น ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม

2 Internet  เริ่มจาก ARPANET USA  Inter + Network  เชื่อมต่อเครือข่าย หลายๆรูปแบบเข้า ด้วยกันโดยผู้ใช้ไม่ต้อง สนใจ

3 Internet

4 คำศัพท์  Web site ที่ตั้งเว็บ  Web page หน้าเอกสาร  Homepage เอกสาร หน้าแรก  Server เครื่อง ให้บริการ  Web Server เครื่อง ให้บริการเว็บ  Client เครื่องขอใช้ บริการ  URL ชื่อเว็บไซต์

5 ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต (IP Address )  IP : Internet Protocol Address  ใช้ในการติดต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์บน อินเตอร์เน็ต  มี 2 แบบคือภายในและ ภายนอก

6 IP Address  แบ่งตัวเลขเป็น 4 ชุด แต่ละชุดมีค่า 0- 255  ของโรงเรียนคือ  ภายนอก 203.172.167.82  ภายใน 192.168.1.1

7 Web Browser  โปรแกรมค้นหาและ แสดงข้อมูลบน อินเตอร์เน็ต  Internet Explorer, Nescape Navigator, Konquer ปลาวาฬ etc.

8 Internet Explorer  ติดมากับ windows  ใช้งานง่าย

9

10 ส่วนประกอบ Title bar Menu bar Tool bar Address bar

11 วิธีการใช้ IE  พิมพ์ URL ในช่อง address bar  กด enter หรือกดปุ่ม go

12 ภาษา HTML  Hyper Text Markup Language  ภาษาที่ใช้ในการตกแต่ง โดยใช้ข้อความ  เป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้ใน การแสดงผลบน อินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน

13 ตระกูลภาษา markup  html : Hyper Text ML  xml : extensible ML  wml : wireless ML  SGML  VRML

14 ลักษณะการทำงาน ข้อ มูล

15 ชนิดของ tag  Tag เดี่ยว : สามารถใช้งาน ได้เพียงอันเดียว เช่น ขีดเส้นใต้ ตีเส้น แสดงภาพ  Tag คู่ : ต้องใช้ 2 tag มี tag เปิดและ tag ปิด เช่น ข้อมูล  Tag คู่ : ต้องใช้ 2 tag มี tag เปิดและ tag ปิด เช่น ข้อมูล

16 ลักษณะของภาษา HTML  อักษรตัวเล็กกับตัวใหญ่ เหมือนกัน เหมือนกับ  อักษรตัวเล็กกับตัวใหญ่ เหมือนกัน เหมือนกับ  สามารถเว้นบันทัดหรือ ช่องว่างได้ยกเว้น tag  มีนามสกุล.html หรือ.htm

17 องค์ประกอบของ HTML ข้อความที่แสดงบน title bar โปรแกรมสคิปต์ ต่างๆ ข้อมูลต่างที่ต้องการแสดง ส่วน หัว ส่วน ตัว

18 ผลที่ได้

19 โปรแกรมที่ใช้สร้างและแสดงผล ภาษา HTML  โปรแกรมที่ใช้สร้างคือ โปรแกรม editor ทั่วไป เช่น notepad, word, powerdev  โปรแกรมที่ใช้แสดงคือ โปรแกรม web browser เช่น IE, Nescape

20 ขั้นตอนการสร้าง HTML  เปิดโปรแกรม editor (notepad)  พิมพ์คำสั่ง HTML ลงไป  save เป็นนามสกุล.html และเลือก All file บันทึกใน public_html

21 เริ่มต้นสร้าง HTML  เปิดโปรแกรม notepad  start ->program - >accessory -> notepad  พิมพ์ภาษา HTML ตามใบ งานที่ 1 ดังนี้

22 ใบงานที่ 1 สร้าง web page 1. เปิดโปรแกรม notepad

23 2. พิมพ์ภาษา html เหล่านี้ลงไปใน โปรแกรม notepad

24 3. ไปที่เมนู file เลือก Save As

25 4. ตั้งชื่อว่า first.html

26 5. เลือก All Files (*.*)

27 6. เข้าไป save ที่ public_html ใน locker

28 7. กดบันทึก

29 การแก้ไขโฮมเพจ  เปิดไฟล์เก่าขึ้นมา  แก้ไขคำสั่ง  save ทับที่เดิม  ใช้ IE เปิดดูใหม่แล้วกด refresh หรือปุ่ม F5

30 ลองทำดู  ลองเปิดไฟล์ first.html ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนข้อความ “HTML ง่ายนิดเดียว ” เป็นชื่อและนามสกุลของ ท่าน ทำการบันทึกโดย เลือก save แล้วใช้ โปรแกรม IE เปิดดูแบบ refresh อีกครั้ง ข้อความเปลี่ยนเป็น ชื่อหรือไม่ เปลี่ย น ไม่

31 คำสั่ง (Tag) ใน HTML  มีจำนวนมากและในแต่ละ tag ก็มีคุณสมบัติย่อยอีก หลายอย่าง ต้องอาศัยคู่มือ  หลักสำคัญคืออยากให้ ข้อมูลเป็นอย่างไรก็ใช้ tag นั้น tag สามารถครอบกัน ได้ โดยจะเป็นการรวม คุณสมบัติของ tag ที่ครอบ อยู่ทั้งหมด

32 กลุ่ม tag ที่สำคัญ  จัดรูปแบบพื้นหลัง  จัดรูปแบบข้อความ  แสดงภาพ  สร้างตาราง  ทำการเชื่อมต่อ (link)  ทำรายการ (list)

33 จัดรูปแบบพื้นหลัง  

34 เรื่องของสี  เราสามารถผสมสีได้ 256 ^ 3  ใช้ bgcolor = #rrggbb  ตัวอักษรแทนเลขฐานสิบ หก 0-F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F แด ง เขี ยว น้ำ เงิน

35 เรื่องของสี  เช่น #FF0000 เป็นสีแดง  #00FF00  #0000FF  #FFFF00  #FF00FF เขียว น้ำเงิน เหลือง ม่วง

36 เรื่องของสี ( ต่อ )  #000000  #FFFFFF ดำ ขาว

37 ลองทำดู  ให้ลองใช้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผสมสีใน ภาษา HTML ลองเปลี่ยน สีพื้นหลังให้เป็น สีเทา ทำได้ทำ ไม่ได้

38 Tag จัดรูปแบบข้อความ  …  …  ใช้กำหนดขนาดของ ข้อความ  H1 ใหญ่สุด H7 เล็กสุด

39 H1 … H7

40

 จัดข้อความให้อยู่กลาง  ข้อมูล  ข้อมูล

41  ทำให้ตัวอักษรวิ่ง  ทำได้เฉพาะ IE  ข้อมูล  ข้อมูล

42 U B & I  ขีดเส้นใต้  ขีดเส้นใต้  ตัวหนา  ตัวหนา  ตัวเอียง  ตัวเอียง

43 U B & I

44  ขึ้นบันทัดใหม่  ตีเส้น  เป็น tag เดี่ยว

45 หลักการแสดงภาพ  ต้องมีภาพอยู่ที่เดียวกับ ไฟล์ HTML ( ถ้าอยู่คนละ ที่ต้องระบุตำแหน่งให้ถูก )  ต้องรู้ชื่อและนามสกุลที่ ถูกต้องของภาพนั้น  ใช้คำสั่ง  ใช้คำสั่ง

46 หลักการแสดงภาพ

47 การแสดงภาพ    ถ้าต้องการกำหนดขนาด  

48 การแสดงภาพ

49 การสร้างลิ้งค์  คือการสร้างจุดที่ใช้ใน การเชื่อมโยงไปยัง เป้าหมาย  มีหลักการคือต้องระบุ เป้าหมายให้ถูกต้อง  มี 2 ลักษณะคือ ลิ้งค์ไป ยังไฟล์และลิ้งค์ไปยัง เว็บไซต์อื่นๆ

50 ชื่อสื่อ สื่อ ไฟล์ A ไฟล์ B ไฟล์ A ไฟล์ B

51 คำสั่งในการสร้าง ลิ้งค์  ข้อความที่ใช้ลิ้งค์  ข้อความที่ใช้ลิ้งค์  เช่น  เช่น

52 เมนูสื่อ ใบความรู้

53 เมื่อคลิ๊กโปรแกรมจะทำ การเรียกใบความรู้ที่ชื่อ knowledge.doc ขึ้นมา แสดง ( ถ้ามีอยู่จริง )


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียน เว็บไซต์ ง 30205 การเขียนเว็บไซต์ เบื้องต้น ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google