งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปี
ผลงานหลัก ปีงบประมาณ 2549 งานที่จะทำร่วมกัน ปี 2550 ? ( กอง + ศูนย์อนามัย 12 แห่ง)

2 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปี
ผลงานหลักปี 2549 - การสำรวจสถานการณ์โรคฟันผุในเด็ก - ผลผลิต โครงการ แม่ลูกฟันดี 102 ปี ( 46 – 48) - ผลการสำรวจ สถาณการณ์ในศูนย์เด็ก (49) - การศึกษา Fl Var (47 – 49) - การประกวด แม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า - โครงการไม่กินหวาน

3 สถานการณ์ฟันผุของเด็กปฐมวัย
อายุเด็ก 2545 (%) 2546 2547 2548 1.5 ปี* - 81.5 83.8 85.9 3 ปี 28.07 30.82 33.97 33.58 * จากรายงาน แม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า

4 ผลผลิต: แม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า
หญิงตั้งครรภ์ 2546 (%) 2547 (%) 2548 (%) ร่วมโครงการ 34.5 43.3 50.4 Plaq C. 20.8 25.8 23.4 ขูดหินน้ำลาย 9.4 13.3 12.2 อุดฟัน 4.7 7 7.1 ถอนฟัน 1.4 3.4 3.7

5 เด็ก 2546 (%) 2547 (%) 2548 (%) ลงทะเบียน 35.8 42.9 49.2 54.6 54.2
ตรวจช่องปาก 54.6 54.2 เคลือบ Fl Var 0.5 2.8 4.1 ได้คำแนะนำ 44.8 58.3 54.8 ฝึกแปรงฟัน 29 37.7 37.2

6 การสำรวจสถานการณ์ในศูนย์เด็กเล็ก (49)
การแปรง - เด็กแปรงฟัน % - มีน้ำเพียงพอ % - สถานที่แปรงฟันเพียงพอ % - มีแปรงครบทุกคน %

7 อาหารว่างของเด็ก - ผลไม้ 3-5 วัน/สัปดาห์ 62.5 % - นำขวดนมมาได้ 82.6 %
- นมรสจืดอย่างเดียว % - ผลไม้ 3-5 วัน/สัปดาห์ % - นำขวดนมมาได้ % - นำขนมมาได้ % - ศูนย์ขายขนม %

8 ผลการศึกษาการใช้ฟลูออไรด์วานิช(เบื้องต้น)
การใช้ FI Var - WBC % - ศูนย์เด็ก / รร % - การเยี่ยมบ้าน % * บางแห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยการใช้ Fl Var 32 บาท / ครั้ง

9 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ - ราคาแพง เสนอการพัฒนาผลิตในประเทศ
- เด็กไม่ค่อยร่วมมือ - ราคาแพง เสนอการพัฒนาผลิตในประเทศ - เสนอให้เป็นนโยบายใน WB จังหวัดที่มีการอบรมการใช้ Fl Var แก่เจ้าหน้าที่สส. : สิงห์บุรี ชัยภูมิ อุบล พัทลุง

10 การประกวด แม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า
67 จังหวัดที่ร่วม กำลังรวบรวมเรื่องเล่าจากแม่

11 โครงการไม่กินหวาน กลุ่มเป้าหมายหลัก :
เด็กก่อนวัยเรียน & เด็กประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายรอง : เจ้าหน้าที่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยงเด็ก สื่อมวลชน

12 พื้นที่ดำเนินงาน (12 จ.) : สระบุรี ราชบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี
: สระบุรี ราชบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี : น่าน แพร่ ลำปาง : หนองบัวฯ หนองคาย อุบลราชธานี สุรินทร์ ภูเก็ต

13 การดำเนินงาน - นโยบายรร. ปลอดน้ำอัดลม
- ศูนย์เด็กเน้นผลไม้เป็นอาหารว่าง การขับเคลื่อนเรื่องฉลากขนม (เป็นสัญลักษณ์ง่ายต่อการเข้าใจ) แก้ไขประกาศเรื่องอาหรเสริมเด็ก

14 - สังเคราะห์การศึกษาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
แผนการดำเนินงาน ปี 2550 การพัฒนาวิชาการ - สังเคราะห์การศึกษาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย - พัฒนา Guideline + Tool ในศูนย์เด็กเล็ก - พัฒนาการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็ก - ศึกษาสถานการณ์ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

15 - การรณรงค์ใน กทม. ร่วมกับ Lion (พย.49)
การสร้างกระแส - การรณรงค์ใน กทม. ร่วมกับ Lion (พย.49) Key massage : แม่แปรงฟันให้ลูกทุกวันด้วยยาสีฟันFl - การประกวดภาพถ่ายแม่แปรงฟันให้ลูก

16 การมีส่วนร่วมในแผนงาน ปี 50
การพัฒนาการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็ก พัฒนา Guideline ……ร่วมคิด ในศูนย์เด็กเล็ก พัฒนางานทันตฯในศูนย์เด็กเล็ก ร่วมพัฒนาศูนย์เด็กด้วย Guideline ศูนย์ละ 1จ.(ทุกศูนย์เด็ก) (งบกอง + งบศูนย์) เปิดรับสมัครทุกศูนย์ตั้งแต่วันนี้

17 การสนับสนุน การสังเคราะห์วิชาการเป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้(วิทยาสารกองทันต ปี 2549) บันทึก โครงการแม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า หนังสือนิทาน ครอบครัวอบอุ่นสู่ครอบครัวแข็งแรง หนังสือ ครอบครัวอ่อนหวาน หนังสือ 101 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google