งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอ่อนหวาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอ่อนหวาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอ่อนหวาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน คืออะไร ??

3 โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากเครือข่าย เด็กไทยไม่กินหวาน เป็นเครือข่ายองค์กรและ บุคคลหลายกลุ่ม ที่เน้นรณรงค์ให้เด็กๆ ลด การกินหวานลงให้พอดีกับความต้องการของ ร่างกาย โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของ ทันต แพทย์ กุมารแพทย์ นักโภชนาการ เริ่มต้น ตั้งแต่ช่วงพ. ศ. 2545 โดยได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส ) มีการนำความรู้เรื่องโรคภัยจากการกิน หวานเกินเสนอสู่สังคม เพราะมีข้อมูลผลสำรวจ ชัดเจนว่า เด็กไทยจำนวนมากในปัจจุบัน ได้รับ น้ำตาลจากการกินขนม นมหวาน นมเปรี้ยวและ น้ำอัดลม มากเกินกว่าที่ควร ส่งผลให้เด็กไทย เป็นโรคอ้วน ฟันผุ และโรคแทรกซ้อนอื่นๆอีก มาก

4 เป้าหมายของเครือข่าย เด็กไทยไม่กินหวานพยายามสร้าง ค่านิยมในการกินแบบใหม่ในหมู่ เด็กไทย รวมถึงผู้ปกครองและคุณครู ให้ใส่ใจสุขภาพของเด็กโดยการลดนิสัย การกินหวานลง การทำงานของ เครือข่ายใช้แนวคิดด้านการสื่อสารที่ หลากหลาย เพื่อทำให้เด็กๆ เปลี่ยน ค่านิยมในการกินได้ เพื่อให้เด็กไทยมี สุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่ประสบปัญหา โรคภัยจากความหวานอีกต่อไป

5 สัญลักษณ์และมาสค็อตของ โครงการ สัญลักษณ์ของ โครงการ “ น้อยหน่อย ” มาสค็อตของโครงการ

6 อาหารที่มี น้ำตาลสูง !!

7 ผลเสียของการกินหวาน โรคฟันผุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ


ดาวน์โหลด ppt โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอ่อนหวาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google